/    /  Samarbeten
Invigning av Rys och mys 2023, årets tema "den förtrollade staden". Film och ljusprojektoner på Varbergs fästning.
Invigning av Rys och mys 2023, årets tema "den förtrollade staden". Film och ljusprojektoner på Varbergs fästning.

SAMARBETE OCH SAMVERKAN

Museets verksamhet bygger på samarbeten och vi utvecklas tillsammans med många andra aktörer. Vi har ett nära samarbete med vårt systermuseum Hallands Konstmuseum som också ingår i Stiftelsen Hallands länsmuseer. 

Vi samverkar med de halländska kommunerna, Region Halland, Länsstyrelsen, övriga museer och kulturinstitutioner samt med föreningslivet och civilsamhället i Halland. Vi ingår också i regionala och nationella nätverk inom kulturarvssektorn.

 

Samarbeten inom kulturarvsområdet

Som regionalt museum ingår Hallands kulturhistoriska museum i Länsmuseernas samarbetsråd. 

Vi är också medlemmar i Riksförbundet Sveriges museer och i Svenska ICOM –  den svenska sektionen av branchorganisationen för hela världens museer, International Council of Museums.

 

Inom kulturmiljöområdet ingår vi i M-ARK – Museiarkeologiska branschorganisationen, som är de regionala och kommunala museernas branschorganisation för arkeologi i Sverige, samt i SUBo – Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation. 

 

Museets ingår också i BARK – Byggnadsantikvarisk regional krets, ett nätverk med syfte att utveckla byggnadsantikvarisk verksamhet bland regionmuseerna.

 

Kulturarv Halland är ett nätverk för samverkan kring kulturarvsfrågor i Halland. Nätverket samlar alla offentligt finansierade aktörer inom kulturarvsområdet som verkar i hela regionen. Syftet med nätverket är att skapa ökad samverkan och bättre effekt av gemensamma insatser.

 

Arkiv Halland är den gemensamma arkivorganisationen för enskilda arkiv i regionen, det vill säga arkiven för föreningar, folkrörelser och näringslivet. Hallands kulturhistoriska museum har sedan länge haft ett folkrörelsearkiv och samverkar idag tätt med Arkiv Halland genom delning av lokaler och personal. Länsarkivarien är ansvarig för Arkiv Halland och chef för museets arkivavdelning. Genom samverkan med Arkiv Halland erbjuds en starkare gemensam kulturhistorisk resurs för alla att ta del av.

 

Andra samarbeten och projekt

Rys och Mys

Hallands kulturhistoriska museum skapar och genomför sedan hösten 2020 ljusevenemanget Rys och Mys i Varberg tillsammans med Varbergs kommun och Varberg Energi. Rys och Mys är ett öppet och kostnadsfritt evenemang under höstlovet och som sträcker sig från Varbergs torg upp till museet på Fästningen. För evenemanget vann parterna priset Swedish Arts and Business Awards 2022.

Samverkan med hembygdsrörelsen

Museet samverkar med hembygdsföreningarna i Halland, i synnerhet när de gäller våra filialer i länet.

Filialen Fågelboet i Vessigebro ägs av vänföreningen Föreningen Varbergs Museum, men förvaltas och visas av Hallands kulturhistoriska museum. Vi samverkar med många andra kring att levandegöra Fågelboet. Det utgör till exempel ett av cirka 80 besöksmål i Ekomuseum nedre Ätradalen.  Program sker också i samverkan med Bondesonssällskapet, Vessige-Alfshögs Hembygdsförening och ibland med Askome Hembygdsförening.  

I museets filial Båtmuseet i Galtabäcks hamn visas halländsk fiskehistoria.  Museet hålls öppet genom ett samarbete med Tvååkers hembygdsförening.