/    /  Gymnasium

Skolprogram gymnasium

Kontakt bokning

Klicka här för att skicka in en bokningsförfrågan. 

Vid frågor
Tel. 0340 – 82830 vardagar 10-12

Mail: bokningen@museumhalland.se

MAKT, KÖN OCH LIKABEHANDLING

Hur påverkas vi av normer idag och hur har vår historia och beskrivning av denna format vår syn på vad som är normalt?

Läs mer

Vi tittar på museet med nya ögon, pratar om genus, makt, representation och om kulturella glasögon.

Vi funderar också över normer- hur påverkar de oss? Har de alltid sett likadana ut, eller har de varit annorlunda än vad de är idag? Ser de annorlunda ut i andra delar av världen?

Museets utställningar fungerar som diskussionsunderlag, och ger oss möjlighet att undersöka hur de ämnen vi diskuterar fungerar och tar sig uttryck på ett museum. Visningen kan anpassas till viss del om det finns önskan om att större fokus läggs på någon särskild utställning, eller något särskilt tema, inom ämnet. Programmet innehåller både föreläsning, grupparbete och värdegrundsövningar.

Praktisk information

Programmet kan hållas både på plats på museet och digitalt
Period: Period: 4 mars–12 april 2024
Antal: max 30 elever. Minst en pedagog från skolan skall medverka aktivt.
Programmets längd: Ca 1 timme 15 minuter
Pris: 500 kr/klass (800 kr/klass för skolor utanför Hallands län)

Familjen-som-forsvann-Foto-Martin-Skoog-Beskuren

Familjen som försvann

– utställning av Joanna Rubin Dranger, i samarbete med Forum för levande historia.

Läs mer

I utställningen berättar Joanna om sin judiska familjs gömda historia. Internationella och lokala händelser vävs samman med de personliga, före, under och efter andra världskriget – och sedan av Joanna (barnbarnet) i nuet, när hon får reda på allt hon inte vetat.

Visning och Workshop

Programmet inleds med att vi visar utställningen och tar med eleverna på en resa genom Joannas familjs historia

Efter visningen går vi ned i vår ateljé. Där får eleverna i bild och text berätta om något som hänt i deras förflutna, det kan vara vilken händelse som helst, något som är historia för dem nu, men som de skulle vilja berätta om för framtidens människor.

Eleverna får sedan välja mellan att ta med sina berättelser hem, eller att sätta upp dem i utställningen.

Praktisk information

Period: 4 mars–12 april 2024
Antal: Max 20 elever. Minst en pedagog från skolan skall
medverka aktivt.
Programmets längd:1 timme och 30 min
Pris: 800 kr/klass (1000 kr/klass för skolor utanför Hallands län)
Mobilitetsstöd: Programmet omfattas av det regionala mobilitetsstödet och är kostnadsfritt för skolor inom Halland, utanför Varberg.

Skolprogram Varbergs fästning

Varbergs fästning

En spännande och allmänbildande historielektion om
Hallands och Nordens historia.

Läs mer

För 400 år sedan, 1618, stod den färdig – Varbergs fästning. Efter trettio års byggande hade den danske kungen Christian IV fått ännu en stark gränsfästning mot Sverige. Följ med på en tur ute på vallarna, in i bastion Grå munken och i fängelsehålan. Vi berättar om varför fästningen byggdes och varför just här, vad bastionerna var till för, vem som arbetade här och mycket annat. Men fästningen byggdes runt ett berg och ett slott med en brokig historia.
Vi börjar berättelsen längre bak i tiden med platsens spännande medeltida historia och Borgen på klippan Wardhberget. Visningen är en spännande och allmänbildande historielektion om Hallands och Nordens historia från 1200-talet och framåt som passar alla åldrar. Vi kan anpassa den så att tyngdpunkten ligger tex på medeltiden eller på 1600-talet eller vad som passar er bäst i undervisningen.

Praktisk information

Period: 16 april-14 juni 2024
Antal: max 25 elever
Minst en pedagog från skolan ska medverka aktivt
Programmets längd: 1 timme
Pris: 800 kr/klass (1000 kr/klass för skolor utanför Hallands län)
Tänk på att visningen går mestadels utomhus i alla väder och att det ofta blåser på fästningen. Kläder efter väder!

Bmannen-skol

Bockstensmannens gåta

Läs mer

En dag i mitten av 1300-talet klädde mannen som vi idag känner som Bockstensmannen på sig sin kjortel och sina hosor för allra sista gången. Vem var han och var kom han ifrån? Vad hade han egentligen planerat att göra den där dagen då hans liv plötsligt tog slut?

1936 hittades mannen i Bockstens mosse utanför Varberg. Hans kläder av ull har bevarats av syror i torven. Det finns många spännande frågor kring mannen och flera har vi inga svar på. Vem var han, var kom han ifrån? Blev han mördad?
I en visning går vi igenom vad vi verkligen kan läsa ut av det som hittats och diskuterar källkritiskt kring fyndet. Vi berättar om medeltiden i Halland och funderar på lösningar på Bockstensmannens gåta.

Praktisk information

Period: tom. 15 december 2023.
27 februari -12 april 2024
Antal: 20 elever. Minst en pedagog från skolan skall
medverka aktivt.
Programmets längd: ca 1 timme
Pris: 500 kr/klass (800 kr/klass för skolor utanför Hallands län)

Digital visning Bockstensmannen

Digital visning – Bockstensmannen

– möt en museipedagog i klassrummet.

Läs mer

Under mars och april kommer vi att erbjuda en digital kortvariant av programmet
Bockstensmannens gåta. Programmet är gratis och en del av ett projekt där vi testar det digitala visningskonceptet. Deltagande skolor fyller i ett utvärderingsformulär efter genomförd visning. Vi har ett begränsat antal visningstillfällen, men en skola kan välja att delta med flera klasser samtidigt vid ett tillfälle. Mer information om detta kommer inom kort att finnas på museets
hemsida

Praktisk information

Period: 1 mars – 30 april
Antal: Inget maxantal.
Utrustning: Möjlighet för eleverna att, gemensamt eller enskilt, se och höra visningen via Microsoft Teams eller liknande tjänst.  
Programmets längd:
ca 45 min + 15 min förberedelse för teknik innan
Pris: Gratis