/  UTSKRIFT nr 2 1992

UTSKRIFT nr 2 1992

Erik Rosengren Inledning
länsmuseet, Halland, uppdragsverksamhet, arkeologi, halländsk

Lars Lundqvist Under Hallands sand
​Halland, arkeologi, flygsand, stenålder, boplats, överlagrad

Bo Strömberg Översandad boplats och årderspår vid Södra Mellby
Halland, arkeologi, översandad, årderspår

Pär Connelid & Catharina Mascher Medeltida åkrar vid Sperlingsholm
Halland, arkeologi, medeltid, bandparceller, terrasskanter, Sperlingsholm, hålväg, vång, Klackerup, odlingslandskap

Staffan Anberg Mesolitikum i södra Halland – en forskningshistorik
Halland, arkeologi, mesolitikum, Tylösand, Karsefors, Victor Ewald, Uno Sundelin, Sten Kallin, Edvin Gustafsson, Lennart Lundborg, kärnyxa, mikroliter, mikrospån, Gyltigesjön, Tönnersa, tvärpil, Ysby, Hästhagen, Perstorp

Christina Rosén Staden som icke är? – Medeltid i Laholm
​Halland, arkeologi, medeltid, ​Köpinge, Lagaholm, St Clemens, handelsplats, kungsgård, borg, fästning