/    /  Sök i samlingarna

Sök i samlingarna

Museets samlingar är tillgängliga för alla som söker kunskap. Här finns föremål, fotografier, arkivhandlingar, böcker och tidskrifter. Vad vill du veta? Välkommen att ta del av våra samlingar!

Sök föremål och fotografier

Vi använder Digitalt museum. Här hittar du föremål och fotografier från Hallands kulturhistoriska museum och från många andra museer i landet.

Här kan du söka artiklar med utgångspunkt i museets samlingar.

 

Om du använder bilder av föremål och foton i våra samlingar, tänk på följande:

Varje fotografi har en licens som talar om hur bilden får användas, men gemensamt är att fotografens namn alltid måste anges. Som källa till var fotografiet eller föremålet finns behöver du ange Hallands kulturhistoriska museum.

Sök arkivhandlingar

I den nationella arkivdatabasen NAD hittar du våra arkiv, men också material från många arkiv i landet.

 

Sök på vårt gamla namn Länsmuseet Varberg.  I databasen finns god information om vad handlingarna skildrar, även om de inte är tillgängliga digitalt. Utöver textdokument och bilder kan du hitta kartor, ritningar, inspelade intervjuer och filmer.

 

Hos oss finns även halländska företags, föreningars och folkrörelsers arkiv förvarade genom Arkiv Halland. Sök även i Arkiv Hallands Länkskafferi: Sök i arkiven | Arkiv Halland

Sök böcker och tidskrifter

Sök i museets bibliotekskatalog bland böcker och tidskrifter med anknytning till Hallands historia.

Vill du skänka någonting till museets samlingar?

Hallands kulturhistoriska museums samlingar är under ständig utveckling. Vi tar emot gåvor från privatpersoner om de är relevanta för våra föremålssamlingar och bildarkiv.

 

Vad tar museet emot?

Föremål och fotografier som vi tar emot skall ha en koppling till Halland och en tydlig historia. Vi samlar in både äldre och nya föremål. Om museet önskar ta emot något, skrivs det ett gåvobrev. Efter det får föremålen och fotografierna unika inventarienummer och bevaras i våra magasin eller arkiv. Vi tar inte emot något som har förbehåll eller krav kring hur materialet får användas.