/  Kontakt

Kontakt

Besöks- och postadress
Hallands kulturhistoriska museum
Fästningen 1, 432 44 Varberg
Telefonnummer (vxl): 0340-828 30
E-post: info@museumhalland.se

Besöks- och postadress
Kulturmiljö Halland

Tollsgatan 7, 302 32 Halmstad
Telefonnummer (vxl): 035-19 26 00
E-post: kulturmiljo@museumhalland.se

MUSEETS AVDELNINGAR & ENHETER

PERSONAL

LEDNING & ADMINISTRATION

Cajsa Lagerkvist

Museichef
Länsmuseichef Stiftelsen Hallands länsmuseer
0760 – 22 63 66, 0340 – 828 30 (vxl)

Limor Zuback

Ekonomiansvarig
0733-83 73 86

Lotta Bodmar

HR
035-19 26 07

ARKIVAVDELNINGEN

Anna-Lena Nilsson

Arkivchef, Länsarkivarie
0723 – 61 66 44

Anders Andersson

Arkivassistent Arkiv Halland
0340-828 43 

Mija Boman

Arkivassistent Arkiv Halland
079-349 8907

Elisabeth Fahrman

Bildarkivarie
0728-88 49 23

Carina Henningsson

Arkivassistent Arkiv Halland

079-327 75 15

Anna Larsson

Arkivarie
0340-828 46

PUBLIKA AVDELNINGEN

Susanne Wilhelmsson

Chef Publika avdelningen
0760-30 34 59

Inger Alebo

Museipedagog
0760-26 68 21

Jesper Hillbom

Producent
0760-07 60 63

Jakob Brandqvist

Kommunikatör
0729-95 55 41, 0340 – 828 41

Amalia Friberg

Museipedagog
0760-23 14 11

Charlotta Sandelin

Fotograf / redaktör för bild och sociala medier
0340 – 828 40

SAMLINGSAVDELNINGEN

Kristina Brixson

Chef Samlingsavdelningen, antikvarie
0760 – 358718

Camilla Hasselström

Magasinsföreståndare
0340 – 131 30

Leif Häggström 

Antikvarie, fil dr arkeologi
070-5480919

Eric Knutsson

Museiassistent
0760-273869

Ulla Johansson

Museiassistent
0340 – 67 73 26

Kimmo Räsänen

Museiassistent / Dataansvarig
0760-26 23 97, 0340 – 828 30 (vxl)

Katarina Simebjär

Museiassistent
0340 – 67 73 26

SERVICEAVDELNINGEN

Alf Bengtsson

Chef Serviceavdelningen
0340 – 828 30 (vxl)

Marie Antonsson

Butiksansvarig Reception, bokningar
0340 –  828 45

Zade Hoti

Lokalvårdare
0340 – 828 30 (vxl)

Ola Jäverbo

Utställningstekniker
0763 – 43 41 47 0340 – 828 30 (vxl)

Per Hallberg

Museitekniker
0760-22 49 86

Sabine Svensson

Museiassistent, reception
0340 – 828 31

KULTURMILJÖ HALLAND

Anders Håkansson

Kulturmiljöchef, forskningsledare
fil dr Arkeologi
035-19 26 18, 070-604 39 76

Lennart Nordqvist

​Kanslist

Anna Agardsson

Administratör, Dataskyddsombud
0738-511569

Marie Lundgren

Lokalvårdare

ARKEOLOGI

Per Wranning

Enhetschef Arkeologi
fil dr Arkeologi
035-19 26 08, 070-348 09 66

Anders Andersson

Grafisk formgivare
035-19 26 06, 073-383 72 76

Patrik Hallberg

Antikvarie, arkeologi
035-19 26 23, 073-385 72 43

Stina Tegnhed

Antikvarie, arkeologi​
035-19 26 11, 073-383 73 52

Mats Nilsson

Antikvarie, arkeologi
035-19 26 16, 070-249 65 49

Linn Nordvall

Antikvarie, arkeologi
035-19 26 24, 070-348 09 95

Johan Klange

Antikvarie, arkeologi
​035-19 26 02, 070-348 09 65

Sofie Renström

Antikvarie, arkeologi
035-19 26 05, 070-348 09 63

Jonas Carlsson

Antikvarie, arkeologi
​035-19 26 22, 070-348 09 92

BYGGNADSVÅRDSENHETEN

Malin Clarke

Enhetschef Byggnadsvård
Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
035-19 26 01, 070-575 34 91

Björn Ahnlund

Bebyggelseantikvarie (Tjänstledig)
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden

Britt-Marie Lennartsson

Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
035-19 26 12, 070-604 39 75

Charlotte Skeppstedt

Bebyggelseantikvarie
035-19 26 14, 070-542 94 54

Maria Johansson Jarneborn

Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
035-19 26 04, 070-685 33 30