/    /  Privatpersoner och föreningar

Privatpersoner & föreningar

Vill du få tips och råd kring ditt hus? Kontakta våra bebyggelseantikvarier. Vi erbjuder rådgivning och kan bistå med antikvarisk medverkan.

 

Rådgivning

Har du en kulturhistoriskt värdefull byggnad och vill veta mer om vad du kan göra? Behöver du råd om vilka material och tekniker som passar för just din byggnad? Vi bistår med enklare rådgivning kostnadsfritt via epost, telefon och efter överenskommelse på plats.

 

Anlita oss

Ibland behövs det antikvariskt stöd vid renoveringar och ombyggnation. Detta kan till exempel vara vid underhåll av byggnadsminnen, ansökan om bidrag till kulturmiljövård eller i en bygglovsprocess när det ställs krav på sakkunnig kontroll av kulturvärden. 

Vi erbjuder:

  • Kostnadsfri rådgivning
  • Antikvarisk förundersökning
  • Konsekvensbeskrivningar och antikvariska utlåtanden
  • Antikvarisk medverkan
  • Sakkunnig kontroll avseende kulturvärden (vi är certifierade enligt KUL2)
  • Kulturhistoriska utredningar/kulturmiljöutredningar
  • Vård- och underhållsplaner/vårdprogram
  • Färgutredningar