/  UTSKRIFT nr 3 1993

UTSKRIFT nr 3 1993

Erik Rosengren Inledning
länsmuseet, Halland, uppdragsverksamhet, arkeologi, halländsk

Tore Artelius SHM NR 8685 – Fornlämning från yngre bronsålder
Halland, arkeologi, bronsålder, Alfshög, gravar, röse

Christina Rosén och Bo Strömberg Spår efter medeltida gårdslämningar i Årstad
Halland, arkeologi, medeltid, röjningsröse, boplatslämningar, gravar

Mats Regnell ÄLDRE BRONSÅLDERNS ODLING – Nya kunskaper genom fynd i södra Halland
Halland, arkeologi, Brogård, bronsålder, odling, sädeskorn, fröer, c-14, rännhus, makrofossil