/    /  Utskrift

UTSKRIFT

Utskrift är Kulturmiljö Hallands arkeologiska tidskrift som startade 1991 och har till dags dato kommit ut i arton nummer. Utskrift startades som en anspråkslös lågbudgetprodukt av dåvarande avdelningschef Erik Rosengren, med ambitionen att bli ett forum för bidrag som kanske inte riktigt hörde hemma i någon av de etablerade, tyngre tidskrifterna, men som likväl var värda att presentera och dryfta med kollegorna.Under årens lopp har Utskrift succesivt bytt skepnad med allt bättre layout och färgtryck. Vissa nummer har varit temanummer där konferenser, större grävprojekt och vetenskapliga fördjupningar har presenterats, medan andra nummer har varit vänskrifter till jubilarer. Skrivklådan och förmedlarglädjen bland skribenterna har bestått och intresset bland läsarna har ofta varit högt – så högt att flera nummer sedan lång tid är näst intill omöjliga att få tag i.​I syfte att tillgängliggöra Utskrift för en större läsekrets väljer vi nu därför att publicera samtliga artiklar i digital form.Det finns fortfarande ett begränsat antal fysiska exemplar av Utskrift att beställa här.

Utskrift 20
Utskrift 19 thumbnail
utskrift18front
utskrift17front
utskrift16front
utskrift15front2
utskrift14front2
utskrift13front
Utskrift12 B
Utskrift11 B
Utskrift10
Utskrift9 B
Utskrift8
Utskrift7
Utskrift6
Utskrift5
Utskrift4 B
Utskrift3
Utskrift2
Utskrift1