/    /  Bexellska ryggåsstugan

BEXELLSKA RYGGÅSSTUGAN

Öppet 2024

3/7, 10/7, kulturarvsdagen 8/9 och 1:a advent 1/12 kl. 13-16

Entré: vuxen 50 kr, 0-19 år fri entré

Bexellska ryggåsstugan finns på Träslövsvägen 1 i Varberg

Bexellska Ryggåsstugan

På Träslövsvägen 1 i centrala Varberg ligger en rödmålad stuga med torvtak, ett så kallat sydgötiskt hus från 1700-talet. Byggnadstypen kallas också ryggåsstuga eller bålastuga. Närmsta grannar är församlingshemmet, en nybyggd rondell och en modern tegelvilla. Man kan naturligtvis undra varför ett så gammalt hus ligger mitt i den moderna stadsbebyggelsen. Och huset har verkligen en märklig bakgrund och historia.

Alfred Bexell

1876 köpte riksdagsmannen och godsägaren Alfred Bexell stugan ”på rot” på Kulsegård i Harplinge av hemmansägaren Jöns Jönsson. Allt lösöre utom de kläder Jöns Jönsson bar följde med köpet av stugan. Traditionen berättar att Jöns Jönsson tog med sig sin snusdosa av mässing men när Bexell fick se detta sade han:
”Nej du Jöns, den får du lämna kvar, den hör till lösöret.”
Kulsegårdsstugan plockades ned stock för stock och återuppfördes 1879 som museum på Göingegården norr om Varberg där Alfred Bexell då var bosatt. Alfred Bexell hade tidigt intresserat sig för den gamla folkkulturen. Han hade bland annat en stor samling sydsvenska bonader, en mängd allmogeföremål och stora samlingar av silver och arkeologiska fynd som nu kunde inhysas i den inköpta stugan från Harplinge. Bexell hade även förvärvat en stuga på Balgö som han sannolikt också hade för avsikt att montera ned och flytta. Han nöjde sig emellertid med att tillvarata enstaka inventarier härifrån som han placerade i museet i den återuppförda Kulsegårdsstugan. Alfred Bexell var sannolikt den förste i vårt land som tillvaratog en ryggåsstuga med hela inredningen bevarad. Snart skulle det grundas hembygdsmuseer med gamla hus på många ställen. Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare, besökte Bexell i stugan omkring 1880, och fem år senare köpte Hazelius den första stugan till Skansen i Stockholm. Sedan 1907 finns Bexellska ryggåsstugan på Träslövsvägen i Varberg.