/    /  Företag

Företag

 

Vi erbjuder rådgivning och antikvarisk medverkan inför och under byggprocesser.

 

Om man ska förändra en byggnad är det bra att väga in de kulturhistoriska värdena i ett tidigt skede. Då ökar möjligheterna att kunna genomföra projektet på ett smidigt vis. Ibland krävs en fördjupad utredning eller antikvarisk kontroll under byggprocessen. Våra bebyggelseantikvarier har bred erfarenhet av antikvarisk medverkan i både större och mindre projekt. Hos oss finns flera bebyggelseantikvarier som är certifierade som sakkunnig kontrollant avseende kulturvärden (KUL2), nivå kvalificerad.

 

Vi erbjuder olika typer av antikvariska tjänster såsom antikvarisk medverkan, antikvariska förundersökningar och kulturmiljöutredningar. Vi kan bistå med hjälp i förvaltningen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer genom att upprätta vård- och underhållsplaner, åtgärdsförslag och färgprogram. 

 

Vi anpassar uppdragen utifrån objektets förutsättningar och beställarens behov. Kontakta oss för att diskutera dina önskemål!

 

Våra tjänster:

  • Antikvarisk förundersökning
  • Konsekvensbeskrivningar och antikvariska utlåtanden
  • Antikvarisk medverkan
  • Sakkunnig kontroll avseende kulturvärden
  • Antikvariska kontrollplaner
  • Kulturhistoriska utredningar/kulturmiljöutredningar
  • Vård- och underhållsplaner/vårdprogram
  • Färgutredningar