/    /  Sjunde avsnittet av Gränsland

Sjunde avsnittet av Gränsland

Det sjunde avsnittet av Gränsland handlar om tiden efter att Halland blev svenskt, om hur livet förändrades för hallänningarna och hur ett eventuellt motstånd mot den nya statsmakten tog sig uttryck. Medverkar gör arkeologen Christina Rosén och historikern Jens Lerbom. Christina arbetar med uppdragsarkeologi på Arkeologerna och har forskat om det tidigmoderna Halland. Jens är lektor på högskolan i Halmstad och forskar bland annat om just lokal identitet och nationell tillhörighet under 1600- och 1700-talet.

Samtalsledare och producent: Jesper Hillbom
Vinjett: Mårten Hillbom

Även som podcast

 
Gränsland – Avsnitt 8 Fredstider
Gränsland – Avsnitt 8 Fredstider

 
/