/  LANDSKAPARNA – UTSKRIFT nr 11 2011

LANDSKAPARNA – UTSKRIFT nr 11 2011

Landskaparna – ett nätverk och en konferens

Tore Artelius Det förflutna var en annan plats
Arkeologi, Halland, bronsålder, järnålder, vikingatid, medeltid, Jättahögen, Fjärås, Värö, Vittene, gravhög, gravplats

Mattias Karlsson Jordar – teknologi – aktörer
Arkeologi, järnålder, medeltid, Genarp, Lund, Uppåkra, jordart, bebyggelse, torp

Bertil Helgesson Jakten på den försvunna trakten – vad jord och ord månde gömma
Arkeologi, Skåne, Jylland, Vorbasse, Nunnäs, Fulltofta, Norra Vram, Ängelsbäck, Björka, Kolema, järnålder, medeltid, bebyggelse, bysamhälle

Henrik Svensson Den dolda dynamiken i en skifteskarta
Arkeologi, Öjaby, Växjö, agrar revolution, retrogressiv analys, inägor, tegstruktur, bebyggelseläge

Ådel Vestbö-Franzén Utjorden Bollarp i Vireda socken. Vardagsliv, jordbruk och
försörjningsstrategier på ett 1500-talsnybygge i norra Småland

Arkeologi, Småland, Vireda, Bollarp, medeltid, 1500-1600 tal, 1800-1900 tal, utjord, försörjningsstrategier

Katarina Eriksson, Gunvor Gustafsson och Stig Welinder Fäbodvallar som förändring
Arkeologi, Jämtland, Hälsingland, Munkbovallen, Västnorbodarna agrarhistoria, bustuga, paleoekologi, folklivsforskning, fäbodvall, boskapsskötsel

Lars Jönsson En storgårds sociala och rituella topografi – exempel från Lockarp i Skåne
Arkeologi, Skåne, Lockarp, 900-tal, yngre järnålder, vendeltid, vikingatid, hall, grophus, verkstad, smedja, slavisk, rituell deposition, trälar

Lena Beronius Jörpeland Den medeltida gårdstomten i ett arkeologiskt perspektiv
Arkeologi, Stockholm, medeltid, gårdstomt, bebyggelseläge, Norrby, Lunda, Herresta, Järfälla, Valsta, Giphlinge, 1300–1400 tal, Isättra, Lilla Ullevi, Ullna, Täby

Ulrika Rosendahl Landskap i Nyland
Arkeologi, Finland, Nyland, Esbo, Mankby, Köklax, medeltid, landsbygd, bordsknivar, bygravgård

Johan Åstrand Berget och staden – järnhantering och stadsgrundande i jönköping
Arkeologi, Jönköping, medeltid, 1200 tal, slagg, smide, Taberg, blästbruk, grophus

Kathrine Stene Utmarka – en ”arena” for samfunnsutvikling i middelalder Massefangst av villrein og jernproduksjon i Øst-Norge
Arkeologi, Norge, Tøftom, Grimsdalen, Gråfjellområdet, medeltid, järnålder, fångststation, fångstgrop, järnproduktion

Katalin Schmidt Sabo ”Är du en landskapare, lille vän?
Arkeologi, Halland, Bourdieu, Giddens, Shanks, Tilly, aktör, habitus, landskap