/    /  Föremål

Föremål

Samlingarna av föremål har vuxit fram sedan museet bildades 1916. Föremålen är från alla tider: från den äldsta stenåldern till den pågående samtiden. Gemensamt för alla föremål är att de berättar något om samhället de har existerat i, om människorna som använt dem, och om vår gemensamma historia.

 

Våra samlingar

Våra samlingar skall vara till nytta för samhället. Föremål ur samlingarna går att söka på nätet i Digitalt museum. Samlingarna finns också till hands för utställningar, forskning och för utlån till andra museer och kulturverksamheter. Här listar vi några kategorier av föremål ur museets samlingar.

Arkeologi

I vår arkeologiska samling finns föremål som spänner från stenåldern till modern tid; med speciell tyngd på medeltiden och på 1600-talet. Samlingen utgörs främst av lösfynd från norra Halland och material från arkeologiska grävningar i Varbergstrakten – såsom Getakärr, Ny Varberg och Varbergs fästning. Sedan 2017 kommer allt som tas till vara vid arkeologiska undersökningar i Halland till stiftelsens samlingar i Varberg.

Cykelsamlingen

Att Halland har haft en omfattande cykelindustri återspeglas i våra samlingar. Hallands kulturhistoriska museum har idag den största cykelsamlingen i landet. Vi har nära 200 cyklar i vår samling, varav merparten är tillverkade inom länet av företag såsom Monark och Crescent. Vår samling spänner från de äldsta höghjulingarna och vidare in i modern tid, och visar den tekniska utvecklingen och experimentlusten inom cykelindustrin. Vi har även ett stort antal mopeder och motorcyklar.

Jordbruk, jakt och lanthushållning

En stor del av våra samlingar speglar Hallands kulturhistoria och folkkultur i form av föremål relaterade till jakt, fiske, jordbruk & lanthushållning. Samlingen har en stor tonvikt på 1800-talet och i våra magasin har vi allt från stora hästvagnar, kakelugnar och ladugårdsportar till hemmets mindre föremål.

Dräkt och textil

Museet har en stor samling av dräkt och textil från fler århundraden. Den äldsta dräkten är Bockstensmannens kläder från 1300-talet. Vi har också en stor samling textilhantverk och kläder från 1700- till 1900-talet.

Äskhults by

Hallands kulturhistoriska museum förvaltar de kulturhistoriska föremålen från Äskhults by i Kungsbacka kommun. Samlingen omfattar omkring 3000 föremål. Äskhults by är sedan 1991 ett byggnadsminne, och numera även ett friluftsmuseum och kulturreservat. De flesta föremålen finns på plats i byn, medan en mindre del finns i magasin.