/  Utbildningsradion

Under våren 2021 spelade Utbildningsradion in sju filmer om sju ämnen på Hallands kulturhistoriska museum. Här under kan du ta del av dem.

VI BYGGDE VARBERG FÄSTNING

År 1618, efter 40 års arbete, stod Varbergs fästning färdig. Den låg strategiskt placerad i Östdanmark som skydd mot anfall från Sverige. Inger Alebo, museipedagog, berättar om maktkampen mellan Sverige och Danmark, men framför allt återger hon en bild av de kvinnor och män som utförde arbetet på platsen och hur deras livsvillkor kunde se ut. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum. Arrangör: Hallands kulturhistoriska museum.

DEN FÖRROMERSKA KITTELN PÅ SKREA BACKE

En halvmeterstor kittel av brons och järn, tillverkad i regionen kring norra Alperna för över tvåtusen år sedan – vad gör den på Hallands kulturhistoriska museum? Och hur och när hamnade den här? Förste antikvarie Per Wranning berättar om det unika fyndet och på det fantastiska sätt som den upptäcktes på. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum

HUR MAN FÄKTADES PÅ MEDELTIDEN

Hur fäktades man med ett långsvärd på medeltiden? Museipedagog Joakim Løfgren berättar om olika tekniker och han går igenom svärdets olika delar. Han visar skillnaden mellan den snabba och effektiva medeltidsfäktningen och den fäktningen som visas i Hollywoodfilmer idag. Joakim Løfgren fäktas dessutom tillsammans med Norah Kohle. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum. Arrangör: Hallands kulturhistoriska museum.

FOLKLIGT BADANDE OCH KURORTSLIV I HALLAND

Under sommarmånaderna fördubblas Hallands befolkning och stränderna intas av människor från när och fjärran. Förste antikvarie Christina Andersson-Wiking berättar om badlivet från allmogens hälsokällor och nakenbad till borgerlighetens kurortsliv, det folkliga friluftsbadandet och dagens spa. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum. Arrangör: Hallands kulturhistoriska museum.

INGRID WALLBERG – ARKITEKTPIONJÄREN SOM HAMNADE UTANFÖR HISTORIESKRIVNINGEN

Ingrid Wallberg drev en egen arkitektbyrå och kom att rita och bygga ett hundratal flerfamiljshus, radhuslängor och villor i Västsverige. Trots en omfattande och unik arkitektgärning, omnämns hon enbart som en stor företagare vid sin död 1965. 2019 publiceras dock en omfattande biografi om henne skriven av Anne Brügge. Intendent Anneli Tuveros föreläser. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum. Arrangör: Hallands konstmuseum.

MELLAN HIMMEL OCH HELVETE – HALLÄNDSKA KYRKOTAKMÅLNINGAR

I var femte halländsk sockenkyrka finns idag bevarade takmålningar tillkomna från slutet av 1600-talet och fram till början av 1800-talet. Charlotte Skeppstedt, antikvarie, berättar om himlingarna som är unika för Västsverige. Taken tillkom i en tid när de medeltida kyrkorna rustades upp och byggdes till. Då de västsvenska kyrkorna saknade medeltida tegelvalv slogs trävalv över kyrkorummen. Inspelat den 25 januari på Hallands kulturhistoriska museum. Arrangör: Hallands kulturhistoriska museum.

BOCKSTENSMANNEN – ETT FYND MED MÅNGA BERÄTTELSER

Ett av museisveriges mest kända fynd är Bockstensmannen och har sedan han hittades 1936 aldrig upphört att fascinera. Förste antikvarie Christina Andersson-Wiking berättar om Bockstensfyndet och vilka värdefulla kunskaper som Bockstensmannens kvarlevor har bidragit med och hur det har gjort att vi kan komma den medeltida människan nära. Inspelat den 25 januari 2021 på Hallands kulturhistoriska museum. Arrangör: Hallands kulturhistoriska museum.