/    /  Böcker

Här samlas de böcker som vi publicerat genom åren.

Hallands länsmuseers skriftserie

No 1 Bockstensmannen och hans dräkt 1985

Nockert, Margareta; Fredriksson, Dag; et al

ISBN: 9185720089

 

No 2 Keramik i Halmstad ca 1322-1619 : produktion, distribution, funktion 1985 

Augustsson, Jan-Erik

Lunds universitet

ISBN: 9185720070

 

No 3 Parabel 1339. 1985

Strid, Hardy

Varberg, Hallands länsmuseer

 

No 4 Från väv till vad? : en industrifastighets historia 1989

Huvudredaktör: Berntsson Melin, Ewa

Stift. Hallands länsmuseer i samarbete med Varbergs arbetarekommun

ISBN: 9185720151

 

No 5 Ny Varberg: staden som blev kungsgård. Varberg: Hallands länsmuseer 1992

Person, Bengt-Arne (red.)

ISBN: 9185720194

 

No 6 Brogård: ett brons- och järnålderskomplex i södra Halland : dess kronologi och struktur 1992

Carlie, Lennart.

Lunds universitet

ISBN: 9185720224

 

No 7 Arkiv i Halland 1993

Hallands Länsmuseer och Högskolan i Halmstad

 

No 8 En gång i tiden: Halland på 1700-talet : studiematerial till utställningen Bondeliv 1994

Rysén, Elisabeth.

Varberg: Museet

ISBN: 9185720259

 

No 9  ”-gick Grendel att söka det höga huset-”: arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder  1997

Callmer, Johan & Rosengren, Erik (red.)

GOTARC Serie C, Arkeologiska skrifter no. 17

Halmstad: Hallands länsmuseer

 

No 10 Bebyggelsens mångfald: en studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor 1999

Carlie, Lennart.

Lunds universitet

ISBN: 9122018530

 

No 11 Vår by Broktorp: Halmstads äldsta historia 2015

Balic, Ivan, Brorsson, Torbjörn & Heimdahl, Jens

Halmstad: Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer 2015

ISBN: 9185720534

 

No 12 Tjärby – lokala sedvänjor och långväga kontakter: förromerskt grav- och byggnadsskick ur ett halländskt perspektiv 2015

Wranning, Per

GOTARC. Serie B, Gothenburg archaeological theses 67

Göteborgs Universitet

Finns tillgänglig här

 

No 13 Bebyggelsehierarkier och bylandskap: om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv 2017

Håkansson, Anders

Lund studies in historical archaeology 20

Lunds universitet

ISBN: 9789189578746

Finns tillgänglig här

Böcker till salu

Dessa böcker går att beställa genom att maila oss på kulturmiljo@museumhalland.se med ditt namn, adress, och den bok/böcker du vill beställa.

 

Utskrift 15, 16, 18 & 19 finns även i museets webbutik.

RESTRADE – Internationell konferens, 17-19 februari 1999 – Book of Proceedings, Engelsk version

Building Conservation and Labour market policy working as a driving force for Regional Strategic Development. Konferensen ägde rum i Halmstad och mynnade ut i en Hallands-deklaration.

Författare: Gustafsson, Christer

ISBN: 91-85720-35-6

176 sidor, inbunden bok.

Pris: 100:-

Pilotprojektet Hallandsmodellen i Olsztyn

Svensk/polsk version utgiven under Sverigedagarna i Olsztyn 1-3 december 1999 med en presentation av de restaureringsobjekt som är utförda i Halland och Olsztyn. Sammanfattning på engelska.

Författare: Gustafsson, Christer

Skriftserie: Landsantikvarien, Hallands länsmuseer 1999:17

30 sidor, häftad broschyr, december 1999.

Pris: 50:-

Pilotprojektet Hallandsmodellen i Olsztyn

Rapport Byggnadsvård och arbetsmarknadspolitik – en motor för regional strategisk utveckling, redskap för demokrati och kulturell identitet. Projektet ingår i den s.k. Östersjömiljarden och den svenska regeringen har anslagit 25 miljoner SEK till Hallandsmodellen i Olsztyn. Engelsk sammanfattning och slutsatser.

Författare: Gustafsson, Christer

Skriftserie: Landsantikvarien, Hallands länsmuseer 2000:1

ISSN: 1404-8736

108 sidor, inbunden, juni 2000.

Pris: 100:-

BALCON – Development of Management Skills within Cultural Heritage Administration at local and regional level in Poland, Lithuania, and Kaliningrad, Russia.

Boken ger en presentation av projektet och de regionala restaureringsprojekt som arbetats fram inom Balcon. Balcon är ett nätverk inom Östersjöregionen med syfte att främja kulturarvet och regional hållbar utveckling. Svensk titel är “Kompetenshöjning av lokala och regionala kulturarvsförvaltningar i Polen, Litauen och Kaliningrad, Ryssland”. Svensk/Engelsk/Polsk version.

Författare: Gustafsson, Christer

ISBN: 91-85720-42-9

78 sidor, inbunden bok 2004.

Pris: 50:-

Varuproduktion och hantverk i Halmstad

Handlar om hantverk i Halmstad från 1300-talet fram till 1600-talets första decennier ur arkeologisk synvinkel. Ingår i projektet Urbaniseringsprocesser i Västsveriges avrapportering. GOTARC Serie C. Arkeologiska Skrifter No. 28.

Författare: Bjuggner, Lena

ISBN 91-85952-90-7

68 sidor, häfte.

Distribueras av Arkeologiska institutionen vid Göteborgs Universitet (http://hum.gu.se/institutioner/arkeologi/)

Material & hantverkare

Katalog över hantverkare och material med anknytning till byggnadsvård. Ett måste för alla husrenoverare.

Författare: Länsstyrelsen i Halland och Landsantikvarien

82 sidor, häfte.

Pris: 40:-

Vandra i Varberg

I denna stadsvandringsbok från 2008 har Björn Petersen slagit sig samman med frilansfotografen Malin Arnesson. I sju färgstarka promenader får läsaren stifta bekantskap med både centrum och periferi. Framför allt lyfter de fram detaljer, som är lätta att förbise i hemmablindhet. Halva bokens 136 sidor fylls av ”En hel del mera” med roande och tankeväckande läsning om stadsvapnet, kurortslivet, skrönor och mycket annat.

Författare: Petersen, Björn

136 sidor, rikt illustrerad.

Pris: 136:-

Undersökningar av bronsåldershögar och bronsåldersgravar i södra Halland Del 2

Författare: Lundborg, Lennart

ISBN 91-85720-44-5

153 sidor, inbunden, bilagor.

Pris: 160:-

Arkitektur i Halland

Författare: Petersen, Björn

Arkitektur i Halland berättar medryckande om de många vackra och spännande byggnader, som du träffar på i länet. Gamla favoriter finns med, men framför allt får du direktkontakt med samtida och ny, spännande arkitektur, som växer fram i Halland. Somligt är faktiskt så färskt, att det nätt och jämt har lämnat ritbordet! Till sin hjälp att berätta om husen i Halland har författaren trummat ihop en imponerande skara experter: länsarkitekten, stadsarkitekterna, tecknare, målare och fotografer. Aha-upplevelser garanteras – inte bara för hallänningar! Björn Petersen har en gedigen erfarenhet av halländskt konst- och kulturliv, bland annat som landsantikvarie under åren 1977-98.

207 sidor, rikt illustrerad.

Pris: 300:- och säljs i bokhandeln och i museerna i Halland.

Undersökningar av högar och stensättningar vid Limmanäs-Tom, Fjärås Bräcka Halland

Författare: Lundborg, Lennart

ISBN 91-85720-49-6

120 sidor, inbunden, bilagor.

Pris: 130:-

Pathways to Europe’s Landscape

Slutpublikation från EU Kultur 2000-projektet European Pathways to Cultural Landscapes. Behandlar olika aspekter av det europeiska kulturlandskapet med utgångspunkt från tolv olika projektområden, bl.a. Hallandsås i Halland och Bjärehalvön i Skåne.

ISBN 1-8999-07-75-0

114 sidor, häftad, engelsk text.

Pris: 60:-

Visst vill du gå på stadsvandring i Halmstad

Författare: Petersen, Björn

Lagom till Halmstads 700-årsjubileum 2007 kom denna stadsvandringsbok ut. Björn Petersens texter och HP-fotografen Roger Larssons bilder guidar läsaren/vandraren till kända och okända smultronställen i City, på Söder och i Östra förstaden. Boken har också en ”läs vidare-del” med infallsrika texter om danska kulturminnen, äldre färgsättning, köpstadens ekonomi och mycket annat.

136 sidor, rikt illustrerad.

Pris: 128:-

Hållplatser i det förgångna Landskap i förändring – volym 6

Artikelsamling som tar avstamp i de arkeologiska undersökningarna som utförts inför byggandet av Västkustbanans nya sträckning förbi Falkenberg. Utgiven av Landsantikvarien i Halland och Riksantikvarieämbetet UV Väst. Arkeologiska rapporter från Landsantikvarien 2004:1.

ISBN 91-85720-40-2

400 sidor, inbunden.

Pris: 245:-

Hallänningen och Hallandsåsen

Människa, natur och kultur på Hallandsåsens nordsluttning under 3000 år. 2:a upplagan.

ISBN 91-85720-39-9

64 sidor, häftad.

Pris: 80:-

Framgrävt förflutet från Fyllinge, Vol. 1

Författare: Toreld, Christina och Wranning, Per.

Redovisar resultaten från utgrävningen av en boplats utanför Halmstad. På platsen bedrev invånarna järnproduktion under äldre järnålder. Arkeologiska rapporter från Landsantikvaren 2003:3.

ISRN HM-UV-R-03/3-SE ; ISSN 1400-8750.

192 sidor, häftad.

Pris: 100:-

Förromersk järnålder i fokus. Framgrävt förflutet från Fyllinge, Vol. 2

Artikelsamling kring den förromerska storgården i Fyllinge. Gårdens långhus, järnframställning, keramikhantverk och odling presenteras och sätts in i sin samtid, sett ur såväl lokala som europeiska jämförande perspektiv. Arkeologiska rapporter från Landsantikvarien 2005:2

ISRN HM-UV-R-05/2 – SE; ISSN 1400-8750

172 sidor, inbunden.

Pris 120:-

Europeiska landskap

Slutpublikation från EU Kultur 2000-projektet European Pathways to Cultural Landscapes. Behandlar olika aspekter av det europeiska kulturlandskapet med utgångspunkt från tolv olika projektområden, bl.a. Hallandsås i Halland och Bjärehalvön i Skåne.

ISBN 1-8999-07-75-0

114 sidor, häftad, svensk text.

Pris: 60:-

Älskade hus

Boken innehåller 15 artiklar om de halländska husen förr och nu. Under fyra rubriker behandlas husens historia, byggnadsvård, kärleken till den egna boningen och gammal teknik till nya hus. HALLAND 2005. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län – årgång 86.

252 sidor

Pris: 250:-

Brogård

Författare: Carlie, Lennart

Boken om den berömda brons- och järnåldersboplatsen utanför Halmstad. Hallands Länsmuseers Skriftserie No 6.

ISBN 91-85720-070

84 sidor, häftad.

Pris: 100:-

Bebyggelsens mångfald

Författare: Carlie, Lennart

Lennart Carlies Doktorsavhandling från 1999 som behandlar södra Hallands järnåldersgårdar. /Hallands Länsmuseers Skriftserie No 10./ Acta Archaeologica Lundensia Series IN 8o. No. 29

ISBN 91-22-01853-0.

167 sidor, häftad.

Pris: 150:-

Döden

Redaktör: Söderström, Ulrika

Döden är den första boken i en skriftserie utgiven av M-ark / Museiarkeologi sydost vid Kalmar länsmuseum. Redaktör Ulrika Söderström

ISBN 978-91-982366-1-3

207 sidor, häftad.

Pris: 150:-

Vägen genom historien – arkeologi längs väg 117

Redaktör: Wranning, Per

ISBN 91-85720-46-1

123 sidor, inbunden, rikligt illustrerad.

Pris 120:-

Vår by Broktorp, Halmstads äldsta historia

Författare: Öbrink, Mattias (redaktör); Balic, Ivan; Brorsson, Torbjörn; Heimdahl, Jens

Pris: 160:-

Tjärby – lokala sedvänjor och långväga kontakter, förromerskt grav- och byggnadsskick ur ett halländskt perspektiv

Författare: Wranning, Per

Hallands länsmuseers skriftserie no 12.

ISBN 91-85720-56-9 ISSN 02 82 – 4922 gotarc, series b. gothenburg archaeological theses 67. ISBN 978-91-85245-64-x ISSN 02 82 – 6860.

254 sidor, häftad.

Pris: 200:-

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Författare: Håkansson, Anders

Hallands länsmuseers skriftserie no 13. ISBN:91-85720-63-1 ISSN:02 82-4922 Lund Studies in Historical Archaeology 20. ISBN 978-91-89578-74-6 ISSN 16 53 – 11830.

317 sidor, inbunden.

Pris: 300:-

Utskrift nr 6

ISSN 1102-7290

112 sidor, häftad.

Pris: 50:-

Utskrift nr 7

ISSN 1102-7290

140 sidor, häftad

Pris: 50:-

Utskrift nr 9: Järnålderns rituella platser

Redaktör: Carlie, Anne

ISSN-1102-7290

342 sidor, häftad

Pris: 140:-

Utskrift 10

ISSN – 1102-7290

160 sidor, häftad

Pris: 100:-

Utskrift 11, Landskaparna

Pris: 100:-

Utskrift 12, HATT AV FÖR FORNMINNE, Lennart Lundborg 80 år

ISSN – 1102-7290

122 sidor, häftad.

Pris: 120:-

Utskrift nr 13

ISBN 91-85720-53-4 ISSN 1102-7290

132 sidor, häftad

Pris: 120:-

Utskrift 15, Vägsjäl

Vägsjäl är ett temanummer som belyser resultaten från de arkeologiska undersökningar som utfördes inför omläggandet av Väg 117, numera Riksväg 15, genom tre socknar i Laholms kommun.I tio artiklar presenteras och diskuteras lämningar alltifrån mesolitikum till medeltid via neolitikum, brons- och järnålder, med fokus på Laholmstrakten och med jämförande utblickar i såväl resten av Halland som i Sydskandinavien. Titeln VÄGSJÄL är en medveten felstavning och åsyftar till såväl vägsträckans, men också till dess närområdes själ liksom till den plats dessa tagit i våra egna själar under de femton år som löpt sedan projektet startade.

ISBN 91-85720-61-5

226 sidor

Pris: 150:-

Utskrift 16, Berättelser från det södra hemmet

Berättelser från det södra hemmet är ett temanummer som helt och hållet fokuserar på Kulturmiljö Hallands arkeologiska undersökningar i Söndrums socken under de senaste dryga femton åren. I grunden utgör boken de vetenskapliga fördjupningarna av våra två stora boplatsundersökningar i Albinsro/Trottaberg (RAÄ 108) år 2011 och Söndrums kyrkby (RAÄ 98:1) år 2013. Detta innebär naturligt att en återkoppling till ett antal andra undersökningar i socknen blev av stor vikt, i syfte att lyfta diskussionen ytterligare.

ISBN 91-85720-62-3

167 sidor

Pris: 150:-

Utskrift 18, En brokigt blandad bukett. Till Lennart Lundborg 90 år

Utskrift 18 bjuder på ett brett innehåll, en lockande blandning av arkeologi, kulturgeografi, kulturmiljö- och byggnadsvård, konst och historia. Kort och gott en brokigt blandad bukett! Numret är en vänbok tillägnade kulturprofilen och före detta länsantikvarien Lennart Lundborg på hans 90-årsdag. I sammanlagt arton bidrag presenterar ett tjugotal författare såväl nya spännande forskningsrön som intressanta tillbakablickar på äldre projekt och reflektioner kring händelser.

ISBN: 91-85720-67-4

218 sidor, 18 artiklar

Pris: 150:-

Utskrift 19, Gravar, ritualer och människor i Halländsk förhistoria

Utskrift 19 innehåller artiklar där de gemensamma nämnarna är döden och gravar samt människors relation till desamma. Vi tar del av arkeologiska material som författaren varit med och undersökt men även sådant som plockats fram ur arkivens mörker. Här finns fynd som kommit till kulturarvsförvaltningens kännedom tack vare uppmärksamma amatörers skarpa ögon.

ISBN: 91-85720-70-4

148 sidor, 8 artiklar samt lista över undersökta gravplatser i Halland.

Pris: 150:-