/    /    /  Bockstensmannen
feb 23 2021 - feb 23 2021

Bockstensmannen

Date
  • feb 23 2021 - feb 23 2021

Location
  • Otto Torells gata 22

BOCKSTENSMANNEN

Bockstensmannen är ett av Sveriges mest intressanta fynd från medeltiden. Mannens skelett och hans välbevarade dräkt från 1300-talet är helt unika föremål. Den olösta gåtan kring Bockstensmannens öde och död fascinerar besökare i alla åldrar.

Bockstensmannen hittades 1936 i Bockstens mosse. Skelettet och dräkten har bevarats genom den unika miljön i mossen.  Forskning, analyser och konservering har gjorts många gånger sedan fyndet hittades. Kunskaperna om Bockstensmannen förändras och fördjupas. Museet vill berätta om all denna kunskap, samtidigt som fyndet behöver visas med värdighet och respekt för mannens öde och död.

I utställningen får du veta hur det gick till när Bockstensmannen hittades av barnen Thure och Gulli en sommardag 1936.

Vad kan ny forskning och analyser ge för svar om Bockstensmannen? Hur kan vi veta att han levde i mitten av 1300-talet och hur var det i Sverige och Europa vid denna tid? Hur dog han och varför fick ha träpålar genom kroppen? Kan DNA-prover berätta något mer om Bockstensmannen? Vad avslöjar dräkten om Bockstensmannens sociala ställning och var han verkligen klädd i ull från topp till tå? Välkommen att söka svaren på Bockstensmannens gåta.