/    /  Föredrag
Arkeolog Anders Håkansson håller föredrag på Kafé Längan

Föredrag på Kafé Längan

Museet arrangerar regelbundet spännande föredrag på Kafé Längan. Ämnena är skiftande men alltid med utgångspunkt i den halländska kulturhistorien. Några av föredragen har filmats och går att se i efterhand.

Söndagslust och vardagsro

Som ett fönster mot upplysningstiden öppnar sig porträttet av prosten i Släp och Vallda, Gustaf Fredric Hjortberg och hans familj. Museipedagog Inger Alebo berättar om en av de mest spektakulära personligheterna i Hallands historia.

Halland som krigsskådeplats

Föredrag med Stina Tegnhed är arkeolog på Kulturmiljö Halland och Daniel Borgman, museichef på Hallands Militärhistoriska museum.

Ur olika synvinklar – Hallandsfotografer

Föredrag med bildarkivarie Elisabeth Fahrman.

Jakten i Halland

Föredrag med Leif Häggström, antikvarie, arkeolog och jägare.

Byggnadsvård och hållbarhet

Föredrag med Malin Clarke byggnadsantikvarie, Kulturmiljö Halland.

När Halland blev danskt

Föredrag med Anders Håkansson, arkeolog och chef för Kulturmiljö Halland.

Rösträttskvinnor i Halland

Föredrag med länsarkivarie Anna-Lena Nilsson.

Kritpipsbruket i Varberg

Föredrag med Robert Bergman Carter, doktorand i historisk arkeologi vid Lunds universitet.

Arkeologiska undersökningar i Varberg

Föredrag med Elisabet Schager, arkeolog och projektledare på Arkeologerna, Statens Historiska Museer.