/    /  Om Hallands kulturhistoriska museum

Om Hallands kulturhistoriska museum

Hallands kulturhistoriska museum berättar om människors livsvillkor i Halland i alla tider. Vi ska vara ett öppet, inkluderande och angeläget museum där du som besökare kan känna dig välkommen och delaktig. Museet ska spegla ett Halland med många röster, igår, idag och imorgon. Vi tror att kunskaper om vårt gemensamma förflutna gör det lättare att navigera i samtiden och välja vägar inför framtiden.

Organisation

Hallands kulturhistoriska museum är ett länsmuseum. Tillsammans med Hallands Konstmuseum ingår vi i Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg. Stiftarna är Region Halland, Halmstad kommun, Varbergs kommun, Hallands museiförening och Föreningen Varbergs Museum. 

Uppdrag och verksamhet

Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om människors livsvillkor i Halland under alla tider och bedriva kulturmiljövård i länet. Museet har en stor samling föremål och arkivmaterial som vittnar om en rik och mångfacetterad historia. Den största delen av verksamheten bedrivs på Varbergs fästning, ett av Hallands mest populära besöksmål. Kulturmiljövården är placerad i Halmstad men verkar i hela regionen och arbetar med frågor som rör bebyggelse, kulturlandskap och arkeologi. Museets uppdrag styrs av stadgarna för Stiftelsen Hallands länsmuseer, men också av Museilagen och av de kulturpolitiska målen i Region Halland.

 

Hallands kulturhistoriska museum har tre filialer i länet: Båtmuseet i Galtabäcks hamn, Bexellska ryggåsstugan i Varberg och August Bondesons födelsehem ”Fågelboet” i Vessigebro.

Museets historia

Hallands kulturhistoriska museum är över 100 år och har haft många namn genom åren. Museets verksamhet började 1916 i samband med att Norra Hallands kulturhistoriska förening bildades. Museet har sedan 1917 varit beläget på Varbergs fästning och har genomgått många förändringar. År 1979 bildades Stiftelsen Hallands länsmuseer som idag driver Hallands kulturhistoriska museum i Varberg och Hallands Konstmuseum i Halmstad.

Museet fick stor nationell och internationell uppmärksamhet i samband med att Bockstensmannen hittades i Bockstens mosse i Åkulla på 1930-talet. Sedan dess är museet känt långt utanför Varberg och regionen.

 

Läs mer om museets historia