/    /  Halland under Bockstensmannens tid

Halland under Bockstensmannens tid

Medeltiden var en tid med stora samhällsförändringar. Under 1200-talet var den stora majoriteten av befolkningen – bönderna – utsatta för stora beskattningar. Med dessa nya rikedomar kunde adeln för första gången bygga sig stora borgar.

 

I Halland anlades borgarna Lagaholm, Falkenbergshus, Varberg och Hunehals. Under början av 1300-talet skapades Hallands första städer: Halmstad och Laholm, strax därefter Varberg (Getakärr), och senare Falkenberg och Kungsbacka.

Under denna period pågick det krig i Halland mellan de skandinaviska rikena. För befolkningen var detta en tid av oro och fattigdom.

Pandemin Digerdöden drabbade hela Europa och Halland hårt omkring 1350. Många dog, befolkningen minskade kraftigt och ett stort antal bondgårdar lades öde. I Åkulla finns spår från denna omvälvning i landskapet.

Bockstensmannen levde runt 1300-talets mitt i Halland. Med sin lite högre ställning i samhället är det möjligt att han besökte Varbergs borg. Han kan alltså ha varit i just det rum i museet där utställningen om honom står.