/    /  Arkiv och foton
A491

Arkiv och foton

I arkivet för Hallands kulturhistoriska museum finns textdokument, fotografier, inspelade intervjuer, tidningar, urklipp, fotoalbum och filmer.

Vill du besöka oss? Aktuella besökstider och övriga kontaktuppgifter hittar du här. 

Fotografier och film

Vi har stora bildsamlingar. En del kan du söka själv via Digitalt Museum. Om du inte hittar det du söker kan vi hjälpa dig att söka i hela databasen.

Här finns originalmaterial från flera kända lokala fotografer: Severin Nilson, Mathilda Ranch, Märta Åberg, Gustaf Björkström och Görel Dagåhs, Börje Försäter och Fototjänst. Vi har även samlingar efter självlärda bygdefotografer som dokumenterade sin trakt och dess människor. Erik ”Kloar-Erik” Andersson från Veddige, Rune Öberg från Ölmevalla, Karl Sikén från Karl Gustav (Varberg) och Gerda Winqvist från Tvååker är några.

Tidningen Hallands Nyheters negativsamling och AB Flygtrafiks samling av luft- och markfoton av Halland ingår i våra samlingar. Arkivet rymmer även en mindre samling filmer med lokal anknytning.

Livet förr

I början av 1900-talet var det fler och fler som lämnade landsbygden för att ta arbete i städerna. Då blev det viktigt för museet att dokumentera det som kallades ”folkliv” – böndernas liv och traditioner. I vårt arkiv finns intervjuer, dagböcker, brev, gårdsarkiv, personarkiv, uppteckningar om skrock, sägner, folktro, seder och traditioner. Du hittar också information om byggnader, jordbruk, fiske, handel och mycket annat.

Lokalhistoria

Om du vill veta mer om en ort eller bygd, oavsett ämne, finns register upplagda efter socken/kommun/ort.  I arkivet finns också äldre byggnadsundersökningar gjorda på landsbygden.

Kartor och ritningar

Här finns äldre kartor, främst över Norra Halland och Varberg. I samlingarna finns även gamla sjökort, ritningar till vissa offentliga och privata byggnader samt ritningar över Varbergs slott och fästning.

Tidningar

Arkivet har dagstidningar från åren 1850–1950, t. ex. Norra Hallands Tidning Vestkusten, Varbergsposten och Halland är några dagstidningar som finns att läsa i arkivet. Hallands Nyheter har vi däremot inte. Du är välkommen att själv studera tidningar från ca 1920 och framåt. 

Dagstidningar inom Stiftelsen Hallands länsmuseer 2023

Urklipp ur tidningar

Från början av 1900-talet och till år 2000 samlades tidningsurklipp rörande halländsk kulturhistoria som exempelvis Bockstensmannen, byggnader, nyhetshändelser och traditioner. Det finns även ett personhistoriskt urklippsarkiv med bland annat födelsedags- och dödsnotiser för personer med anknytning till Halland.

ARKIV HALLAND – arkiv för folkrörelser, föreningar och näringsliv

Arkiven för Hallands folkrörelser, föreningar och näringsliv är organiserade i Arkiv Halland som finns i både Varberg och Halmstad. Här finns protokoll, medlemsregister, historiska översikter, fotografier, fanor, verksamhetsberättelser och mycket annat.

Mer information om Arkiv Halland