/  UTSKRIFT nr 4 1995

UTSKRIFT nr 4 1995

Bengt Westergaard NEOLITISKA HUS -problem och möjligheter med exempel från Halland
​​
Halland, arkeologi, tidigneolitisk, mellanneolitisk, neolitikum, tvåskeppig

Lennart Carlie ​Påarp -en mellanneolitisk fångstboplats
Halland, arkeologi, mellanneolitisk, neolitikum, klappersten, gropornerad keramik, stridsyxekultur, tvärpil, spånpil

Bengt Westergaard C-14 -dateringar av neolitisk trattbägarkeramik i Halland
Halland, arkeologi, neolitikum, trattbägare, keramik, dekor, kronologi, C14, Slottsmöllan, hasselnötter, Hästhagen,

Pär Connelid och Catharina Mascher Övraböke -förhistoriskt odlingslandskap i halländsk skogsbygd
Halland, arkeologi, fossil åkermark, röjningsröse, terrasskanter, odlingsytor, parceller

Per Wranning En förromersk järnframställningsplats i Genevad
Halland, arkeologi, förromersk, järnålder, ugn, stenramsugn, keramik, lera, slagg,  Genevad, Daggarp, mynningsbitar