/    /  Arkeologiska undersökningar 2022

Se föredraget

Elisabet Schager, arkeolog och projektledare på Arkeologerna, Statens Historiska Museer, berättar om de arkeologiska undersökningarna som pågår i samband med byggandet av den nya tågtunneln och stationsområdet i Varberg.
Kafé Längan