/  Kulturmiljö Halland

Museets kulturmiljöavdelning är en resurs för hela länet och bedriver en omfattande verksamhet som rör arkeologi, byggnadsvård och kulturlandskap. Vi deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom rådgivning till allmänhet och myndigheter. Genom kontinuerlig arkeologisk och bebyggelseantikvarisk uppdragsverksamhet samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt utökas kunskaperna kring Hallands historia.

VERKSAMHETER

sofie och lina 2

Arkeologi är ett ämne som fascinerar många människor och som bidrar till nya perspektiv, både på vår historia och på vår samtid.

1600x900 hus_byggnadsvard

Bebyggelseantikvariens främsta uppgift är att se till att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vårdas och används på ett varsamt sätt.

Hunehals 1600x900

Vi arbetar med en långsiktig kunskapsuppbyggnad kring Hallands historia.

publikationer-1600x900

Här samlar vi kulturmiljöverksamhetens böcker, rapporter och artiklar.