/  

I detta avsnitt berättar Daniel Borgman, museichef på Hallands militärhistoriska museum, och Inger Alebo. museipedagog på Hallands kulturhistoriska museum, om det sena 1500-talet och tidiga 1600-talet. Perioden präglades av krig, fästningsbyggen och slutligen freden i Brömsebro som fick Halland att bli en del av Sverige.