/  UTSKRIFT nr 7 2003

UTSKRIFT nr 7 2003

Erik Rosengren  Redaktionellt

Ing-Marie Nilsson Köpstad, kungamakt och kyrka – några tankar om medeltidens Laholm
Arkeologi, Halland, Lagaholm, Köpinge, vikingatid, medeltid, stadsbildning, handelsplats, kungamakt, trelleborgshus, Kung Valdemars jordebok, S:t Clemens kyrka

Staffan Anberg Laholms medeltida kyrkogård vid Lagaholm
Arkeologi, Halland, gravar, armställning, tidigmedeltid, högmedeltid

Carolin Arcini Gravar från Laholms landsförsamling, Lagaholm 1:1 och 6:1, RAÄ 38
Arkeologi, osteologi, Halland, Lagaholm, kyrkogård, medeltid, gravskick, tandhälsa

Lena Bjuggner, Eva Persson, Erik Rosengren och Per Wranning LAHUND-Landsantikvariens Laholmsundersökningar En pilotstudie i Ösarp och Köpinge
Arkeologi, Halland, Lagaholm, vikingatid, kartstudie, toft, fosfatkartering, inventering​

Karin Viklund Att skilja agnarna från vetet – spår av forntida sädeshantering i södra Halland
Arkeologi, makrofossilanalys, Halland, Laholm, Ösarp, Köpinge, Eldsberga, bronsålder, rostningsgrop, vikingatid, jordbruk, odling

Per Wranning ”Den starke Ahladräng” – eller när sagan snuddar sanningen
Arkeologi, Halland, Laholm, Lejeby, svärdsknapp, ringknapp, guld, folkvandringstid, sägen, skröna

Kenneth Alexandersson Mesolitikum längs Stensån
Arkeologi, Halland, Laholm, Hasslöv, Hallandsåsen, flinta, tväreggad spets, mikrolit, mikrospån, mikrospånskärna, Victor Ewald

Pär Connelid och Catharina Mascher Hallands ”vandrande landsbyar”. Vägar till den dolda medeltida och tidigmoderna agrarbebyggelsen
Arkeologi, kulturgeografi, Halland, vikingatid, medeltid, tidigmodern, toft, agrarbebyggelse, markanvändning, odlingslandskap

Leif Häggström ”Åkeren full med stenrör” – om förekomsten av fornlämningsbeskrivningar och fornlämninsindikationer i Hallands Landsbeskrifning 1729
​​​Arkeologi, Halland, fornlämningar, fornminnesinventering, Arkeologihistoria, Jacob Richardson