/    /  Byggnadsvård
hus_byggnadsvard-puff

Byggnadsvård

Byggnadsvårdsenheten arbetar med hela länets byggda kulturarv. I Halland finns många olika byggnader och miljöer med kulturvärden – det kan vara torp, radhuslängor, slott, industrier, parker – och mycket mer. Det kan handla om allt från stora miljöer som städer och jordbrukslandskap till enskilda byggnader och byggnadsdetaljer. Bebyggelsen berättar om hur samhället sett ut under olika tidsperioder och vilka ideal och levnadsvillkor som gällde.

För att byggnader och miljöer ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att underhåll, ombyggnad och förändringar sker utifrån byggnadens och platsens förutsättningar, där val av material, metoder och utförande är avgörande. Vi har kunskapen om hur detta ska göras.

 

Våra tjänster 

Vi erbjuder vägledning i hur en byggnad kan anpassas till nya behov utan att kulturhistoriska värden går förlorade. Genom rådgivning och konsultation kan våra bebyggelseantikvarier bidra med den kunskap som behövs för varje enskild plats eller byggnad. Vi har en bred erfarenhet av bebyggelsehistoria, material och vad som är typiskt för bebyggelsen just i Halland. Flera av våra bebyggelseantikvarier är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden (KUL) kvalificerad nivå.

 

Här finns fördjupad information om vad vi kan erbjuda:

1915 (2)_edited

Samhällsplanering

Vi erbjuder antikvarisk specialistkompetens och underlag för samhällsplaneringen.

DSC_8089

Kyrkor & begravningsplatser

Vi medverkar vid renoveringar och ombyggnader av Hallands kyrkor.

Byggnadsvård privatpersoner bild

Privatpersoner & föreningar

Vill du få tips och råd kring ditt hus? Vi erbjuder rådgivning och kan bistå med antikvarisk medverkan.

DSC_0256

Företag

Vi erbjuder rådgivning och antikvarisk medverkan inför och under byggprocesser.

Bebyggelseinventering

Bebyggelseinventering

Under perioden 2005-2009 inventerades all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Halland. I bebyggelseregistret kan du se om ditt hus finns med.

Kunskap och förmedling

Genom våra uppdrag samlar vi in kunskap om Hallands bebyggelse. Denna kunskap förmedlas genom skrifter, utställningar, föredrag och våra sociala medier. Vi har även ett arkiv som bland annat innehåller rapporter från projekt som vi har medverkat i. Många av dessa rapporter hittar du r.

Vi deltar i flera nätverk inom kulturmiljöområdet såsom Bark – Bebyggelseantikvarisk krets. Läs mer om museets samarbeten.

Kontakta oss

Har du frågor om byggnader och kulturmiljöer? Våra kontaktuppgifter hittar du här.