/  

I det nionde avsnittet av Gränsland gästar Charlotte Skeppstedt, bebyggelseantikvarie på Kulturmiljö Halland, Anna-Lena Nilsson, länsarkivarie på Arkiv Halland och Pablo Wiking-Faria, tidigare antikvarie på Hallands kulturhistoriska museum. Det blir enskifte, präktiga kyrkobyggen, emigration och folkrörelse.

I detta avsnitt berättar Daniel Borgman, museichef på Hallands militärhistoriska museum, och Inger Alebo. museipedagog på Hallands kulturhistoriska museum, om det sena 1500-talet och tidiga 1600-talet. Perioden präglades av krig, fästningsbyggen och slutligen freden i Brömsebro som fick Halland att bli en del av Sverige.