/  UTSKRIFT nr 6 1999

UTSKRIFT nr 6 1999

Erik Rosengren Redaktionellt

Anne Carlie I fruktbarhetens tecken
​Halland, arkeologi, Käringsjön, Klastorp, Eldsberga, kultplats, offertradition, järnålder, deponering, husoffer, våtmark, källsprång, kelter

Lennart Carlie Spår av spår
Halland, arkeologi, kommunikation, järnålder, Lagastigen, Nissastigen, Karsefors, Enslöv, Fjällgime, vadställe, Spånstadbäcken, Älvasjö, Stenstorp

Fredrik Svanberg Den sena järnåldern i Halland
Halland, arkeologi, järnålder, vikingatid, vendeltid, 550-1050, bebyggelseområden, historia, Slöinge, guldgubbe, Varla, gravfält, hög, stensättning, röse, Sannagård

Påvel Nicklasson Järnålderns okända gravar i södra Halland
Halland, arkeologi, Skogaby, Veinge, Skalla, Vessige, Menlösa, Våxtorp, Stegelhögen, Söndrum, järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid,  gravfält, Holger Arbman, Bo Strömberg

Påvel Nicklasson I Arnes fotspår i Veinge
Halland, arkeologi, Skogaby, Veinge, Skalla, Vessige, gravfält, järnålder, Wessinge hög, hällkista, neolitisk

​Per Wranning Jakten på den försvunna borgen
Halland, arkeologi, borg, befästning, Köpinge, Trelleborg, terrängmodell, geologisk, formation