/  Sportlov på museet

Workshop med Malin Granroth, gå på visningar om Bockstensmannen, Hitta symboler i museets utställningar och forma egna av lera eller teckna och måla.