/    /  Artiklar Kulturmiljö Halland

2021:

Håkansson, A. & Renström, S. 2021. Spåren under staden – Arkeologi i en strandkant. AXPLOCK 2020. Stiftelsen Hallands Länsmuseer 2020. Halmstad.

Maltin, Emma, Peacock, Elizabeth Ellen, Tegnhed, Stina & Nordstrand, Charlotte Hanner. 2021. Dolda begravningar av foster i kyrkor under 1700- och 1800-talet – två fallstudier från Sverige. META Historiearkeologisk tidskrift 2021, s.215–237

Nilsson, M. 2021. Boplatskontinuitet i Kvibille. Axplock 2020. Kulturmiljö Halland Halmstad.

Rosengren, E. & Bjuggner, L. Det gyllene spännet från Munkagård i Ysby socken  –  insulärt, profant och skandinaviskt. I: Wranning, P. (Red.). En brokigt blandad bukett. Till Lennart Lundborg 90 år. Utskrift 18. Kulturmiljö Halland

Peacock, Elizabeth E, Tegnhed, Stina og Maltin, Emma. 2021. Skjulte fosterbegravelser i kirker – en tragisk, men omsorgsfull skikk. SPOR, Nr 1, 2021, s.4–8

Tegnhed, Stina. 2021. En begravning i lönndom – under kyrkogolvet vilade en liten kista med ett nio veckor gammalt foster! I Halland – För kultur i hembygd, nr 1 2021, s.9–11

Vaïopoulou, M, R. Rönnlund, F. Tsiouka, D. Pitman, S. Dandou, R. Potter L. & J. Klange 2021. ’ Some preliminary notes on the limited 2020 campaign of the Palamas Archaeological Project (PAP)’, OpAthRom 13, 55-63, Stockholm.

Wranning, P. 2021. Kung Ise och T. J. Arne – ett snart hundraårigt frågetecken rätas ut. I: Wranning, P. (Red.). En brokigt blandad bukett. Till Lennart Lundborg 90 år. Utskrift 18:152–165. Kulturmiljö Halland

 

2020:

Kadefors, Ola. 2020. 14C-dateringar, hus och bebyggelseutveckling. I: Pettersson H., Lönn, M., Axelsson, T. (red.). In Situ Archaeologica, vol. 14,  2020, s 81–108. Göteborgs Universitet. https://ojs.ub.gu.se/index.php/insitu/article/view/4532/3905

Maltin E., Gordon Turner-Walker G. , Tegnhed S. , Peacock E.E.  2020 The concealed interment of a first-trimester foetus in Gällared Parish Church (1831), Sweden: Age-estimation and reconstructed taphonomy. International Journal of Osteology 2021, s.1–21 (Artikeln publicerades även online den 14 december 2020).

Nilsson, M. 2020. Halländska tvåskeppiga hus från förromersk järnålder 500–0 BC. I: Pettersson H., Lönn, M., Axelsson, T. (red.). In Situ Archaeologica, vol. 14, 2020, s 5–26. Göteborgs Universitet. https://ojs.ub.gu.se/index.php/insitu/article/view/4526/3813

Nilsson, M. 2020a. Boplatskontinuitet i Kvibille. Subo 2020.

Peacock, Elizabeth E, Tegnhed, Stina, Maltin, Emma & Turner-Walker, Gordon 2020. The Gällared shroud and the preservation of a clandestine early 19th century foetal burial. Archaelogical Textiles Review 62/2020: s.152–163

 

2019:

Bjuggner, L. 2019. Söndrums kyrka­–en föränderlig sakral byggnad. I: Wranning, P. (red.). Berättelser från det södra hemmet. Arkeologi i Söndrums socken. Utskrift 16. Tomelilla.

Carlie, L. 2019. Väg 117 – en gammal väg i ny tappning. I: Wranning, P. (red). Vägsjäl. Arkeologi längs Väg 117 i Halland. Utskrift 15. Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Håkansson, A. 2019. Kungalev och trelleborgshus. Om maktens nätverk i Halland under tidig medeltid. ALE 2019:2–3. Temanummer om Halland. Lund.

Håkansson, A. 2019. Skogaby under den tidigmedeltida agrara expansionen. I: Wranning, P. (red). Vägsjäl. Arkeologi längs Väg 117 i Halland. Utskrift 15. Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Håkansson, A. 2019. En alsengem i Skogaby. I: Wranning, P. (red). Vägsjäl. Arkeologi längs Väg 117 i Halland. Utskrift 15. Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Håkansson, A. 2019. Söndrum i historiska kartor. I: Wranning, P. (red). Berättelser från det södra rummet. Arkeologi i Söndrums socken. Utskrift 16. Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Håkansson, A. 2019. Thegnen i Söndrum. Om trelleborgshus och kungalev i södra Sverige. I: Wranning, P. (red). Berättelser från det södra rummet. Arkeologi i Söndrums socken. Utskrift 16. Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Nilsson, M. 2019. Arkeologiska undersökningar vid Lugnarohögen. Axplock 2018. Kulturmiljö Halland Halmstad.

Nordvall, L. 2019. Rapport till Erik och Lena om högen i Övraby socken, nr 25. I: Utskrift 17. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Nordvall, L. 2019. Mellan två och tre skepp. Byggnadsskick och förändring under senneolitikum och äldre bronsålder. I: Utskrift 16. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Nordvall, L. 2019. Hus med nedsänkt golv – funktion eller tradition?. I: Utskrift 15. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Tegnhed, S. 2019. Arkeologiska lämningar efter 1600-talets slagfält i Halland – Undersökningar av slagfälten i Genevad 1657 och Fyllebro 1676. Ale Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge, Lund. s. 60–72.

Wranning, P. 2019. Där hednisk och kristen gravritual möts i tid och rum – Gårdarna mittemellan två världsbilder. I: Wranning, P. (Red.). Berättelser från det södra hemmet – Arkeologi i Söndrums socken. Utskrift 16: 93–112. Kulturmiljö Halland

Wranning, P. 2019. Mikroregional byggnadstradition under romersk järnålder. I: Wranning, P. (Red.). Vägsjäl – Arkeologi längs Väg 117 i Halland. Utskrift 15: 153–178. Kulturmiljö Halland

Arcini, C., Brorsson, T., Wranning, P. 2019. Tjärby Norra – ett förromerskt gravfält med ovanliga traditioner. I: Wranning, P. (Red.). Vägsjäl – Arkeologi längs Väg 117 i Halland. Utskrift 15: 97–128. Kulturmiljö Halland

 

2018:

Ahnlund, B, Wiking-Faria Pablo. 2018. Bondeherrgårdar i Halland. I: Daun, J, Ahlberger, C (Red.). Bondeherrgårdar. Den nyrika bondeklassens gårdar 1750-1850. s. 203–22. Nordic Academic Press. Lund.

Håkansson, A. 2018. Utgrävningar i Eftra by. Spår efter vikingatida och tidigmedeltida bebyggelse. AXPLOCK 2017.Stiftelsen Hallands Länsmuseer 2018. Halmstad.

 

2017:

Håkansson, A. 2017. Nyupptäckta medeltida gårdar vid Skrea Kyrka. AXPLOCK 2016.  Stiftelsen Hallands Länsmuseer 2016. Halmstad.

 

2016:

Håkansson, A. 2016. Greve Jakob Nielsen borgar i Norra Halland. (m. Ericsson, G). I: Gustin, I, Hansson, M. Roslund, M.& Wienberg, J. Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman. Lund Studies in Historical Archaeology 17. Tomelilla.

Nilsson, M. 2016. Unika fynd av skinnbitar från stenåldern. Axplock 2015. Kulturmiljö Halland Halmstad.

Nilsson, M. 2016. Kistinge, en möjlig länk till förståelsen av lerblock. Axplock 2015. Kulturmiljö Halland Halmstad.

Nordvall, L. 2016. I minnet dolt, i marken höljt – förhistoriska gårdar i Kistinge. I: Gamla Halmstad, Årsbok 2016. Föreningen Gamla Halmstad. Halmstad.

Tegnhed, S. 2016. Brunnen på gårdsplanen invid Trelleborgshuset i en omvälvande tid. Söndrums hembygdsförenings årsbok 2016, Keck, B. (red). Halmstad. s. 30–37.

Wranning, P. 2016. Avlägsna kontakter influerade södra Halland. I Halland 1/2016:13–15. Halmstad

 

2015:

Ahnlund, B, Svala, C. 2015. Ekonomibyggnader i Halland. Kultur- och lantbrukshistoria. Länsstyrelsen i Halland.

Häggström, Leif. 2015. Grävlingen bor granne med döden. I: Ulrika Söderström (red) Döden. M-ARK/Museiarkeologi Sydost:71–84. Kalmar

Nordvall, L. 2015. Tre skyltar – illustrationer av en undersökning. I: Axplock 2014. Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2015. Slöinge – Allt som glimmar är guld! I Halland 4/2015:8–9. Halmstad

Wranning, P. 2015. Stegelhögen – ett bygravfält från yngre järnålder. I: Söderström, U. (Red.). Döden. M-ARK/Museiarkeologi Sydost: 102–115. Kalmar

 

2014:

Håkansson, A. 2014. Nya rön om Hunehals borg från arkeologiska källor. I: Hall, B., Håkansson, A., Niord, M., Tingdal, B., Wiking-Faria., P. Hunehals borg i Nordhalländsk medeltid. Föreningen Hunehals Borg. Veinge.

Häggström, Leif. 2014. Om vildsvin. Hälften räv, Hälften smålänning. En göing i halländsk arkeologisk tjänst under fyra decennier. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Häggström, Leif. 2014. Två gårdar i Tölö. Axplock. Årsskrift för Kulturmiljö Halland

Häggström, Leif. 2014. Grävlingens gravhög och hens röda tråd. Alexandersson, Andreeff & Bünz (red) Med hjärta och hjärna. En vänbok till professor Elisabeth Arwill Nordbladh. GOTARC serie A vol 5. Göteborgs Universitet.

Wranning, P. 2014. 14 000 år på femton sidor – en kort exposé över Skreas förhistoria. Skreaboken, Del 1. Skrea Hembygdsförening: 9–23. Falkenberg

Wranning, P. 2014. Jakten på den gäckande järnåldern: Vendeltid och tidig vikingatid i södra Halland. I: Alexandersson, H., Andreef, A. & Bünz, E. (red.). Med hjärta och hjärna. En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh. GOTARC Series A, Gothenburg Archaeological Studies, Vol. 5: 415–427. Göteborg

Wranning, P. 2014. Vikingar, arkeologer och skolbarn – en lyckad kombination i Söndrums kyrkby! Axplock, Kulturmiljö Halland 2013. Halmstad

 

2013:

Håkansson, A. 2013. Den medeltida borgens byggnader. I: Wiking Faria, O. (red) Varbergs fästning och dess roll i Hallands historia. Hallands Kulturhistoriska Museum. Varberg.

Håkansson, A.2013. När en sandvirvel drar förbi. Ett övergivet gårdsläge i Skrea. AXPLOCK 2012. Kulturmiljö Halland 2012. Halmstad.

Häggström, Leif. 2013. En ovanlig plats med ovanliga fynd. Vår bygd 2013. Nordhallands hembygdsförening. Kungsbacka

Häggström, Leif. 2013. Vindkraft & Kulturmiljö. Om vindkraftens påverkan på kulturmiljön – metoder och exempel. Naturvårdsverket & Energimyndigheten, Vindval rapport 6541 https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6500/978-91-620-6541-6.pdf

Nordvall, L. 2013. Bereda plats för nytt på gammal plats – undersökning av RAÄ 108 i samband med nytt bostadsområde. I: Keck, B., Bodetoft, M., Persson, B. och Rydberg, C. E. (red), Söndrums hembygdsförening 2013. Söndrums hembygdsförenings skriftserie, nummer 11. Halmstad.

Wranning, P. 2013. Vendeltid vid Vendelvägen – nya spännande resultat från gravfältet Stegelhögen. Söndrums Hembygdsförening 2013, s. 16–23. Halmstad

 

2012:

Håkansson, A. 2012. Beyond the Archetypes. Social Hierarchies in Rural Medieval Halland, SW Sweden. RURALIA IX, 2012. Brepols.

Häggström, Leif. 2012. Förvånande fynd i Tölö. Hållbar framtid. Länsantikvariens årsredogörelse 2011.

Mattsson, L. 2012. Gården, makten och vägen. I: Mattsson, L., Åker, gård och erosion. Återfunna bosättningar inför ny bebyggelse på Kärleken. Halland, Halmstad stad, Halmstad 9:149 & 9:158, RAÄ 89 & RAÄ 90. Arkeologiska rapporter från Hallands länsmuseer 2012:3. Hallands länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2012. The (sluggish and modest) introduction of iron in southern Sweden – insufficient technology or unprepared recievers? A case study from iron usage in Halland. In: Berge, R., Jasinski, M., Sognnes, K. (Red.). N-TAG TEN. Proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stiklestad, Norway 2009. BAR International Series 2399. 2012, s. 217–228. Archaeopress, Oxford

 

2011:

Bjuggner, L. 2011. Lennart som historisk arkeolog. I: Rosengren, E. (Red.). Hatt av för fornminne – Lennart Lundborg 80 år. Utskrift 12, s. 19–22. Kulturmiljö Halland

Carlie, L. 2011. ”Jag kommer ihåg Sund i Säffle 1959.” En värmländsk järnålderslokal med genklang i halländsk fältarkeologi I: Rosengren, E. (Red.). Hatt av för fornminne – Lennart Lundborg 80 år. Utskrift 12, s. 23–32. Kulturmiljö Halland

Håkansson, A. 2011. Medeltid i Tvååker. Hus och människor. Länsantikvariens årsredogörelse 2010. Halmstad.

Häggström, L. 2011: Människans djur i halländsk bronsålder. I: Rosengren, E. (Red.). Hatt av för fornminne – Lennart Lundborg 80 år. Utskrift 12, s. 55–60. Kulturmiljö Halland

Häggström, Leif 2011. People and animals in Halland, AD 500-1100. Arkaeologi I Slesvig. Archäologie in Schleswig. Sonderband “Der 61. Internationale Sachsensymposion 2010” Haderslev, Danmark. Pp237-248. Neumünster

Kadefors, O. 2011. Svärdet i stenen. I: Rosengren, E. (Red.). Hatt av för fornminne – Lennart Lundborg 80 år. Utskrift 12, s. 61–74. Kulturmiljö Halland

Mattsson, L. 2011. Stenkistor under hög i södra Halland – en kort jämförelse i vad som är likt och vad som är olikt. I: Rosengren, E. (Red.). Hatt av för fornminne – Lennart Lundborg 80 år. Utskrift 12, s. 75–82. Kulturmiljö Halland

Svensson, M. 2011. What time is it? Being Mesolithic during the Neolithic. In Situ Archaeologica, vol 9, 2010. https://ojs.ub.gu.se/index.php/insitu/article/view/4055/3329

Tegnhed, S. 2011.  En betraktelse av Lennart Lundborgs serievärld. I: Rosengren, E. (Red.). Hatt av för fornminne – Lennart Lundborg 80 år. Utskrift 12, s. 99–106. Kulturmiljö Halland

Wranning, P. 2011. Ett svärd på vift eller Stormannen som bytte hemvist. I: Rosengren, E. (Red.). Hatt av för fornminne – Lennart Lundborg 80 år. Utskrift 12, s. 107–112. Kulturmiljö Halland

 

2010:

Bjuggner, L., Paulsson, J., Rosengren, E. Wranning, P.2010. LAHUND – Laholmsundersökningarna. En rapport från en pågående undersökning. I: Häggström, L. (Red.). Utskrift 10, s. 41–74. Kulturmiljö Halland

Carlie, L. 2010. Vedartsanalyser – en kunskapskälla med flera dimensioner. I: Häggström, L. (Red.). Utskrift 10, s. 7–20. Kulturmiljö Halland

Håkansson, A. & Rosén, C. 2010. Medeltid i Träslöv I: Häggström, L. (Red.). Utskrift 10, s. 89–116. Kulturmiljö Halland

Häggström, L. 2010. Människa och djur i Halland 500-1100 e.Kr. I: Häggström, L. (Red.). Utskrift 10, s. 75–88. Kulturmiljö Halland

Häggström, L. 2010. Får och get i halländsk arkeologi I: Häggström, L. (Red.). Utskrift 10, s. 117–122. Kulturmiljö Halland

Häggström, L. 2010. Trollgubben och mästersmeden – Om en efterreformatorisk smedja i Lyngåkra. I: Häggström, L. (Red.). Utskrift 10, s. 139–148. Kulturmiljö Halland

Häggström, Leif. 2010. Preparatsvärde: begreppet och dess användning i skogsregioner. Fornvännen 2010:2. http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3243/2010_112.pdf

Lennartsson, B. 2010. Hausknechtska huset – ett nyklassicistiskt korsvirkeshus. I: Helander, H. (Red.). Hausknechtska huset – Sorgebarnet som blev et glädjeämne. Länsstyrelsen i Hallands län/Länsförsäkringar Halland/Laholms kommun. s. 30–47. Halmstad

Mattsson, L. 2010: Gården på höjden – om en återfunnen storgård från äldre bronsålder i södra Halland. I: Häggström, L. (Red.). Utskrift 10, s. 21–40. Kulturmiljö Halland

Mattsson, L. 2010:  Spår av en smed – bronshantverk i Kvibille? I: Häggström, L. (Red.). Utskrift 10, s. 123–128. Kulturmiljö Halland

Wranning, P. 2010. En högättad kvinnas praktbegravning på Skrea Backes åskrön – nya rön kring det sensationella kittelfyndet. Gemensamt arv Gemensamt ansvar. Länsantikvariens årsredogörelse 2009, s. 28–34. Halmstad

Wranning, P. 2010. Kitteln på Skrea Backe. I: Petersson, H. (red.). In Situ Archaeologica, vol 8, 2008, s. 87–98. Göteborgs Universitet. https://ojs.ub.gu.se/index.php/insitu/article/view/3966/3243

 

2009:

Carlie, L. 2009. Vägval under äldre järnålder. I: Carlie, A. (red.). Järnålderns rituella platser. Utskrift 9:209–222. Kulturmiljö Halland.

Häggström, Leif. 2009. Att förhandla då mot nu. Kultur~Natur. Linköping Electronic Conference Proceedings 40:9, s. 79-87 http://www.ep.liu.se/ecp/040/009/ecp0904009.pdf

Häggström, Leif. 2009. Att bringa ordning, en blänkare om arkaeoosteologiska arkivuppgifter från Halland. Benbiten nr 2

Häggström, Leif. 2009. Dödsrätt eller stål? Om hanteringen av odöda. In Situ 2006–2007

Wranning, P. 2009. Det äldsta halländska järnet – introduktion, utveckling och förändring under de första århundradena ur ett socioekonomiskt perspektiv. I: Helgesson, B (red.). Järnets roll. Skånelands och södra Smålands järnframställning under förhistorisk och historisk tid, s. 51–64. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Kristianstad.

 

2008:

Ahnlund, B. 2008. God bebyggd miljö – kulturhistoriskt värdefull bebyggelse identifieras. I: Visioner. Länsantikvariens årsredogörelse 2007. s 4–7. Länsstyrelsens meddelandeserie 2008:9. Länsstyrelsen Halland – Kulturmiljöenheten. Halmstad.

Bjuggner. L. 2008. Från tusen och en natt till Tjärby. I: Wranning, P (red.). Vägen genom historien. Arkeologi längs väg 117. Laholm.

Bjuggner. L. 2008. Gamla ben och ny kunskap. I: Wranning, P (red.). Vägen genom historien. Arkeologi längs väg 117. Laholm.

Carlie, L. 2008. Forna tiders resande. I: Wranning, P (red.). Vägen genom historien. Arkeologi längs väg 117. Laholm.

Connelid, P. & Håkansson, A. 2008. Vetenskapsfestival i Grimeton! Visioner. Länsantikvariens årsredogörelse 2008. Halmstad.

Connelid, P., Håkansson, A., Rosén, C. 2008. Bockstensmannens landskap. Bockstensmannen och hans tid. Länsmuseet Varberg 2008. Varberg.

Håkansson, A. 2008. Furudal – en tidigmedeltida gård i Skogaby. Visioner. Länsantikvariens årsredogörelse 2008.Halmstad.

Håkansson, A.2008. Alsengemmer. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs väg 117. Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Håkansson, A 2008. Dolda Källor. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs väg 117. Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Håkansson, A 2008. En tråd i historiens väv. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs väg 117. Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Håkansson, A 2008. Från vikingatid till medeltid i Furudal. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs väg 117. Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Håkansson, A 2008. Grophus – Hög eller låg status? I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs väg 117. Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Håkansson, A 2008. Slaver i Tjärby? I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs väg 117. Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

Mattsson, L. 2008. Metalldetektering – det tutar i marken. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien. Arkeologi längs Väg 117.Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Laholm.

Mattsson, L. 2008. En grop är en kokgrop är en rostningsgrop. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien. Arkeologi längs Väg 117.Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Laholm.

Mattsson, L. 2008. Att väga ett köp. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien. Arkeologi längs Väg 117.Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Laholm

Wranning, P. 2008. ”Var stod havet då, då?” I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs Väg 117. S. 25–27. Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2008. En gammal kolbit? – En ovärderlig informationsskatt! I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs Väg 117. s. 31–33. Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2008. Gott om sten vid en sjö i en skog. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs Väg 117. s. 59–61. Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2008. Vi gör som grannen gör! I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs Väg 117. s. 75–77. Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2008. Förhistorisk hemförsäkring. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs Väg 117. s. 83–85. Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2008. Bronsåldern – vår synligaste forntid. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs Väg 117. s. 89-91. Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2008. Högen Högen, ett bortglömt nav i Tjärbytrakten. I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs Väg 117. s. 93–95. Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2008. Gravfältet 120 meter och 1200 år från kyrkogården (s. 101–106). I: Wranning, P. (red.). Vägen genom historien – Arkeologi längs Väg 117. Kulturmiljö Halland. Halmstad

Wranning, P. 2008. Tjärby – fyratusen år på fyra månader. Visioner – Länsstyrelsens Årsredogörelse 2007. s. 18–21. Halmstad

Wranning, P. 2008. Ore, Clay and ”Know How”: Tangible and Intangible Recourses and Traditions Among the Iron Smelters During the Early Iron Age. In: Jensen, P., Sindbæk, S., Vandkilde, H. (Eds.) IX Nordic TAG, Århus 10–12 May 2007. Globalization, identity, material culture….and archaeology.s.57–61.  Nordic Theoretical Archaeology Group. Institute of Antropology, Archaeology and Liguistics, Aarhus University. https://pure.au.dk/ws/files/15978513/ix_nordic_tag.pdf

 

2007:

Ahnlund, B. 2007. Från rivningsobjekt till regional resurs. I: Föreningen Gamla Halmstads årsbok 2007. s. 26–31. Halmstad.

Carlie, L. 2007. Gårdar, hus och avfallshantering under järnålder. Ale, historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge. Nr 4 2007:29–36

Håkansson, A. 2007. Halländska torp som social miljö. Om stratigrafi, fynd och materiell kultur. I: Welinder, S. (red.). Torpens Arkeologi. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Håkansson, A 2007. Den medeltida borgen på Varbergs fästning. Levande arvLänsstyrelsens årsredogörelse 2006. Länsstyrelsen Hallands län. Halmstad.

Svensson, M. 2007. En mellanneolitisk palissad i södra Halland? In Situ Archaeologica, vol 7, 2006–2007. Göteborgs universitet. https://ojs.ub.gu.se/index.php/insitu/article/view/3946/3228

Wranning, P. 2007. Nya rön om det äldsta Söndrum. Söndrums Hembygdsförening 2007, s. 54–58. Halmstad

 

2006:

Carlie, L. 2006. Järnåldersdösar i Finnveden. I: Rosengren, R. (red.). Utskrift 8, s. 182–195. Kulturmiljö Halland

Carlie, L. 2006. Innan Halmstad. I: Borgman, D, (red.). Epoker och händelser i Halmstad. Jubileumsskrift inför Halmstads 700-årsfirande. Halmstad

Carlie, L. 2006. Efter stormen. Rapport över stormskadeinventering av fornlämningar i Halland. Länsstyrelsens meddelandeserie 2006:3.

Carlie, L. 2006. Järnåldersdösarna vid Bedjarör. Södra Unnaryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförening. Årsskrift 2006.

Rosengren, E. 2006. Halmstads arkeologi. I: Borgman, D (red.). Epoker & händelser i Halmstad. Jubileumsskrift inför Halmstads 700-årsfirande. Halmstad

Svensson, M. 2006. Neolitikum i Halland – en forskningsöversikt. I: Rosengren, R. (red.). Utskrift 8, s. 48–95. Kulturmiljö Halland

Svensson, M. 2006. Neolitiskt gravskick med exempel från Halland. I: Rosengren, R. (red.). Utskrift 8, 96–129. Kulturmiljö Halland

Toreld, C. 2006. Vem ligger begravd i stensättningen vid Nyarpssjön? I: Rosengren, E. (red). Utskrift 8, s. 172–181. Kulturmiljö Halland

Toreld, C., Wranning, P. 2006. Järnåldersgården i Fyllinge lever vidare. I Halland 1/2006, s. 20–22. Hallands Bildningsförbund. Hässleholm

Wranning, P. 2006. Lugnarohögen – en grav med dubbel historia. Hur en skeppssättning i hög från yngre bronsålder anlades, återupptäcktes och rekonstruerades. I: Rosengren, E. (red). Utskrift 8, s. 130–171. Kulturmiljö Halland

 

2005:

Ahnlund, B. 2005. Halländskt byggnadsskick – allmogens byggen. I: Claesson, E. (Red.). Älskade hus. Hallands byggnadsarv – historia och praktik Halland 2005. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län – årgång 86. s. 10–67. Halmstad.

Bjuggner, L. & Håkansson, A 2005. Den halländska landsbygden. Medeltida bebyggelse i Halland. Älskade hus. Halland 2005. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län- Årgång 86. Halmstad.

Carlie, L. & Wranning, P. 2005. Forntida byggnadstraditioner i Halland. I: Claesson, E. (Red.). Älskade hus. Hallands byggnadsarv – historia och praktik Halland 2005. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län – årgång 86. s. 68–79. Halmstad

Skeppstedt, C. 2005. Ifverströmska gården – förfall blev idyll. I: Claesson, E. (Red.). Älskade hus. Hallands byggnadsarv – historia och praktik Halland 2005. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län – årgång 86. s. 136-161. Halmstad

Toreld, C. 2005. Keramikskärvor – slängda sopor eller betydelsebärande bitar? I: Toreld, C., Wranning, P. (Red.). Förromersk järnålder i fokus. Framgrävt förflutet från Fyllinge, vol 2. s. 58–95. Landsantikvarien. Halmstad

Winberg, B. 2005. Särö – en resa genom arkitekturhistorien. I: Claesson, E. (Red.). Älskade hus. Hallands byggnadsarv – historia och praktik Halland 2005. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län – årgång 86. s. 98-111. Halmstad

Wranning, P. 2005. Järnframställarnas stora gård. I: Toreld, C., Wranning, P. (Red.). Förromersk järnålder i fokus. Framgrävt förflutet från Fyllinge, vol 2. s. 96–172. Landsantikvarien. Halmstad

Wranning, P. 2005. Järnframställning. I: Toreld, C., Wranning, P. (Red.). Förromersk järnålder i fokus. Framgrävt förflutet från Fyllinge, vol 2. s. 24–31. Landsantikvarien. Halmstad

 

2004:

Bjuggner, L. 2004. Medeltida hantverk i Halmstad. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 2004. Åttioförsta årgången. Halmstad

Carlie, L. 2004. Interaktion i ett gränsområde – äldre kommunikationsstråk utmed Ätran. I: Carlie, L., Ryberg, E., Streiffert, J., Wranning, P. (Red.). Hållplatser i det förgångna. Landskap i förändring. Volym 6.Riksantikvarieämbetet/Landsantikvarien

Carlie, L. 2004. Keramiken, gården och huset – en rumslig analys av järnåldersbosättningarnas keramikmaterial. I: . I: Carlie, L., Ryberg, E., Streiffert, J., Wranning, P. (Red.). Hållplatser i det förgångna. Landskap i förändring. Volym 6, s. 251–264. Riksantikvarieämbetet/Landsantikvarien

Carlie, L. 2004. Siedlungs-, Gehöft- und Hausformen. Schweden.I: Hoops (Red). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band 28.

Carlie, L. 2004. Halmstad och dess äldsta tillfartsleder. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 2004. Halmstad.

Håkansson, A. 2004. Sotarp, en vandrande medeltida landsby- om nyetablering av gårdar i mellanhalländsk bybildningstid. . I: Carlie, L., Ryberg, E., Streiffert, J. Wranning, P. (Red.). Hållplatser i det förgångna. Landskap i förändring. Volym 6, s. 285–320. Riksantikvarieämbetet/Landsantikvarien

Håkansson, A. 2004. Torpet Enestugan- en historia ej nedtecknad. Fragment ur det förflutna. Länsantikvariens årsredogörelse 2003. Halmstad.

Håkansson, A. 2004. Vad döljs under Steglabacken? Om nya arkeologiska fynd från kyrkbyns äldsta tid. Söndrums Hembygdsförening 2004. Halmstad

Wranning, P. 2004. Den döde i Biskopstorp – en flatmarksgrav från yngre bronsålder. Fragment ur det förflutna. Länsantikvariens årsredogörelse 2003, s. 6–11. Länsstyrelsens meddelandeserie 2004:33. Länsstyrelsen Halland – Kulturmiljöenheten. Halmstad

Wranning, P. 2004. Halländsk järnhantering under äldre järnålder. I: Carlie, L., Ryberg, E., Streiffert, J., Wranning, P. (Red.). Hållplatser i det förgångna. Landskap i förändring. Volym 6, s. 225–249.Riksantikvarieämbetet/Landsantikvarien                                                                                              

Wranning, P. 2004. Gården på höjden – en analys av gårdsstruktur, ekonomi och omlandsutnyttjande vid en bosättning på Skrea Backe under yngre romersk järnålder-folkvandringstid, med jämförande utblickar utmed västkusten. I: Carlie, L., Ryberg, E., Streiffert, J. Wranning, P. (Red.). Hållplatser i det förgångna. Landskap i förändring. Volym 6, s. 151–188. Riksantikvarieämbetet/Landsantikvarien

 

2003:

Alexandersson, K. 2003. Mesolitikum längs Stensån. I: Rosengren, E. (Red.). Utskrift 7, s. 92–99. Landsantikvarien. Halmstad

Anberg, S. 2003. Laholms medeltida kyrkogård vid Lagaholm. I: Rosengren, E. (Red.). Utskrift 7, s. 26–39. Landsantikvarien. Halmstad

Bjuggner, L. 2003. En glimt av medeltiden. Om de arkeologiska undersökningarna i villaområdet vid Örjans Vall. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 2003:13–20. Åttionde årgången. Halmstad

Bjuggner, L., Persson, E., Rosengren, E. Wranning, P. 2003. LAHUND-Landsantikvariens Laholmsundersökningar En pilotstudie i Ösarp och Köpinge. I: Rosengren, E. (Red.). Utskrift 7, s. 50–75. Landsantikvarien. Halmstad

Carlie, L., Larsson, K., Simonsson, G. Connelid, P. 2003. Hallänningen och Hallandsåsen. Människa, natur och kultur under 3000 år. European Pathways to Cultural Landscapes. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Landsantikvarien

Carlie, L. 2003. Stolphålet – arkeologens diskrete informatör. Utvalda Ting. Halland 2003.

Rosengren, E. 2003. Guldhalsringen från Köinge. Utvalda ting. Halland 2003. Emmaboda

Toreld, C., Wranning, P. 2003. Järnframställarnas gård i Fyllinge. I: Bergfast, H m.fl. (Red.) Tingens tysta språk. Länsantikvariens årsredogörelse 2002, s. 28–30. Länsstyrelsens meddelandeserie 2003:18. Halmstad

Wranning, P. 2003. ”Den starke Ahladräng” – eller när sagan snuddar sanningen. I: Rosengren, E. (Red.). Utskrift 7, s. 86–91. Landsantikvarien. Halmstad

 

2002:

Carlie, L. 2002. The Invisible Hierarchy – Manifestations in the Halland Iron Age as Indications of a Stratified Society. I: Larson, L & Hårdh, B (red.). Centrality – Regionality. The Social Structure of Southern Sweden During the Iron Age. Uppåkrastudier 7. ACTA Archaeologica Lundensia. Serie in 8°, No 40. Lund

Carlie, L. 2002. En klockgjutargrop i Hishult – medeltida klockgjutning på den halländska landsbygden. Fornvännen, vol 97: 265–279

Carlie, L. 2002. Järnålderns mångfunktionella långhus, myt eller verklighet. In Situ Archaeologica, vol 4:61–72.https://ojs.ub.gu.se/index.php/insitu/article/view/3995/3271

Carlie, L. 2002. Folkminnen och sägner. I drakslingornas land – sägner & folktro från Halland. Varbergs Museum Årsbok 2002.

Toreld, C., Wranning, P. 2002. Kulturlager ger plats för centrallager. En bosättning från äldre järnålder i Fyllinge. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 2002:7–19. Sjuttionionde Årgången. Halmstad

Toreld, C., Wranning, P. 2002. Exploatering ledde till upptäckten av 2000-årig boplats. Stadsbyggnad, 4/2002:19–21. Svenska Kommunaltekniska Föreningen. Södertälje

Toreld, C., Wranning, P. 2002. Fynd som ger ny syn på halländsk järnålder. I Halland, 1/2002: s. 12–13. Hallands bildningsförbund. Hässleholm

 

2001:

Ahnlund, B. 2001. Byggnadsrestaureringar under 2000 – tre exempel. I: Ur tidens flod. Länsantikvariens årsredogörelse 2000. s 25–30. Länsstyrelsens meddelandeserie 2001:18. Länsstyrelsen Halland – Kulturmiljöfunktionen. Halmstad.

Carlie, L. 2001. Hålvägar och landskap. Äldre kommunikationsleder utmed Nissans dalgång, Halland. I: Larsson, L. (red.). Kommunikation i tid och rum. s.73–86. Report Series, University of Lund, Institute of Archaeology. Lund

Carlie, L. 2001. Gränsöverskridande arkeologi. De långa schaktens arkeologi – en utvärdering och analys av de infrastrukturella snitten genom landskapet. University of Lund. Institute of Archaeology. REPORT SERIES No 69.

Carlie, L. 2001. Brandgravskick i äldsta bronsålder. Möte med forntiden – arkeologiska fynd år 2000. Stockholm.

Wranning, P. 2001. En romersk kulthägnad i Vastad? Eftraboken III:187–195. Eftra Hembygdsförening. Halmstad

 

2000:

Carlie, L. 2000. Hålvägar vid Stenstorp. I: Strömberg, B. (red.). Boplatser och fossilt odlingslandskap. Arkeologi längs väg E6/E20 i södra Halland, del III, 1993–1996, sträckan Kvibille–Slöinge. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska resultat, UV Väst rapport 1998:21. Göteborg.

 

1999:

Bjuggner, L. Rosengren, E. 1999. Likt eller olikt? Bebyggelse på den sydhalländska landsbygden under medeltid. I: Artelius, T., Englund, E., Ersgård, L. (red.). Kring västsvenska hus – Boendets organisation och symbolik i förhistorisk och historisk tid. Gotarc Serie C. No 22.:37–50. Göteborgs Universitet. Göteborg

Carlie, A. 1999. I fruktbarhetens tecken. I: Rosengren, E. (red.), Utskrift 6/99:4–31. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Halmstad

Carlie, L. 1999. Spår av spår. I: Rosengren, E. (red.), Utskrift 6/99:32–49. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Halmstad

Carlie, L. 1999. Boplatsoffer under järnåldern – ur ett halländskt perspektiv. I: Artelius, T., Englund, E., Ersgård, L. (red.) Kring västsvenska hus. – Boendets organisation och symbolik i förhistorisk och historisk tid. Gotarc Serie C. No 22. Göteborg.

Fors, T. 1999. Rostningsgropar från bronsålder I: Artelius, T., Englund, E., Ersgård, L. (red.). Kring västsvenska hus – Boendets organisation och symbolik i förhistorisk och historisk tid. Gotarc Serie C. No 22.:27–36. Göteborgs Universitet. Göteborg

Nicklasson, P. 1999. Järnålderns okända gravar i södra Halland. I: Rosengren, E. (red.), Utskrift 6/99:76–87. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Halmstad

Niclasson, P. 1999.  I Arnes fotspår i Veinge. I: Rosengren, E. (red.), Utskrift 6/99:88–101. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Halmstad

Wranning, P. 1999. Sydhalländska Trelleborgshus – lokala variationer av ett senvikingatida byggnadsskick. I: Artelius, T., Englund, E., Ersgård, L. (red.), Kring västsvenska hus: – Boendets organisation och symbolik i förhistorisk och historisk tid. Gotarc Serie C. No 22. Göteborgs Universitet. Göteborg

Wranning, P. 1999. Jakten på den försvunna borgen. I: Rosengren, E. (red.), Utskrift 6/99:102–112. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Halmstad

 

1998:

Carlie, L. 1998. Rannsakningar efter antikviteter, ett antikvariskt projekt i Halland anno 1668. Föreningen Gamla Halmstads årsbok, 1998. Halmstad.

Wranning, P. 1998. En järnåldersboplats undersökt på Skrea backe 1996. Kulturmiljöenheten – Årsredogörelse 1996. Länsstyrelsen i Hallands län/Länsantikvarien. Länsstyrelsens meddelandeserie 1997:23 :41–44. Halmstad

Wranning, P. 1998. En järnåldersboplats på Skrea Backe. Fynd – Tidsskrift för Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg, 2/96:15–20. Göteborg

 

1997:

Bjuggner, L. 1997. ”Om historiska minnesmärken, diverse sevärdheter i Laholm”. I: Wiking-Faria, P & Palmsköld, A (red.): Sevärt i Halland. Vägvisare till natur, kultur och friluftsliv. Halland 1996. Hässleholm

Carlie, L. 1997. En garnisons- och krigskyrkogård i centrala Halmstad. Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1997. Halmstad.

Rosengren, E. 1997. ”Om fornminnen, diverse sevärdheter i Laholm”. I: Wiking-Faria, P & Palmsköld, A (red.). Sevärt i Halland. Vägvisare till natur, kultur och friluftsliv. Halland 1996. Hässleholm

Wranning, P. 1997. ”2000 år före X 2000” – Gårdar från järnåldern på Skrea Backe. Halland, årgång 80:61–70. Halmstad

Wranning, P. 1997. Nyupptäckta järnåldersgårdar i Skrea socken. Hallandsbygd. 1997–1998, årgång 39:6–10. Varbergs hembygdskrets, Ätradalens hembygdskrets. Halmstad

 

1996:

Bjuggner, L. 1996. Fragment och skärvor – presentation av ett västsvenskt arkeologiskt forskningsprojekt som bl a berör Halmstad. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1996. Sjuttiotredje årgången. Halmstad

Bjuggner, L & Rosengren, E. 1996. Kyrkan i ”Scuthmanslef”. I: Rosengren, E. (red.). Bilder av halländsk arkeologi – en bok tillägnad Lennart Lundborg. Utskrift 5:103–114. Halmstad.

Carlie, L. 1996. Arkeologen Wilhelm Boye och undersökningarna i Hasslöv, 1868-69. I: Rosengren, E. (red.), Bilder av halländsk arkeologi – en bok tillägnad Lennart Lundborg/Utskrift, 5:39–48. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Halmstad

Nilsson, I-M. 1996. Kurtinmurar och utanverk i södra Halmstad – ett bidrag till Halmstads fästningsverks historia. I: Rosengren, E. (red.), Bilder av halländsk arkeologi – en bok tillägnad Lennart Lundborg/Utskrift, 5:115–120. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Halmstad

Petersen, B. 1996. ”Anläggning 8” – Visst var det Rådhuskällaren? I: Rosengren, E. (red.), Bilder av halländsk arkeologi – en bok tillägnad Lennart Lundborg/Utskrift, 5:101–102. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Halmstad

Wranning, P. 1996. Laholmstrakten under vikingatid och tidigmedeltid. I: Rosengren, E. (red.), Bilder av halländsk arkeologi – en bok tillägnad Lennart Lundborg/Utskrift, 5:87–96. Stiftelsen Hallands länsmuseer. Halmstad

 

1995:

Bjuggner, L.1995. Från sydhalländsk horisont. Nyare tids arkeologi på landsbygden; en lägesrapport. META 95:3. Lund

Carlie, L. 1995. En tröskloge från äldre järnålder. Ale, Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge, nr 3 1995:22–28

Carlie, L. 1995. Halmstadtraktens förhistoria. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1995:9–27

Carlie, L. 1995. ​Påarp -en mellanneolitisk fångstboplats. Utskrift 4:15–30. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

Rosengren, E. 1995. Slöingeprojektet 1995. Halland 1995. Halmstad

Westergaard, B. 1995. NEOLITISKA HUS -problem och möjligheter med exempel från Halland. Utskrift 4:4–14. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

Westergaard, B. 1995. C-14 -dateringar av neolitisk trattbägarkeramik i Halland. Utskrift 4:31–43. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

Wranning, P. 1995. En förromersk järnframställningsplats i Genevad. Utskrift 4:68–79. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

 

1994:

Wranning, P. 1994. En tidig järnframställningsplats vid Genevadsån. Fynd, 2/94:30–34. Göteborgs stadsmuseum. Göteborg

Wranning, P. 1994.Genevad – Nya fynd från järnhanteringens barndom. Halland, årgång 77:45–50. Halmstad

Wranning, P. 1994. Gravseder i norr och söder. I Halland, 2/94:18–19. Hallands hembygdsförbund. Varberg

 

1993:

Carlie, L. 1993. Brogård – en tidig föregångare till Övraby och Halmstad. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1993:14–29

Lundqvist, L & Rosengren, E. 1993. Slöingeprojektet 1993. Halland 1993. Halmstad

Rosén, C. & Strömberg, B. 1993. Spår efter medeltida gårdslämningar i Årstad. Utskrift 3:21–36. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

 

1992:

Anberg, S. 1992. Mesolitikum i södra Halland – en forskningshistorik. Utskrift 2:27–36. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

Lundqvist, L & Rosengren, E. 1992. Ett guldgubbefynd från Slöinge. Halland 1992. Halmstad

Rosén, C. 1992. Staden som icke är? – Medeltid i Laholm. Utskrift 2:37–48. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

 

1991:

Carlie, L. Översandade boplatser – ett djupliggande problem. Utskrift 1:5–12. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

Carlsson, M. 1991. Vävtyngder. Utskrift 1:13–16. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

Rosén, C. 1991. ”Backastugn wid Gräsåhs”. Utskrift 1:17–24. Stiftelsen Hallands länsmuseer, Uppdragsverksamheten. Halmstad

 

1990:

Carlie, L. 1990. 30 stolphus på rad på en sandig höjd. Populär arkeologi Nr3 1990.

 

1989:

Carlie, L. 1989. En boplats utan bosättningsspår. Populär arkeologi Nr 1 1989.

 

1988:

Carlie, L. 1988. Snapparp – en neolitisk uppehållsplats. Halland 1988. Sextiofemte årgången. Halmstad

Jeppsson, A. 1988. Kvarteret Hjärtat, Halmstad. Halland 1988. Sextiofemte årgången. Halmstad

Rosengren, E. 1988. Medeltidskyrkan i Onsala. Från en undersökning 1986. Halland 1988. Halmstad

 

1987:

Rosengren, E. 1987. Utgrävningen i kvarteret Brovakten 1982. Halland 1987. Halmstad

 

1985:

Bjuggner, L. 1985. Den arkeologiska undersökningen i Hedentorpsvägen 1983. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1985. Sextioandra årgången. Halmstad

Rosengren, E. 1985. ”Twistens stenhus” undersökt 1983. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1985. Sextioandra årgången. Halmstad

 

1982:

Bjuggner, L. 1982. En ovanlig bronsåldershög i Eldsberga socken. Halland 1982. Halmstad

Rosengren, E. 1982. Nålmakare och husbyggare i kv. Hertig Knut. Halland 1982. Halmstad

 

1981:

Bjuggner, L. 1981. ”Rådhusgrävningen” i Halmstad 1979. Halland 1980. Halmstad

Rosengren, E. 1981. Hellbergs hörna – Elsa Guldsmeds hus. Halland 1981. Halmstad

 

1978:

Bjuggner, L. 1978. Undersökningarna i kv. Hertig Knut. Halland 1978. Halmstad