/  Bockstensmannen – ett unikt fynd

BOCKSTENSMANNEN – ETT UNIKT FYND

Bockstensmannen hittades i Bockstens mosse, av barnen Thure och Gulli en sommardag 1936. Skelettet och dräkten, som var väl bevarade, hade då legat i mossen i nära 600 år. Det är syrorna (humussyror) i mossen som gör att hår, textilier, trä och läder har bevarats så väl.

Bockstensmannen är av ett stort vetenskapligt och kulturhistoriskt värde. Den medeltida dräkten är helt unik och tillsammans med skelettet ger objekten oss fördjupad information om en människa från medeltiden.

Bockstensmannen har gett oss enastående möjligheter till forskning. Genom forskning och ny teknik får vi nya kunskaper om hur livet var på medeltiden. Vi vet hur gammal denna man var, vilken samhällsgrupp han tillhörde och till och med hur han såg ut.

Bockstensmannens liv och död under 1300-talet slutar aldrig att fascinera och engagera både barn och vuxna.