/  BILDER AV HALLÄNDSK ARKEOLOGI – UTSKRIFT nr 5 1996

BILDER AV HALLÄNDSK ARKEOLOGI – UTSKRIFT nr 5 1996

-En bok tillägnad Lennart Lundborg

Erik Rosengren Redaktionellt

Karin Bauman Schaktningskontroller på kyrkogårdar – en utvärdering
Halland, arkeologi, kyrkor, byggnadslager, schaktningsmetod

Anna Carlie Arkeologi – vetenskap med samhällsansvar!
​Halland, arkeologi, Lennart Lundborg, kulturmiljövård, kulturarv

Bengt Nordqvist Senpaleolitiska  jägare och fångstmän längs norra och mellersta Hallands kustområden
Halland, arkeologi, senpaleolitikum, Kerbspitze, tångespets, strandförskjutning

Robert Hernek En mellanneolitisk fångstplats vid Varberg
Halland, Lindberg, arkeologi, gropkeramik, neolitikum, bergartsyxa, flinta, spån, skrapa, yxa, pilspets

Eva Ryberg Dvärgahuset, Jättegraven och andra kistor. En liten exposé över några halländska hällkistor
​Halland, arkeologi, hällkista, stenålder, stenkammargrav, Dvärgahuset, Kårehögen, Alfshög, Tingssten, Jättagraven, Spritkullen, Vessingehögen

Tore Artelius Den återfunna ”Kungahögen” – två begravningar från bronsålderns IV-period i Nordvära
Halland, Värö, Nordvära, arkeologi, bronsålder, hög, gravfält, kärnröse, gravurna, hällar, dubbelknapp, rakkniv,  skära, brända ben, miniatyrsvärd, period IV-V

Lennart Carlie Arkeologen Wilhelm Boye och undersökningarna i Hasslöv, 1868-69
Halland, Hasslöv, arkeologi, Vilhelm Boye, Oscar Montelius, Lennart Lundborg, hög, bronsålder, stenkista, träbehållare, brandgrav, keramik, kärl, barngrav, Lugnarohögen, bronsföremål, dolk, rakkniv, dubbelknapp

Lars Lundqvist Skreaprojektet: om ett halländskt bebyggelse​rum under brons- och järnålder
Halland, Skrea, Heberg, arkeologi, boplatsarkeologi, flygsand, ljunghed, kulturlandskap, förromersk järnålder

Bo Strömberg Variationer av gravfält och gravfältsstudier
Halland, arkeologi, gravar, gravmonument, gravformer, röse, hög, stensättning, rest sten, dös

Gisela Ängeby Långhusen i Orrea. Ett frö till förståelsen av bebyggelsen vid Fjärås Bräcka under äldsta järnålder
Halland, Fjärås, Orred, arkeologi, järnålder, bronsålder, boplats, huslämning, husrännor, kulturlager, kokgrop, keramikugn, härd

Gundela Lindman Yngre järnåldersbebyggelse i halländsk kustbygd
Halland, Ölmevalla, Flamsnäs, arkeologi, vikingatid, järnålder, mellanneolitikum, boplatslämning,  keramik, flinta, ristning, spån, mikrospån

Per Wranning Laholmstrakten under vikingatid och tidigmedeltid
Halland, Laholm, arkeologi, vikingatid, tidigmedeltid, Eldsberga, Ösarp, Östorp, Kärragård, Trulstorp, boplatslämningar, Trelleborgshus, långhus

Jan-Erik Augustsson Senmedeltida andaktsfigurer av keramik
Halland, Halmstad, arkeologi, senmedeltid, keramikfigur, stengods, Karlsborg, fäste, Bohuslän, Helgeandsholmen, Stockholm, 1400-1500 tal, andaktsbild, religiöst

Björn Peterssen ”Anläggning 8” – Visst var det Rådhuskällaren?
Halland, Halmstad, arkeologi, torggaraget, torg, husgrund, tappkran, rådhus, kakel, keramik, tegel, skalmur, 1500 tal

Lena Bjuggner & Erik Rosengren Kyrkan i ”Scuthmanslef”
Halland, Halmstad, Skummeslöv, kyrka, medeltid, romansk

Ing-Marie Nilsson Kurtinmurar och utanverk i södra Halmstad – ett bidrag till Halmstads fästningsverks historia Halland, Halmstad, stadsfästning, slottsparken, södra vägen, utanverk, kurtinmur, vall, vallgrav, söderport

Christina Rosén Keramik hos borgare och bönder
​​Halland, Halmstad, arkeologi, Hertig Knut, Klammerdammsgatan, Köpmansgatan, keramik, kokkärl, stadsgrävning, 1500-1700