/    /  Föredrag
Arkeolog Anders Håkansson håller föredrag på Kafé Längan

Föredrag på Kafé Längan

Museet arrangerar regelbundet spännande föredrag på Kafé Längan. Ämnena är skiftande men alltid med utgångspunkt i den halländska kulturhistorien. Några av föredragen har filmats och går att se i efterhand.

I sitt föredrag om nazismen i Laholm berättar författaren Linus Hertley-Lundberg hur arbetet med boken ”Nazismen, motståndet och lokalpressen i Laholm med omnejd 1933–1945” har gått till. För den som vill forska om ämnet ger han tips på tillgängliga källor med utgångspunkt i sin egen hemort.

Tillgänglig fram till 16 juni.

Fotograf Anders Andersson letade efter ett sätt att hitta tillbaka till det som från början fick honom förälskad i fotografin, och hittade det bland bomullskrut och silvernitrat.

Kulknappen

Pablo Wiking Faria, tidigare förste antikvarie på Hallands kulturhistoriska museum, berättar under denna föreläsning om kulknappen, museiföremålet som än idag engagerar både forskare och allmänheten.

Franciskanerorden i medeltidens Halland

Hur såg klosterväsendet ut i Halland under medeltiden? Hur går det till att gräva ut gravar och kyrkobyggnader? Sofie Renström från Kulturmiljö Halland och Astrid Lennblad från Lödöse museum berättar om utgrävningarna av ett Franciskanerkonvent under nuvarande Lilla Torg i Halmstad.

Varbergs medeltida skeppsvrak

Byggandet av Varbergstunneln har inneburit en unik möjlighet för arkeologiska undersökningar i stadens gamla strandområde. Mellan 2021 och 2022 har inte mindre än sex fartygslämningar hittats. Marinarkeolog Anders Gutehall (Visuell arkeologi för Arkeologerna) berättar om fartygen, vilka undersökningar som har utförts och vilka som pågår samt lite om vad de kan berätta om handel och sjöfart i det medeltida Halland.

Fanor i nytt ljus

Under perioden 2021-2022 har Arkiv Halland inventerat halländska fanor, standar och banderoller. I detta föredrag berättar Daniel Wicksén, arkivarie, om projektet ”Fanor i nytt ljus” och om de närmare 400 textila föremålen.

Söndagslust och vardagsro

Som ett fönster mot upplysningstiden öppnar sig porträttet av prosten i Släp och Vallda, Gustaf Fredric Hjortberg och hans familj. Museipedagog Inger Alebo berättar om en av de mest spektakulära personligheterna i Hallands historia.

Halland som krigsskådeplats

Föredrag med Stina Tegnhed är arkeolog på Kulturmiljö Halland och Daniel Borgman, museichef på Hallands Militärhistoriska museum.

Ur olika synvinklar – Hallandsfotografer

Föredrag med bildarkivarie Elisabeth Fahrman.

Jakten i Halland

Föredrag med Leif Häggström, antikvarie, arkeolog och jägare.

Byggnadsvård och hållbarhet

Föredrag med Malin Clarke byggnadsantikvarie, Kulturmiljö Halland.

När Halland blev danskt

Föredrag med Anders Håkansson, arkeolog och chef för Kulturmiljö Halland.

Rösträttskvinnor i Halland

Föredrag med länsarkivarie Anna-Lena Nilsson.

Kritpipsbruket i Varberg

Föredrag med Robert Bergman Carter, doktorand i historisk arkeologi vid Lunds universitet.

Arkeologiska undersökningar i Varberg

Föredrag med Elisabet Schager, arkeolog och projektledare på Arkeologerna, Statens Historiska Museer.