/    /  Föreningen Varbergs Museum

FÖRENINGEN VARBERGS MUSEUM

Föreningens verksamhet

Som medlem i Föreningen Varbergs Museum stödjer du museets verksamhet och får fritt inträde under ett helt år. Föreningen ordnar föredrag och utflykter, ger ut böcker och uppmuntrar alla former för regional kulturverksamhet. Som medlem i Föreningen Varbergs Museum kan du också engagera dig ideellt och bidra med volontärt arbete vid evenemang. Läs mer om föreningens historia

Årsmötet 11 april 2024

Nästan 70 medlemmar deltog i föreningens årsmöte i Folkets hus. Efter mötet överlämnades föreningens stipendium om 10 000 kronor till representanter för Olof von Dalin-sällskapet som verkar för att sprida kunskap om den Hallandsfödde nationalskaldens liv och gärning. På bilden ses Nils-Gustaf Nilsson från Olof von Dalinsällskapet tillsammans med museiföreningens ordförande Margareta Lorentzen.

Föreningens tidigare stipendiemottagare, Rebecka Kvint, höll tillsammans med fotograf Dick Gillberg därefter ett mycket intressant föredrag utifrån sin forskning och dokumentation om Fagereds sanatorium, ”Liahemmet”, i Falkenbergs kommun.

Som medlem får du

  • Fritt inträde till Hallands kulturhistoriska museum
  • 10% rabatt på böcker i museets butik
  • Inbjudningar till program och föreläsningar
  • Rabatter på föreningens eller museets publikationer
  • Möjlighet att bidra till museets verksamhet genom volontärt arbete

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften för 2023 är 200 kronor för enskilt medlemskap och 250 kr för familjemedlemskap (gäller för 2 vuxna i samma hushåll)

Klicka här för att ansöka om medlemskap och betala medlemsavgift. 

Alternativt kontakta museets reception på 0340–82830 eller maila till info@museiforeningvbg.se

Redan medlem?

Varje medlemskap har en medlemssida där det går att betala medlemsavgift och på egen hand uppdatera kontaktuppgifter.

Klicka här för att logga in

Om det är första gången du loggar in klickar du på ”Glömt lösenord” och uppger din mejladress.

Vill du veta mer om föreningen?

Margareta Lorentzen
margareta.lorentzen@seaside.se
076–831 13 82

STYRELSE – FÖRENINGEN VARBERGS MUSEUM

Ordförande

Margareta Lorentzen
margareta.lorentzen@seaside.se
076–831 13 82

Vice ordförande
Hans-Erik Qvarnström
hasslet14@gmail.com
0340–66 07 88, 072–738 83 03

Skattmästare
Bert-Ove Andersson
bert-ove.andersson@telia.com
0340–69 58 69, 070–857 01 08

Museichef & självskriven ledamot
Cajsa Lagerkvist
cajsa.lagerkvist@museumhalland.se
Hallands kulturhistoriska museum
0760–22 63 66, 0340–828 30

Övriga ledamöter:

Gunnar Carlsson
Rose-Marie Eriksson
Lars Grimbäck
Gert Gustafsson
Kerstin Paradis Gustafsson
Sture Svengren

Revisorer:

Sten Kristoferson
0340–413 70
germund44@gmail.com

Margareta Kamnert
0762-20 42 59

Conny Andreasson (suppleant)
0340–873 31, 070–688 73 31, 073–546 91 46
afc.andreasson@gmail.com

Birgitta Ehmke (suppleant)
0340–153 94, 070-228 37 71

Valberedning:

Eva Hjorth (sammankallande)
073–034 24 60
ececiliavbg@gmail.com

Inger Brosved

Årsmötesprotokoll för aktuellt år (2023)

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2022 

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

FÖRENINGEN VARBERGS MUSEUM – EN KORT HISTORIK

 

Norra Hallands Kulturhistoriska förening grundades 1916. Några av de mest drivande var doktor J S Almer (kustsanatoriet Apelvikens grundare), provinsialläkare Erik Uddenberg samt möbelhandlare C J Carlsson. Grunden till samlingarna kom från ett stort inköp efter riksdagsman Alfred Bexell, en privatsamlare som länge samlat kulturhistoriska objekt från Halland. Målet var att skapa ett hembygdsmuseum och det första museet inhystes i mellersta valvet på Varbergs fästning.

Redan 1919 fick verksamheten bidrag från både kommun och landsting och två år senare kunde man anställa en intendent för att sköta samlingarna – journalisten och hembygdsforskaren Albert Sandklef. Han blev den som formade och utvecklade museets samlingar.

Fokus för insamlingen var både föremål och arkivhandlingar med anknytning till Halland. Bockstensmannen som hittades 1936 och Kulknappen, den kula som sägs ha dödat Karl XII kom att bli två av de mest kända fynden.

Under 1970-talet var det många föreningsdrivna museer ute i länen som övergick  till stiftelser. Föreningen Varbergs Museum blev en av stiftarna till Stiftelsen Hallands länsmuseer som började sin verksamhet i januari 1979. Stiftelsens uppgift var att ta över huvudansvaret för samlingarna från museiföreningarna i både Halmstad och Varberg. I samband med detta övergick föreningens ansvar i första hand till

”…att inom Hallands län främja hembygdskunskap, kulturminnes- och hembygdsvård…”