/  VÄGSJÄL – UTSKRIFT nr 15

VÄGSJÄL – UTSKRIFT nr 15

Arkeologi längs väg 117 i Halland

Per Wranning Förord: Väg 117-projektet – tillbakablick, summering och presentation

 

Lennart Carlie Väg 117 – En gammal väg i ny tappning

Arkeologi, Halland, Nissan, Lagan, Fjällgime, Laholm, Ysby, Veinge, Furudal, Knäred, hålväg, landskapslagar, Jyske lagen, Skånelagen, kommunikation, vadställe, Nissastigen, Lagastigen, härväg, boplats, Örelid, Kärragård, järnålder

Ola Kadefors Stenålder vid Ebbarps hög

Arkeologi, Halland, Veinge, Skogaby, Nolshögen, Karseforsen, hög, stensättning, boplats, neolitikum, mesolitikum, Kongemosekultur, Erteböllekultur, Maglemosekultur, spån, kärnor, mikrospån, skrapa, lancett, pilspets

Tore Påsse Pollenanalytiska resultat från Årnabergasjön

Arkeologi, Halland, Veinge, Nolshögen, sediment, svedjejordbruk, Tollestorpamosse, Kroksjön, Rommesjön, skogslandskap, odlingslandskap

Magnus Svensson What time is it? – Being Mesolithic during the Neolithic

Archaeology, Halland, Neolithic, Mesolithic, iron age,  culture, funnel beaker, pitted ware, Slottsmöllan, Mursjökulle, Tröingeberg, transverse, arrowhead, Veddige, Olas

Linn Nordvall Hus med nedsänkt golv – funktion eller tradition?

Arkeologi, Halland, Tjärby Södra, Stafsinge, Skrea, Slöinge, Kvibille, Eldsberga, Övraby, Söndrum, Vinberg, senneolitikum, bronsålder, hustyp, tvåskeppig, mesula, långhus, grophus, kärl, offer, nedläggelse, ben, hasselnöt, flintskära, keramik, treskeppig, lipidprov, Bejsebakken, Norrvidinge, konstruktion, torvvägg, klockbägarkultur, metallurgi, offer

Caroline Arcini, Torbjörn Brorsson & Per Wranning Tjärby Norra – Ett förromerskt gravfält med ovanliga traditioner

Arkeologi, Halland, Tjärby, järnålder, bronsålder, flatmark, gravfält, grav, långhus, kulthus, dödshus, keramik, kärl, sintrad, bergart, brandgrav, brandjord, dubbelgrav, metallföremål, halsring, fibula

Torbjörn Brorsson Människor från andra sidan havet – den förromerska keramiken från gravfältet i Tjärby Norra

Arkeologi, Halland, Tjärby, Kärragård, Mellby, Sannarp, järnålder, bergart, magring, begravningsritual, bottenskärvor, sintrad

Per Wranning Mikroregional byggnadstradition under romersk järnålder

Arkeologi, Halland, Tjärby, Furudal, Elestorp, järnålder, vikingatid, folkvandringstid, medeltid, brandgrav, käpphålsvägg, gravfält, klinad, flätvägg, treskeppig, långhus, takbärande

Anders Håkansson Skogaby under den tidigmedeltida agrara expansionen

Arkeologi, Halland, Skogaby, Furudal, vikingatid, medeltid, bebyggelse, expansion, jordebok, fossil åkermark, föremålsfynd, treskeppig, tvåskeppig, enskeppig, salshus, fyrstolpshus,  grophus, ränna, toft, stallbyggnader, faegårdar, Laegårdar, stacklador, hjelmgårdar, bandparcell, trälar, svartgodskeramik, östersjökeramik, Jellingeätten

Anders Håkansson En Alsengem i Skogaby

Arkeologi, Halland, Laholm, Skogaby, Furudal, Köpinge, Ösarp, Lagan, vikingatid, medeltid, emblem, religiös, ristad, symbol, pilgrimsamulett, kyrkomiljöer, handelskontakt, kungalev, kungsgård, centralområde, Lagaholm