/  Kontakt

Kontakt

Besöks- och postadress
Hallands kulturhistoriska museum
Fästningen 1, 432 44 Varberg
Telefonnummer (vxl): 0340-828 30
E-post: info@museumhalland.se

Besöks- och postadress
Kulturmiljö Halland

Tollsgatan 7, 302 32 Halmstad
Telefonnummer (vxl): 035-19 26 00
E-post: kulturmiljo@museumhalland.se

MUSEETS AVDELNINGAR & ENHETER

PERSONAL

LEDNING & ADMINISTRATION

Cajsa Lagerkvist

Museichef
Länsmuseichef Stiftelsen Hallands länsmuseer
0340-828 35

Lotta Bodmar

HR
035-19 26 07

Elinor Zuback

Controller
035-19 26 27

Christer Schill

Ekonom
035-19 26 13​

ARKIVAVDELNINGEN

Anna-Lena Nilsson

Arkivchef, Länsarkivarie
0340-828 34

Anders Andersson

Arkivassistent Arkiv Halland
0340-828 43 

Mija Boman

Arkivassistent Arkiv Halland
0793-49 89 07

Elisabeth Fahrman

Bildarkivarie
0340-828 42

Carina Henningsson

Arkivassistent Arkiv Halland

0793-27 75 15

Anna Larsson

Arkivarie
0340-828 46

Daniel Wicksén

Arkivarie Arkiv Halland

0340-20 51 50

PUBLIKA AVDELNINGEN

Susanne Wilhelmsson

Chef Publika avdelningen
0340-20 51 45

Inger Alebo

Museipedagog
0340-828 37

Jesper Hillbom

Producent
0340-828 36

Jakob Brandqvist

Kommunikatör, tjl
0340 – 828 41

Amalia Friberg

Museipedagog
0340-828 38

Charlotta Sandelin

Utställningsproducent / fotograf / sociala medier
0340-828 40

Tess Zetterlund

Receptionist
0340-205 157

Sabine Svensson

Museiassistent, bokning
0340-828 31

Marie Antonsson

Butiksansvarig, reception
0340-828 45

Ulrika Hagren

Kommunikatör, vik.
0340-828 41

SAMLINGSAVDELNINGEN

Kristina Brixson

Chef Samlingsavdelningen, antikvarie
0340-82839

Katarina Simebjär

Museiassistent
0340-67 73 26

Leif Häggström 

Antikvarie, fil dr arkeologi
0340-205151

Eric Knutsson

Antikvarie
0340-20 51 49

Ulla Johansson

Museiassistent
0340-67 73 26

Kimmo Räsänen

Museiassistent / Dataansvarig
0340-20 51 46

TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNING

Per Hallberg

Chef teknik- och serviceavdelningen
0340-20 51 52

Alf Bengtsson

Senior tekniker
0340-828 44 (vxl)

Zade Hoti

Lokalvårdare
0340 – 828 30 (vxl)

Johan Jernberg

Museitekniker
073-472 20 19

Ola Jäverbo

Utställningstekniker
0340-828 32

KULTURMILJÖ HALLAND

Anders Håkansson

Kulturmiljöchef, forskningsledare
fil dr Arkeologi
035-19 26 18

ARKEOLOGI

Per Wranning

Enhetschef Arkeologi
fil dr Arkeologi
035-19 26 08, 070-348 09 66

Anders Andersson

Grafisk formgivare
035-19 26 06

Patrik Hallberg

Antikvarie, arkeologi
035-19 26 28

Stina Tegnhed

Antikvarie, arkeologi​
035-19 26 11

Mats Nilsson

Antikvarie, arkeologi
035-19 26 16

Lina Dahlqvist

Antikvarie, arkeologi​035-19 26 20, 073-471 21 90

Linda Wigert

Antikvarie, arkeologi
035192609, 0734722174

Linn Nordvall

Antikvarie, arkeologi
035-19 26 24

Johan Klange

Antikvarie, arkeologi
​035-19 26 02

Sofie Renström

Antikvarie, arkeologi
035-19 26 05

Jonas Carlsson

Antikvarie, arkeologi
​035-19 26 22

BYGGNADSVÅRDSENHETEN

Malin Clarke

Enhetschef Byggnadsvård
Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
035-19 26 01

Maria Johansson Jarneborn

Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden

035-19 26 04, 0706-85 33 30

Britt-Marie Lennartsson

Bebyggelseantikvarie
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden
035-19 26 12

Charlotte Skeppstedt

Bebyggelseantikvarie
035-19 26 14

Johan Dahnberg

Kulturarvssamordnare
035-19 26 19, 0734-72 02 60