/  UTSKRIFT nr 8 2006

UTSKRIFT nr 8 2006

Erik Rosengren Redaktionellt

Jenny Nord Landscape as Heritage; The Bjäre peninsula
Landscape Archaeology, Cultural Landscape, Heritage, Historic Landscape Characterisation, Bjäre, Skåne, Bronze Age​

Tore Artelius Mannen som hade fel men gjorde rätt
Arkeologi, Halland, Herman Hofberg, reseskildring, fornminnesinventering, Arkeologihistoria​

Magnus Svensson Neolitikum i Halland – en forskningsöversikt
Arkeologi, Halland, Trattbägarkultur, Gropkeramisk, tidigneolitikum, mellanneolitikum, tvärpil, keramik, matskorpedatering, megalitgrav​

Magnus Svensson Neolitiskt gravskick med exempel från Halland
Arkeologi, Halland, stridsyxekultur, keramik, dödshus, megalitgrav​

Per Wranning Lugnarohögen – en grav med dubbel historia
Arkeologi, Halland, Hasslöv, Hallandsåsen, bronsålder, gravhög, skeppssättning, brandgrav, gravgåvor, antennsvärd, Victor Ewald, Sigurd Curman​

Christina Toreld Vem ligger begravd i stensättningen vid Nyarpssjön?
Arkeologi, Halland, Långaryd, Hylte, bronsålder, brandgrav, gravgåvor, svanhalsnål​

​Lennart Carlie Järnåldersdösar i Finnveden
Arkeologi, Halland, Södra Unnaryd, Hylte, Bolmen, järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, gravskick, brandgrav​