/  HATT AV FÖR FORNMINNE – UTSKRIFT nr 12

HATT AV FÖR FORNMINNE – UTSKRIFT nr 12

Lennart Lundborg 80 år 

Erik Rosengren Grattis, Lennart!

Tore Artelius Mannen med guldörhänget
Arkeologi, Halland, Hallandsåsen, Ränneslöv, Staffanstorps by, RAÄ 34, bronsålder, gravhög, Tackhöj, stenkista, kärnröse, brätte, kantkedja, stensättningar, brandgravar

Lena Bjuggner Lennart som historisk arkeolog
Arkeologi, Halland, Halmstad, medeltid, kloster, brödrakonvent, dominikaner, franciskaner, S:ta Katarina, S:ta Anna, Lilla Torg, gravar, Klammerdamm, Bölarp, S:t Hans, kapell, kopparmynt, brunnsgrävning

Lennart Carlie ”Jag kommer ihåg Sund i Säffle 1959.” En värmländsk järnålderslokal med genklang i halländsk fältarkeologi
Arkeologi, Halland, Värmland, Säffle, Sund, järnålder, vendel-vikingatid, gravfält, boplats, lodfoto, gravar, högar, rösen, stensättningar, treudd, brandgravar, spikar, nitar, glaspärlor, byggnad, terrasserad, stenläggning, långhus, smedja

Alf Ericsson Kvarnsvin
Arkeologi, Halland, Haverdal, 1890, Särdals kvarn, holländsk, hättkvarn, byggnadsminne, svinhus, gödsvin, kvarnspill, handkvarn, vattenkvarn, hjulkvarn, skvaltkvarn, väderkvarn, 1200-tal, Vadstena kloster, tullkvarn, ollonsvin, Skavel

Joakim Goldhahn Halländska hundöron
Arkeologi, Halland, Lugnarohögen, gravhög, hällbilder, Sagaholm, Ljungarum, hällkista, Windisch, skeppsliknande, Jong, Akershus, Norge, Slagsta, Södermanland, Ricklebyhällen, Uppland, skepp, fiskmotiv, Vadgård, Limfjordsområdet, Jylland, Danmark, bronsålder, skålgrop

Monica Bülow Björk Ett brev

Leif Häggström Människans djur i halländsk bronsålder
Arkeologi, Halland, Snöstorp, Nydala, bronsålder, ben, sandjordar, gravkontext, gravhög, ättehög, iller, kungsörn, groddjur, kronhjort, kulturlandskap, lövträd, hällristning

Ola Kadefors Svärdet i stenen
Arkeologi, Halland, Varberg, Torpa, Munkån, äldre bronsålder, källsprång, gjutform, relief, svärd, täljsten, passmärken, greppbladsvärd, dolk, fyndplats, lösfynd, depåfynd, Alfshög, Grimeton, gjuteriverkstad, Östra Karup

Linn Mattsson Stenkistor under hög i södra Halland
Arkeologi, Halland, Ränneslöv, Tackhöj, gravhög, stenkista, kallmur, kärnröse, sandmantel, stenmantel, brätte, gravmonument, guldring

Jörgen Streiffert Mellanmesolitiska överlagrade boplatslämningar vid Varberg
Arkeologi, Halland, Varberg, Falkenberg, Ramsjön, Stafsinge, Veddige, Sandarnakultur, Lihultkultur, Kongemosekultur, mellan mesolitikum, snedpilar, träbåge, spån, kärnor, yxor, knivar, skrapor, boplatsområde, huslämningar, terrassbildningar, hyddor, långhus, transgressionslager,

Viktor Svedberg Tankar om det historiska havsfisket i södra och mellersta Halland
Arkeologi, Halland, Träslövs läge, Påarp, Laxvik, Tylösand, Sandhamn, Toft, Boabjär, Båtakåsen, Steglebacken, Bryggebacken, Garnbjär, Krokstensvik, Sillahallen, Sallebjäret, Pannabohallen, Bussör, Haverdal, Seglebacken, Fylleån,  tomtningsmiljöer, maritima lämningar, laxfiske, klapperstensfält, lerbottnar, tidigmedeltida, sillagropar, båtlänningar, kåsor, Gilleleje

Stina Tegnhed En betraktelse av Lennart Lundborgs serievärld
Arkeologi, Halland, Kulturhistoriska serier, Östgöten, Grävsvinet, I Halland, antikvarie, Hagbards galge, tecknare

Per Wranning Ett svärd på vift eller Stormannen som bytte hemvist
Arkeologi, Halland, Falkenberg, Varberg, Apelviken, folkvandringstid, svärdsfäste, Holger Arbman

Serier av Lennart Lundborg