/  UTSKRIFT nr 10 2010

UTSKRIFT nr 10 2010

Leif Häggström Förord

Lennart Carlie Vedartsanalyser – en kunskapskälla med flera dimensioner
Arkeologi, Halland, Kårarp, Kvibille, bronsålder, järnålder, träkol, fullåkersbygd, 14C, datering

Linn Mattsson Gården på höjden – om en återfunnen storgård från äldre bronsålder i södra Halland
Arkeologi, Halland, Kärleken, äldre bronsålder, storgård, hall, långhus, metallurgi, gårdsenhet, krönläge, skalkorn, korn, chiefly hamlet, stallning

Lena Bjuggner, Jonas Paulsson, Erik Rosengren och Per Wranning LAHUND – Laholmsundersökningarna. En rapport från en pågående undersökning
Arkeologi, Halland, Laholm, Ösarp, Köpinge, bronsålder, järnålder, vendeltid, vikingatid, medeltid, storgård, marknadsplats, bandparceller, metalldetektering, hålväg, huslämning, grophus, mynt

Leif Häggström Människa och djur i Halland 500-1100 e.Kr.
Arkeologi, Halland, Slöinge, Varla, äldre järnålder, osteologi, boplats, grava, ben, hundtyper,

Anders Håkansson och Christina Rosén Medeltid i Träslöv
Arkeologi, Halland, Varberg, Träslöv, Grimeton, Gamla Köpstad, Getakärr, Tvååker, järnålder, vikingatid, medeltid, hamnplats, grophus, bebyggelseutveckling,

Leif Häggström Får och get i halländsk arkeologi
Arkeologi, Halland, osteologi, ull, stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid, smitta,

Linn Mattsson Spår av en smed – bronshantverk i Kvibille?
Arkeologi, Halland, Kvibille, senneolitikum-bronsålder, järnålder, smedja, skivformig, redskap, sandsten, gjutning, slipning, huskonstruktion,

Lena Berglund En gravkittel från förromersk järnålder i Skrea backe
Arkeologi, Halland, Falkenberg, Skrea backe, Arkeologidagen, stenpackning, kittel, brons, järn, begravning, metalldetektering, ben, kulflinta, sjöborrar, knivar, röntgen, konservering,

Leif Häggström Trollgubben och mästersmeden – Om en efterreformatorisk smedja i Lyngåkra
Arkeologi, Halland, Harplinge, Lyngåkra, efterreformatorisk, 1700-1800tal, smedja, stenpackning, slagg,  järnföremål, ämnesjärn, skrotjärn, rekonstruktion,

Bengt Nordqvist Bengt Bengtsson – en livsgärning kring Hallands stenålder
Arkeologi, Halland, Björnhult, Ramsjön, Falkenberg, Olas, Varberg, Skatmossen, Veddige, Kongemose, flinta, strandförskjutning, Huseby Klev, Bohuslän, Tullbron

Per Wranning Magnus Svensson in memorian
Arkeologi, Halland, Tjärby, Veinge, Halmstad, Söndrum, Assarp, Abild, Alfshög, Skrea, Nolshögen, Slottsmöllan, Tröingeberg, Malmö Museer, mesolitikum, neolitikum, bronsålder, järnålder, vikingatid, långhus