/  Erik Brinkman
Erik Brinkman

Erik Brinkman

29/6 2024 - 30/6 2024

Erik Brinkman utforskar konsten att slå rep för hand av lindbast. Kom och ta del av en stenåldersteknik som var vanlig fram till medeltiden men tynade bort kring förra sekelskiftet.