Flytt av textilsamling

Hallands kulturhistoriska museum har en stor mängd textilier i sin samling. De flesta av dessa linnen, dukar, hattar med mera har under årtionden förvarats på vindarna på Varbergs Fästning. Klimatet på vindarna är mycket varierande och eftersom gamla textilier behöver ett jämnt klimat för att kunna bevaras för framtiden har museet nu börjat flytta föremålen till ett nytt magasin.
När man flyttar föremål som funnits i samlingarna väldigt länge måste man vara försiktig. Man måste skydda sig mot eventuellt mögel och damm. Man vet att föremålen sprutats med insektsgift men inte vilka gifter och hur ofta. Därför tar man det säkra före det osäkra och använder både täta handskar och andningsskydd för att inte skadas av gifterna.
Vid flytt passar man på att sanera samlingen från eventuell ohyra genom att frysa föremålen till -60 grader. Därefter fotograferas de och hängs in i det nya magasinet. Efterhand kommer allt fler av museets textila föremål att publiceras på Digitalt Museum.
Flytten är precis påbörjad och beräknas bli klar under 2024.