/  Milites et Nobiles
Milites et Nobiles

Milites et Nobiles

29/6 2024 - 30/6 2024

Milites et Nobiles

Uppvisning och presentation  av stridskonst, rustningar och vapen för riddare och soldater under början av 1400-talet.