/    /    /  Klimatklokt
jun 30 2021 - jun 30 2021

Klimatklokt

Date
  • jun 30 2021 - jun 30 2021

Location
1600x900-N83B8848-

KLIMATKLOKT

30 juni – 12 september 2021

Det finns många olika alternativ att välja mellan när det är dags att spara energi och renovera. Det kan uppfattas som en djungel, det är svårt att veta vad som passar det egna huset bäst. Ska jag byta fönster, satsa på solpaneler, isolera vinden lite till? Klimatklokt! är en utställning som vägleder husägaren från klimatångest till koll på läget.

 

Det förändrade klimatet påverkar och kommer att påverka våra bostadshus på flera olika sätt. Vi kommer att drabbas av fler skyfall, och vi kommer att få större problem med algpåväxt på fasader och mögel i ouppvärmda byggnader, som en följd av en varmare och fuktigare luft.

För husägarens del innebär klimatförändringarna framför allt att underhåll och renovering kommer att behöva göras med tätare intervall. Det kommer också krävas olika insatser för att bromsa in temperaturökningen. Det innebär framför allt energibesparande åtgärder, men också att vi aktivt behöver välja produkter och tjänster som inte belastar miljön vid tillverkning och transport.

En röd tråd i utställningen är principen “förbättra istället för att ersätta”. Slit-och-släng-beteendet har idag spridit sig från prylar och kläder till köksinredningar och fönster. I en mer hållbar framtid måste vi dra ner på den totala konsumtionen, även när det gäller renovering och uppvärmning av våra bostäder.

Utställningen vänder sig till alla som äger bostadshus, och som intresserar sig för hur man kan göra skillnad för klimatet på ett sätt som samtidigt är varsamt mot husets karaktär.

Utställningen har producerats 2018 av Slöjd & Bygg­nadsvård, Västarvet, i samråd med Hållbar Utveckling Väst. Inför att den visas i Halland har materialet bearbetats av Kulturmiljö Halland/Hallands kulturhistoriska museum med stöd av Länsstyrelsen Hallands län.