/    /  Vi och dom
dec 8 2022 - dec 8 2022

Vi och dom

Date
  • dec 8 2022 - dec 8 2022

Location

Bild Noomi Riedel

VI OCH DOM

18 februari – 27 augusti 2023

Vi och dom är en utställning som bränner till och berör, där du som besökare får tänka, känna och reflektera.

Varför hatar vi? Hur känns det att vara hatad? Varför anmäls inte fler hatbrott? Vad gör polisen? Vad kan du göra? Det är några av de frågor utställningen tar upp.

Ett hatbrott är ett brott som begås mot en eller flera personer bara för att de tillhör en viss grupp. Det kan vara romer, homosexuella eller personer med annan etnisk bakgrund. Alla kan utsättas men 96 procent av alla hatbrott riktas mot en minoritetsgrupp. Ett hatbrott är ett angrepp på värderingar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. I förlängningen är det ett angrepp på demokratin.

Utställningen Vi och dom är producerad av Polismuseet och riktar sig till ungdomar för att höja medvetenheten kring hatbrott. Utställningen ger flera perspektiv på hatbrott och ställer besökaren och dennes erfarenheter i fokus. Unga var också en viktig del i arbetet med att skapa utställningen. I ett samarbete med bland annat Xenter Botkyrka och Design Lab Skärholmen har ungdomar varit med i gestaltningsprocessen och de har skapat verk i utställningen.