/  DJUR, VATTEN OCH ÄGANDE – UTSKRIFT nr 13

DJUR, VATTEN OCH ÄGANDE – UTSKRIFT nr 13

Leif Häggström Djur, vatten och ägande i Hallands historia

Arkeologi, Arkeobotanik, Osteologi, Halland, Kungsbacka, Tölö, brunn, tamdjur, högvilt, småvilt, våtmark, ben, vattenhål, stallning, båsplats, fähus, frigång, vallning, utedrift, markfördelning, bandparceller, åkerbruk, mesolitikum, neolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, efterreformatorisk, groddjur, kungsörn, iller, hällristning, djurförekomst, ullhärva, zoonoser