Tornerspel

Mer info kommer

Under publikens jubel visar riddarna sina färdigheter till häst och möter varandra med lans och sköld. Tornerspelet ingår i entrén till medeltidsdagarna.

Vi kallar det ”tornerspel”

Under medeltiden uppstod en krigarklass som kallades ”riddare” som utmärkte sig genom att slåss till häst. När riddarna inte stred på riktigt så tränade de under så kallade ”tornerspel” där de kämpade mot varandra med svärd och lans. Riddaren med den bästa hästen vann vanligtvis tornerspelet, för att denne kunde utmanövrera sina motståndare. Vid tornerspel i början av medeltiden stred riddarna vanligtvis i två lag.  Ibland var det så många som 100 tävlande riddare i varje lag. I slutet av medeltiden blev den så kallade ”dusten” också populär, där bara två riddare tävlade man mot man. Under dusten gällde det att bryta flest lansar på motståndarens sköld eller att stöta motståndaren av hästen. Tornerspel var inte bara träning utan också en festlighet som ibland lockade stor publik. I den medeltida skriften Erikskrönikan står det att Erik Magnusson, som var hertig av Halland och borgherre på Varbergs Slott, anordnade 1312 ett tornerspel med dust för att fira sitt bröllop med Ingeborg Håkonsdotter.