/    /  Föreningen Varbergs Museum

FÖRENINGEN VARBERGS MUSEUM

Aktuellt

Bok till medlemmar

Under 2022 får medlemmarna i föreningen boken ”Hallands historia – gränsland genom tiderna”. Boken är en nyutkommen, rikt illustrerad antologi skriven av 36 författare, alla med specialkunskaper inom sitt område.

Boken finns att hämta fram till årsskiftet i receptionen på museet. Tag med presentkortet som skickades ut i våras. Om du ännu inte hämtat ut din bok och inte har möjlighet att hämta den på museet vill föreningen gärna hjälpa till. Var snäll kontakta Margareta Lorentzen på tel 0768-311 382 eller e-post margareta.lorentzen@seaside.se.

Föreningens verksamhet

Som medlem i Föreningen Varbergs Museum stödjer du museets verksamhet och får fritt inträde under ett helt år. Föreningen ordnar föredrag och utflykter, ger ut böcker och uppmuntrar alla former för regional kulturverksamhet. Som medlem i Föreningen Varbergs Museum kan du också engagera dig ideellt och hjälpa till i museets arbete vid olika programpunkter. Läs mer om föreningens historia

 

Som medlem får du

  • Fritt inträde till Hallands kulturhistoriska museum
  • 10% rabatt på böcker i museets butik
  • Inbjudningar till program och föreläsningar
  • Stiftelsen Hallands länsmuseers årsskrift Axplock (tryckt i mån av tillgång, fri digital version)
  • Rabatter på föreningens eller museets publikationer
  • Möjlighet att bidra till museets verksamhet genom volontärt arbete

 

Medlemsavgift 2022

  • 200 kr för enskild person
  • 250 kr för familjemedlemskort (gäller för 2 vuxna i samma hushåll)

 

Vill du bli medlem?

Kontakta museets reception på 0340–82830 eller maila till reception@museumhalland.se. Medlemsavgift betalas in på bankgiro 236-5724.

 

Vill du veta mer om föreningen?

Margareta Lorentzen (2022)
margareta.lorentzen@seaside.se
076–831 13 82

STYRELSE – FÖRENINGEN VARBERGS MUSEUM

 

Styrelseledamöter

Ordförande

Margareta Lorentzen (2022)
margareta.lorentzen@seaside.se
076–831 13 82

Vice ordförande
Hans-Erik Qvarnström (2019)
hasslet14@gmail.com
0340–66 07 88, 072–738 83 03

Skattmästare
Bert-Ove Andersson (2019)
bert-ove.andersson@telia.com
0340–69 58 69, 070–857 01 08

Museichef & självskriven ledamot
Cajsa Lagerkvist (2020)
cajsa.lagerkvist@museumhalland.se
Hallands kulturhistoriska museum
0760–22 63 66, 0340–828 30

Övriga ledamöter:

Gunnar Carlsson  (2021)
Rose-Marie Eriksson (2018)
Daniel Andersson (2021)
Lars Grimbäck (2019)
Kerstin Paradis Gustafsson (2019)
Sture Svengren (2019)

Revisorer:

Sten Kristoferson (2019)
0340–413 70
germund44@gmail.com

Ingela Andersson (2019)
0340–103 29, 073–023 77 09
ingela.andersson43@yahoo.com

Conny Andreasson (2019) (suppleant)
0340–873 31, 070–688 73 31, 073–546 91 46
afc.andreasson@gmail.com

Birgitta Ehmke (2019) (suppleant)
0340–153 94, 070-228 37 71

Valberedning:

Eva Hjorth (sammankallande) (2019)
073–034 24 60
ececiliavbg@gmail.com

Inger Brosved (2022)

Årsmötesprotokoll för aktuellt år (2022)

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

FÖRENINGEN VARBERGS MUSEUM – EN KORT HISTORIK

 

Norra Hallands Kulturhistoriska förening grundades 1916. Några av de mest drivande var doktor J S Almer (kustsanatoriet Apelvikens grundare), provinsialläkare Erik Uddenberg samt möbelhandlare C J Carlsson. Grunden till samlingarna kom från ett stort inköp efter riksdagsman Alfred Bexell, en privatsamlare som länge samlat kulturhistoriska objekt från Halland. Målet var att skapa ett hembygdsmuseum och det första museet inhystes i mellersta valvet på Varbergs fästning.

Redan 1919 fick verksamheten bidrag från både kommun och landsting och två år senare kunde man anställa en intendent för att sköta samlingarna – journalisten och hembygdsforskaren Albert Sandklef. Han blev den som formade och utvecklade museets samlingar.

Fokus för insamlingen var både föremål och arkivhandlingar med anknytning till Halland. Bockstensmannen som hittades 1936 och Kulknappen, den kula som sägs ha dödat Karl XII kom att bli två av de mest kända fynden.

Under 1970-talet var det många föreningsdrivna museer ute i länen som övergick  till stiftelser. Föreningen Varbergs Museum blev en av stiftarna till Stiftelsen Hallands länsmuseer som började sin verksamhet i januari 1979. Stiftelsens uppgift var att ta över huvudansvar för samlingarna från museiföreningarna i både Halmstad och Varberg. I samband med detta övergick föreningens ansvar i första hand till

”…att inom Hallands län främja hembygdskunskap, kulturminnes- och hembygdsvård…”