/    /  Kyrkor och begravningsplatser

Kyrkor och begravningsplatser

Många kyrkor och begravningsplatser är skyddade enligt kulturmiljölagen. Vi medverkar vid renoveringar och ombyggnader av Hallands kyrkor.

 

Kyrkor, kyrkogårdar, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade enligt kulturmiljölagen. Om de byggdes eller anlades före 1940 krävs tillstånd från länsstyrelsen vid ändringsåtgärder. Då behövs ofta antikvarisk medverkan för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena tas tillvara.

 

Våra bebyggelseantikvarier har mångårig erfarenhet att arbeta med kyrkorna i länet. Vi har även ett omfattande arkiv med kunskap och information från tidigare renoveringar. På uppdrag av församlingar och pastorat deltar vi som antikvariskt medverkande vid renovering och underhåll av kyrkor.

 

Vi erbjuder rådgivning och stöd kring hur man tar tillvara kyrkans kulturhistoriska värden vid anpassning till nya behov. Vi utför även kulturhistoriska inventeringar och bevarandeplaner för kyrkogårdar och begravningsplatser som kan användas som stöd i skötsel och förvaltning. 

Våra tjänster:

  • Rådgivning
  • Antikvarisk medverkan
  • Konsekvensbeskrivningar
  • Vård- och underhållsplaner för kyrkobyggnader och kyrkogårdar
  • Kyrkogårdsinventeringar