/    /  Vargjakt

Vargjakt

Det finns få djur omgivna av så mycket vidskepelse och föreställningar som varg. Inom folktron sågs de oftast som farliga väsen, vilka helst inte skulle nämnas vid namn. Detta reflekterades även i lag; i de medeltida landskapslagarna var vargen fredlös och allmoge förväntades delta i kollektiv vargjakt.

Under slutet av 1700-talet gav lagändringar gemene man rätt till en mer omfattande jakt. Beståndet av vilda bytesdjur minskade dramatiskt och rovdjuren fick i stor utsträckning söka sig till människans tamdjur. Detta föranledde en allt större konflikt mellan människa och varg. Jakttrycket på varg ökade dramatiskt och slutligen försvann djuret helt från Halland – troligtvis redan under 1870-talet.

Det fanns en mångfald av metoder för vargjakt: förgiftade kadaver, fångstsaxar, fångstgropar, och drevjakt. Den mest spektakulära av dessa var de så kallade vargskallen. Drevkedjor – ibland med hundratals deltagare – gick genom skogarna med uppgift att skrämma djuret till fångstgropar eller väntande skyttar. Till sin hjälp hade drevkarlarna diverse vapen, trummor, harskramlor och jakthundar. För att driva vargarna i en bestämd riktning hängdes nät eller för ändamålet målade ”varglappar” upp i långa korridorer.

Läs mer om föremålen

Vargnät

(VMF044633)

1800-tal

Tillverkad av hampa eller lin. Hopknutet med pålsteksknopar. Ursprungligen har nätet troligtvis haft det, enligt 1734 års byggningabalk, lagstadgade måttet: fyra famnar långt och fem alnar högt (ca 7 x 3 meter). Näten användes under drevjakt på varg och allmoge hade länge en skyldighet att inneha vargnät.

Länk saknas

Hundhalsband

(VMF044628)

1800-tal

Kedjehalsband vars länkar är försedda med långa vassa spetsar. Halsbandet har använts för att skydda jakthunden från vargens bett mot hals.

Länk till digitalt museum. 

Varggift

Gift lyftes under många år fram som ett effektivt sätt att döda varg. Under 1800-talet blev giftet stryknin lätt tillgängligt och användes för att döda vargar och andra rovdjur. Efterhand förbjöds stryknin även om det under många år efter förbudet var möjligt att beställa hem per post från utlandet. 1968 förbjöds användandet av gift mot fåglar. Idag har mus- och råttgift successivt kommit att förbjudas för privatpersoner.

Vargsax

(VMF019157)

Gunnarp, Falkenberg. 1800-tal

Länk till digitalt museum.