/    /  Kontakt – Kulturmiljö Halland

Kontakt

Besöks- och postadress
Kulturmiljö Halland

Tollsgatan 7, 302 32 Halmstad
Telefonnummer (vxl): 035-19 26 00
E-post: kulturmiljo@museumhalland.se

Besöks- och postadress
Hallands kulturhistoriska museum
Fästningen 1, 432 44 Varberg

KULTURMILJÖ HALLAND

Anders Håkansson

Kulturmiljöchef, forskningsledare
anders.hakansson@museumhalland.se
035-19 26 18, 0706-04 39 76

Fil. Dr.

Specialisering: Bylandskap, bebyggelsehierarkier och materiell kultur under vikingatid och tidig medeltid.

ARKEOLOGIENHETEN

Per Wranning

Enhetschef Arkeologi
per.wranning@museumhalland.se
035-19 26 08, 0703-48 09 66

Fil. Dr.

Specialisering: brons- och järnålder (i synnerhet äldre järnålder), boplatser/huslämningar, gravar, förhistorisk järnframställning.

Anders Andersson

Grafisk formgivare
anders.b.andersson@museumhalland.se
035-19 26 06, 0733-83 72 76

Specialisering: Illustratör (tecknar och målar i olika tekniker såsom akvarell, tusch, blyerts, Photoshop, Illustrator), fotograf, layoutare samt grafisk formgivare.

Patrik Hallberg

Antikvarie, arkeologi
patrik.hallberg@museumhalland.se

035-19 26 28, 0733-85 72 43

Fil.Mag.

Specialisering: 3D, GIS, Fotogrammetri/SFM, Drönare, 360°-foto

Stina Tegnhed

Antikvarie, arkeologi​
stina.tegnhed@museumhalland.se
035-19 26 11, 0733-83 73 52

Fil. Kand.

Specialisering: Brons- och järnålder, boplatser, gravar, slagfältsarkeologi, dolda fosterbegravningar i kyrkor under historisk tid, befästningar, publik arkeologi. Bibliotek och rapportarkiv.

Mats Nilsson

Antikvarie, arkeologi
mats.nilsson@museumhalland.se
035-19 26 16, 0702-49 65 49

Fil. Mag.

Specialisering: Förhistoriker, fältarkeologi allmänt (har grävt allt från mesolitikum till medeltid, framförallt brons- och järnålder), kvartärgeologi/geografi. Teknik- och materialansvarig.

Lina

Lina Dahlqvist

Antikvarie, arkeologilina.dahlqvist@museumhalland.se​035-19 26 20, 073-471 21 90

M.A.

Specialisering: Publik förmedling, Byggnadsarkeologi, Historisk arkeologi, Bronsålder, Kyrkor, Fältarkeologi (allmänt)

Linda Wigert

Linda Wigert

Antikvarie, arkeologi
linda.wigert@museumhalland.se
035192609, 0734722174

M.A

Generalist med särskild erfarenhet av sten- och bronsålder, litisk analys, fyndfotografering och fältinventering.

Linn Nordvall

Antikvarie, arkeologi
linn.nordvall@museumhalland.se
035-19 26 24, 0703-48 09 95

Fil. Mag./ Doktorand.

Specialisering: Senneolitikum och bronsålder, boplatser, huslämningar, gravar. Fältarkeologi, allmänt.

Johan Klange

Antikvarie, arkeologi
johan.klange@museumhalland.se
​035-19 26 02, 0703-48 09 65

M.A.

Specialisering: Stadsarkeologi, historisk arkeologi, GIS och landskapsarkeologi, arkeologisk analys av borrprover.

Sofie Renström

Antikvarie, arkeologi
sofie.renstrom@museumhalland.se
035-19 26 05, 0703-48 09 63

M.A.

Specialisering: Fältarkeologi, främst historisk arkeologi, stadsarkeologi och stratigrafisk metod. Även publik förmedling/social media.

Jonas Carlsson

Antikvarie, arkeologi
jonas.carlsson@museumhalland.se
​035-19 26 22, 0703-48 09 92

M.A.

Specialisering: Förhistoria, främst mesolitikum. Stadsarkeologi. 

BYGGNADSVÅRDSENHETEN

Malin Clarke

Enhetschef Byggnadsvård
Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
malin.clarke@museumhalland.se
035-19 26 01, 0705-75 34 91

Maria Johansson Jarneborg

Maria Johansson Jarneborn

Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
maria.johansson.jarneborn@museumhalland.se

035-19 26 04, 0706-85 33 30

britt-marie l

Britt-Marie Lennartsson

Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
britt-marie.lennartsson@museumhalland.se
035-19 26 12, 0706-04 39 75

charlotte s

Charlotte Skeppstedt

Bebyggelseantikvarie
charlotte.skeppstedt@museumhalland.se
035-19 26 14, 0705-42 94 54

Johan Dahnberg

Kulturarvssamordnare
johan.dahnberg@museumhalland.se
035-19 26 19, 0734-72 02 60