/  UTSKRIFT nr 1 1991

UTSKRIFT nr 1 1991

Erik Rosengren Skift-F7
länsmuseet, Halland, uppdragsverksamhet, arkeologi, halländsk

Lennart Carlie Översandade boplatser – ett djupliggande problem
Halland, arkeologi, neolitikum, snapparp, översandad, flygsand, boplats, stenålder, flinta

Martin Carlsson Vävtyngder
Halland, arkeologi, mesolitikum, neolitikum, bronsålder, järnålder, huslämning, grophus, långhus, flinta, keramik

Christina Rosén ”Backastugn wid Gräsåhs”
Halland, arkeologi, torplämning, 1700 tal, keramik, kritpipshuvud, tennknapp, röjningsröse, rödgods, syllsten

Louise Deutgen En medeltida huvudgård?
Halland, arkeologi, medeltid, Perstorp, huskonstruktion, brunn, gårdstomt, 1250-1400, rödgods, hästsko, stenlagd, väg

​Birgitta Pålsson & Bert Åkesson En spann halländsk Maglemosekultur
Halland, arkeologi, tidigmesolitisk, maglemose, kulturlager, flinta, hasselnötsskal, knacksten, spån, aktivitetsområde