/    /  Information och villkor

Information och villkor

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Vid ansökningstillfället (till och med 20 april) skickar du in dina bidrag som består av max tre fotografier. Läs först igenom information och villkor nedan. Du ansöker digitalt via formuläret längst ner på den här sidan och mejlar sedan max tre högupplösa bilder via Sprend, WeTransfer eller annan tjänst till fotosalong@museumhalland.se. 

Varje fotografi ska innehålla följande information: 

  • Fotografens namn 
  • Året bilden togs/skapades 
  • Titel 

Om du blir utvald av juryn att delta i Hallands fotosalong 2023 kommer bildens titel att visas i utställningen och tryckas i en eventuell katalog. 

VISNINGSTID

HALLANDS FOTOSALONG 2023 kommer att visas på Hallands kulturhistoriska museum under perioden 23 september 2023 till 24 januari 2024. 

ANSÖKNINGSTID

Ansökningstiden är fram till och med 20 april 2023.

TEMA 2023

Temat för salongen 2023 är Vår samtid i Halland. I Hallands kulturhistoriska museums uppdrag ingår att skildra Halland. Vi önskar att fotosalongen ska visa på en bredd av olika uttryck och återspegla samtiden. Bilderna kan skildra stadsmiljöer, landsbygd, din egen tillvaro eller visa på aktuella samhällsfrågor. 

PRIS

Juryn utser en vinnare. Priset är 5000 kronor och möjligheten att göra en utställning i Kafé Längan på Hallands kulturhistoriska museum, enligt särskilt avtal. 

ÅRETS JURY

Jesper Molin, fotograf

Nette Johansson, The Photogallery

VEM KAN SÖKA?

Som behörig sökande ska du ha fyllt 18 år vid ansökningstillfället. 

Du ska vara bosatt i Halland. 

GRUNDLÄGGANDE KRAV

  • Du är fotografen. 
  • Bilderna ska vara av typen stillbild. Inget rörligt media. 
  • Bilderna ska tolka årets tema Vår samtid i Halland och vara tagna i Halland. 
  • Bilden får inte vara tagen före år 2020. 
  • Du som fotograf ansvarar för att identifierbara personer givit sitt samtycke och att upphovsrättslagen följs. 
  • Bilderna ska vara högupplösta och av filtypen jpg. 
  • Genom ditt deltagande i Hallands Fotosalong 2023 godkänner du att du utan ekonomisk ersättning ger Hallands kulturhistoriska museum rätt att använda bilden inom museets verksamhet. 

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN

Om du anger felaktiga uppgifter och/eller om du inte följer instruktionerna i ansökningsformuläret kommer ditt bidrag att refuseras. 

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra din ansökan till Hallands fotosalong 2023. Ångerrätten gäller i två veckor från ansökningstillfället. 

SÅ HÄR GÅR URVALET TILL

En jury gör urvalet bland alla inkomna bidrag till Hallands fotosalong 2023. Alla tävlingsbidrag numreras vid ansökningstillfället och juryn får inte information om vem fotografen är. Årets jury består av Jesper Molin och Nette Johansson. 

Juryns beslut går inte att överklaga. Efter juryns möte kommer samtliga fotografer meddelas via angiven e-post om de blivit antagna eller refuserade. Du kan bli antagen med en till tre bilder. Vi kommer även att publicera en lista med antagna fotografer här på hemsidan. 

MARKNADSFÖRING

Genom att du blir antagen till Hallands fotosalong 2023 ger du Hallands kulturhistoriska museum ditt tillstånd att utan ersättning publicera bilden/bilderna i en utställningskatalog, på Hallands kulturhistoriska museums hemsida, i digital och analog annonsering samt i sociala medier. Du ger också museet ditt tillstånd att erbjuda fotografier till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Hallands fotosalong 2023. Bilder kan komma att beskäras. 

FÖRSÄLJNING

Hallands kulturhistoriska museum står inte för försäljning av fotografierna i utställningen, men kan tillhandahålla kontaktuppgifter till fotografen. 

TRYCK OCH HÄNGNING

Hallands kulturhistoriska museum står för tryckkostnader, hänger och formger utställningen. 

Deltagande fotografer kan ej påverka beslut om storlek, montering och placering. 

EFTER UTSTÄLLNINGEN

Efter utställningsperiodens slut får samtliga deltagare sitt eller sina utställningsexemplar. De finns att hämta under perioden 24 januari till 7 februari under museets ordinarie öppettider. Hallands kulturhistoriska museum ansvarar ej för utställda fotografier efter den 7 februari. 

JURIDISK INFORMATION

Genom att skicka in tävlingsbidrag ger du samtycke till personuppgiftsbehandling. 

Hallands kulturhistoriska museum behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. 

Hallands kulturhistoriska museum följer Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.