/  JÄRNÅLDERNS RITUELLA PLATSER – UTSKRIFT nr 9 2009

JÄRNÅLDERNS RITUELLA PLATSER – UTSKRIFT nr 9 2009

Anne Carlie Käringsjön – en av järnålderns rituella platser: inledande kommentarer kring boken och projektet
Arkeologi, Halland, Käringsjön, Holger Arbman, offerplats, järnålder, bondebefolkning, 200-400 e. Kr., paleoekologi
​​
DEL 1 FORSKNINGSLÄGE OCH PERSPEKTIV
Anne Carlie Järnålderns offerplatser i retrospektiv: ett arkeologiskt perspektiv
Arkeologi, Halland, Danmark, Thorsbjerg, Angel, Sydslesvig, Nydam, Vimose, Kragehul, Sönderjylland, Fyn, Engelhardt, Asmussen Worsaae, Müller, Montelius, järnålder, bronsålder, offerfynd, våtmark,

​Åsa Berggren Offerbegreppet i arkeologin – tolkningar och perspektiv
Arkeologi, våtmark, deponering, offer, depå, profan, sakral, ritual, rituell, ritualiseringsstrategier

Maths Bertell Lin och vit kvarts. Jämförelse som redskap och analogins förföriska lockelse
Arkeologi, Halland, Käringsjön, bronsålder, järnålder, vikingatid, ideologi, fornnordisk, religion, Anders Kaliff, William Paden, Robert A. Segal, Tor, offer

DEL 2 RITUELLA PRAKTIKER – TRADITION, VARIATION OCH FÖRÄNDRING
Aase Gyldion Tradition kontra impuls. Kollektiv offerskik i aeldre jernalder på Sydvestfyn
Arkeologi, Danmark, Fyn, järnålder, Bukkerup, Langemose, Gummerup, Turup, Kragehul, offermoser,

Lena Nilsson Häst och hund i fruktbarhetskult och blot
Arkeologi, Själland, Skåne, Röekillorna, Rislev, Järrestad, neolitikum, järnålder, våtmark, brunnar, djurben, tamdjur, fruktbarhet, måltider

Karin Lindeblad & Maria Petersson Riter vid berg, block och vatten. Om utgrävningarna vid Abbetorp i västra Östergötland
Arkeologi, Östergötland, Abbetorp, romersk järnålder, vikingatid, folkvandringstid, medeltid, rituell aktivitet, gravplats, kremering, stensträng, boplats, bebyggelseutveckling, område, våtmark, domarring, stensättning, gravgömma, glas, järn, keramik, harts, silkärl

Ole Stilborg Vid vatten, sten och jord; studier av keramikoffer vid Käringsjön och andra lokaliteter i Halland och Östergötland
Arkeologi, Halland, Östergötland, Käringsjön, Brogård, Hune hall/Arlösa, keramikoffer, deponeringar, romersk järnålder, offer, godsanalyser, proportionalanalys, petrografisk, mikroskopiering, granit, gnejs, kärldelar

DEL 3 LANDSKAP OCH KOMMUNIKATIONER
Leif Björkman Vegetationsutveckling och markanvändning vid Käringsjön i Halland från neolitikum till tidig medeltid
Arkeologi, Halland, Käringsjön, torvgeologi, pollendiagram, 14C, tidigpostglacial, pollenzon, blandlövskog, svartkämpar

Lennart Carlie Vägval under äldre järnålder
Arkeologi, Halland, Nissan, Brogård, Bolmen, Fjällgime, Fjällavad,  järnålder, medeltid, kommunikation, transgression, regression, hålväg, vattendrag, befolkningsökning, gravskick, Nissastigen, vadställe, gravfält, Vägbrogravfältet, Suseån, Himleån, Broåsen, Käringsjön, Korsgatagravfältet, Hune Hall, Kärragård, palissad, Örelid, Lagan

DEL 4 KULTPLATSEN SOM SOCIAL ARENA OCK MÖTESPLATS
Anna Carlie Käringsjön – en gammal fyndplats i ny belysning
Arkeologi, Halland, Käringsjön, Brogård, Hune hall, Oubjär, Holger Arbman, järnålder, paleoekologisk, offerplats, maglemosekultur, yngre bronsålder, romersk järnålder, historisk tid, härdar, kokgropar, knylhavre, fruktbarhetsriter

Britt-Mari Näsström Vem var Nerthus? Spåren efter en gudinna
Arkeologi, Halland, bronsålder, Nerthus, Njord, Tacitus, Tellus, Ceres, moder jord, Frey, Feyja, guldvagn, solvagn, Grauballemannen, Tollund, Trundholmsvagnen

​Andreas Nordberg Tid, tideräkning och talsymbolik i Adam av Bremens skildring av kulten i Uppsala
Arkeologi, Uppsala, Lejre, kalender, månår, kalendersystem, vintersolstånd, distingsfullmånen, distingen,

Olof Sundqvist Urnordiska erila R – en tidig kultledare i sydvästra Skandinavien
Arkeologi, Halland, senromersk järnålder, folkvandringstid, Oden, kult, ämbete, kultledare, runinskrift, offer, magisk, religiöst, kraftord

Charlotte Fabech Fra ritualiseret tradition til institutionaliserede ritualer
Arkeologi, Danmark, järnålder, vapenoffer, deponering, blot, vapenoffer, Skedemosse, Uppåkra, Lundeborg, Bejsebacken, Sorte Muld, Vallhagar, Eketorp, Thorsbjerg