/    /  Rapporter Kulturmiljö Halland

Rapporter

Här samlar vi rapporter från de arkeologiska och bebyggelseantikvariska uppdrag vi utför.

OBS! för att visa 3D-objekt i rapporter måste filen öppnas med senaste Adobe Reader X (högerklicka och välj ”spara länk som”)

2024

2024:11 Vikingatida gravfält och boplatslämningar vid Vinbergs kyrkby Arkeologisk förundersökning 2023, Falkenbergs kommun, Vinbergs sn, Vinberg 2:81, L2023:841

2024:12 Miniatyrkärlet i långhuset vid Åsarna Arkeologisk förundersökning 2023, Falkenbergs kommun, Vinbergs sn, Tågarp 5:2, L2023:846

2024:13 Kritpipan vid Rian, Arkeologisk schaktningsövervakning 2023, Falkenbergs kommun och stad, L1997:2181, RAÄ Falkenberg 16:1

2024:14 Trädplantering på Österskans, Arkeologisk schaktningsövervakning 2023, Halmstad kommun och stad, L1997:3939, RAÄ 44:1

2024:15 Äldre spår i Varbergs torg, Antikvarisk kontroll 2021 och 2023, Varbergs stad och kommun, Varbergs torg, L1996:4154

2024:16 Arkeologisk utredning av Trönningenäs 5:29, Arkeologisk utredning 2023, Varbergs kommun, Lindberg sn.

2024:17 Medeltida härdar och ugnar i Harplinge, Arkeologisk förundersökning 2020, Undersökning 2021, Efterundersökning 2022, Halmstad kommun, Harplinge sn. Harplinge 5:6 och 8:2, L2019:6584, L2019:6679, L2019:6682, L2024:255, L2024:256 och L2024:258

2024:18 Boplatsområden och ensamliggande härdar vid Björkeslätt, Arkeologisk utredning 2023, Halmstad stad och Övraby sn, Halmstad kommun, Halmstad 7:44-50, 7:55-58, 7:72, 7:95-96 samt Kårarp 1:15, L1996:5996, L2023:8268, L2023:8270-74, L2023:[276, L2023:8278-79, L2023:8281-84, L2023:8287-94, L2023:8296-97

2024:24 I åkermark och ödeträdgårdar, Arkeologisk utredning 2024, Falkenbergs kommun, Slöinge sn.

2024:25 Nya boplatser i Risarp, Arkeologisk utredning 2023, Falkenbergs kommun, Eftra sn.

2024:31 Vendeltid i Hunnestad, Arkeologisk utredning 2023, Varbergs kommun, Hunnestad sn.

2024:36 Spridda förhistoriska lämningar i Knebildstorp, Arkeologisk förundersökning 2023, Halmstad kommun och stad, Halmstad 1:12, L1997:4781

2024:38 Smedjeholm Arkeologisk utredning och förundersökning 2022, Falkenbergs kommun, Stafsinge sn, Arvidstorp 1:168, Smedjeholm 1:65, Kantpressaren 1 & 2:1,
del av Arvidstorp 1:39, Skogstorp 4:148 och Arvidstorp S:6, L2022:5310.

2024:39 Slingriga schakt i Eftra, Arkeologisk utredning 2023, Falkenbergs kommun, Eftra sn.

2024:41 Förhistoriska boplatslämningar i Gödastorp, Arkeologisk förundersökning 2024, Falkenbergs kommun, Skrea sn. Gödastorp 3:14, L1996:6464

2024:43 En nyupptäckt fornlämning vid Vallås, Arkeologisk utredning 2024, Halmstad stad och kommun, Snöstorp socken, Vallås 1:1, L1997:5283, L2024:1355

Arkeologi & Byggnadsvård 2023

2023

2023:16 Schakt i recenta massor intill Brovakten 4, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022, Halmstad kommun och stad, Halmstad 5:1, RAÄ Halmstad 44:1 / L1997:3939

2023:17 ”Munkadiket” på Ringagård, Arkeologisk forskningsundersökning 2012, Ås socken, Ås-Bäck 6:2, L1996:7221, Ås RAÄ 191

2023:23 Sankt Nikolaus 19, Arkeologisk schaktningsövervakning 2023, Halmstad kommun och stad, RAÄ Halmstad 44:1 / L1997:3939

2023:26 Ysby 21:4 och 5:10, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022-2023, Laholms kommun, Ysby socken, Ysby 21:4 och 5:10, L1996:7100

2023:27 Norre Katts bastion, Arkeologisk prospekteringsundersökning 2022, Halmstad stad och kommun, Halmstad RAÄ 33:1(L1997:4018) och RAÄ 44:1(L1997:3939)

2023:34 Historiska lämningar i Kv. Smeden 8 vid Gula villan i Falkenberg, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022, Falkenbergs stad, Smeden 8, L1997:2181

2023:36 Mesolitisk boplats och historiska lämningar vid Ätran och Gula villan i Falkenberg, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022, Falkenbergs stad, Östra gärdet 38 och Smeden 8, L1997:2181

2023:37 Hasslöv 1:24, Arkeologisk förundersökning 2022, Laholms kommun, Hasslövs socken, L2020:3341

2023:45 Resterna efter tre flatmarksgravar från äldre bronsålder sydväst om Snickers hög, Arkeologisk förundersökning 2022, Laholms kommun, Laholms stad och kommun, L1996:5327 och L2022:3809

2023:54 Arkeologisk förundersökning inom norra Villmanstrand, Arkeologisk förundersökning 2022, Halmstad kommun, Snöstorp socken, Fyllinge 20:393, L1996:7169/Snöstorp RAÄ 114, L2021:7198

2023:57 Arkeologisk utredning vid Skrea backe, Arkeologisk utredning 2023, Falkenbergs kommun, Skrea socken, Skrea 6:45, L1997:5503, L1997:8892

2023:59 Eftermedeltida markhorisont under Badhusgatan Arkeologisk schaktningsövervakning 2022, Halmstad kommun, Halmstad stad, Halmstad 5:13, RAÄ Halmstad 44:1/L1997:3939

2023:63 Vattenledning Mellby, Arkeologisk utredning 2022, Laholms kommun och landsförsamling

2023:64 Arkeologisk utredning väster om Falkenberg, Arkeologisk schaktningsövervakning 2023, Hallands län, Falkenberg kommun, Stafsinge s:n, Fastigheterna Snickaren 10 m.fl.

2023:76 Biskopstorp Arkeologisk utredning 2023, Halmstad kommun, Kvibille socken, Biskopstorp 1:46, 3:1 & 8:1

2023:79 Kungens trädgrop Arkeologisk förundersökning 2023, Halmstad kommun, Halmstad stad, fastighet Slottet 1, L1997:4933, L1997:4626, L1997:3939

2023:80 Arkeologisk utredning av sex platser i södra Hallands inland, Arkeologisk utredning 2023, Halland, Laholms kommun, Veinge och Våxtorp socken samt Laholms lfs.

2023:81 Patrikshill Arkeologisk schaktningsövervakning 2023, Halmstad kommun, Halmstad stad, Kvarteret Bagaren 11, L2023:1852

2023:82 Almedal verksamhetsbyggnad, Arkeologisk utredning 2021, Kungsbacka kommun, Frillesås socken

2023:83 Fiberanslutning Bankgatan i höjd med dess korsning med Köpmansgatan Arkeologisk schaktningsövervakning 2021, Halmstad kommun, Halmstad stad

2023:84 Gullbranna camping, Arkeologisk utredning 2021, Halmstad kommun, Eldsberga socken

2023:85 Hamngatan ledningsdragning för parkeringsautomater Arkeologisk schaktningsövervakning 2021, Halmstad kommun, Halmstad stad

2023:86 Snöstorp park- och fritidsområde Arkeologisk utredning 2021, Halmstad kommun, Snöstorp socken

2023:89 Varbergs fästning – räddningstrappa Arkeologisk schaktningsövervakning 2022, Varbergs kommun och stad

2023:90 Kabelschakt i Bankgatan Arkeologisk schaktningsövervakning 2023, Halmstad kommun och stad, Bankgatan RAÄ 44:1/L1997:3939

2023:91 Fjärrvärmeschakt till gamla rådhuset, Arkeologisk schaktningsövervakning 2023, Hallands län, Falkenberg kommun och stad, Torggatan-Nygatan
Falkenberg RAÄ 16:1/ L1997:2181

2023:92 VA-ledning i Hasslöv, Arkeologisk utredning 2023, Laholms kommun, Hasslövs socken, Hasslöv 1:26

2023:93 Slukhålet på Norrekatt  Arkeologisk schaktningsövervakning 2023, Halmstad kommun och stad, Norre Katts bastion, RAÄ 33:1/L1997:4018 & RAÄ 44:1/L1997:3939

2023:97 Torvblocksrester invid Rotundan  Arkeologisk schaktningsövervakning 2022, Halmstad kommun och stad, Norre Katts park, RAÄ 33:1/L1997:4018 & RAÄ 44:1/L1997:3939

2023:98 Arkeologisk förundersökning väst om Nissan, Arkeologisk förundersökning, Halland, Övraby socken, Fotstad 21:1, L2022:7205

2023:99 Arkeologisk förundersökning av L2022:7203, Arkeologisk förundersökning 2023, Halland, Övraby socken, Fotstad 21:1, L2022:7203

2023:101 Arkeologisk utredning med fynd av stenålder inom fastighet Tröinge 6:75  Arkeologisk utredning2023, Vinbergs socken, Tröinge 6:75

2023:106 Kokgrop och härdar från bronsåldern, Arkeologisk förundersökning 2023, Enslöv socken, Arlösa 1:1, L2022:7208

2023:108 Två fornlämningar med kokgropar från bronsåldern, Arkeologisk förundersökning 2023, Enslöv socken, Arlösa 1:1, L2022:7206 & L2022:7207

2023:111 Kokgropar i Övraby socken, Arkeologisk förundersökning 2023, Halland, Övraby socken, Fotstad 21:1, L2022:7202

2023:113 Arkeologisk utredning intill Kristinehedsgymnasiet, Arkeologisk utredning 2023, Halland, Snöstorp socken, Vallås 1:1

2023:114 Arkeologisk förundersökning av härdområde från bronsåldern, Arkeologisk förundersökning 2023, Halland, Övraby socken, Fotstad 15:1, L2022:7197

2023:115 Ledningsdragning mellan Gullbranna och Tönnersa strandby, Arkeologisk utredning 2023, Halland, Eldsberga socken, Tönnersa 2:5 m.fl.

2023:116 Från bronsålder till vikingatid i Ysby, Arkeologisk förundersökning 2022, Halland, Laholms kommun, Ysby socken, Hov 3:5, L1996:457

2023:118 Fossila åkerlämningar från bronsålder och förromersk järnålder, Arkeologisk undersökning 2021, Halland, Laholms kommun, Ränneslövs socken, Ålstorp 1:14, L1996:11 och L1997:9460

2023:125 Boplatslämningar från äldre järnålder, Arkeologisk förundersökning 2023, Halland, Övraby s:n, Fotstad 21:1, L2022:7198 och L2022:7199

2023:132 Tio trädgropar på Stafsinge gamla kyrkogård, Arkeologisk schaktningsövervakning 2023, Halland, Falkenbergs kommun, Stafsinge socken, Stafsinge 5:1, L1997:5413, L 1997:5414

2023:133 Trönninge 11:116, Arkeologisk förundersökning 2023, Halland, Halmstad kommun, Trönninge socken, Trönninge 11:116

2023:134 En förromersk boplats öster om Vinån, Arkeologisk förundersökning 2023, Halland, Falkenbergs kommun, Vinbergs socken, Jonstorp 2:5, L2023:844

2023:136 Arkeologisk utredning vid Berte Qvarn, Arkeologisk utredning 2023, Halland, Slöinge socken, Berte 1:1 och 3:1, Toarp 1:2 och 1:7

Arkeologi & Byggnadsvård 2022

2022

2022:01 Fortsättningen av den arkeologiska utredningen inom norra Villmanstrand, Arkeologisk utredning 2021, Halmstad kn, Snöstorps sn, L1996:7169, L2021:7198

2022:02 Tre fornlämningar inom Trönninge 2:27, Arkeologisk förundersökning 2021, Halmstad kn, Trönninge sn, Trönninge 2:27, L2020:3647, L2020:3649, L2020:3653

2022:03 Skogskyrkogården, Kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan 2021-2022, Falkenbergs kn och stad

2022:04 Alafors kvarnmiljö – Förbättrad fiskvandring, Konsekvensutredning för kulturmiljön, Kungsbacka kn, Älvsåkers sn

2022:08 Arkeologisk utredning inför solkraftspark i Harplinge, Arkeologisk utredning steg 1 2021, Halmstad kn, Harplinge sn, Wapnö 6:2

2022:10 Tidigmoderna odlingslager och bebyggelselämningar i kvarteret Grev Kristoffer, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Halmstad kn och stad, Grev Kristoffer 10 & 13, L1997:3939

2022:13 Tingshuset, Antikvarisk förundersökning 2022, Laholms kn och stad, Höken 3

2022:17 Tönnersjö kyrka – Renovering av golv m.m., Antikvarisk medverkan 2020-2021, Halmstad kn, Tönnersjö sn

2022:19 Teater Storan – Rapport över renovering, Antikvarisk medverkan 2021, Falkenbergs kn och stad, Svärdet 8

2022:20 Centralskolan, Antikvarisk förundersökning 2022, Varbergs kn, Tvååkers sn, Fastarp 3:129

2020:21 Från stenålder till vikingatid i Hunnestad, Arkeologisk förundersökning 2021, Varbergs kn, Hunnestads sn, Hunnestad 5:24, L2020:6458

2022:22 Hasslövs kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan 2021-2022, Laholms kn, Hasslövs sn

2022:23 Våxtorps kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan 2021-2022, Laholms kn, Våxtorps sn

2022:24 Fiberledning vid Norre Port, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022, Halmstad kn och stad, Halmstad 5:1, L1997:3939

2022:26 Gällareds kyrka – dränering, Antikvarisk medverkan 2022, Falkenbergs kn, Gällareds sn

2022:27 Elskåp vid Lilla Torg, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021, Halmstad kn och stad, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939

2022:28 Gunnarsjö kyrkogård, Uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan 2022, Varbergs kn, Gunnarsjö sn

2022:29 Tröinge 2:21 och 3:107 Vinbergs socken, Arkeologisk utredning 2022, Falkenbergs kn, Vinbergs sn, Tröinge 2:21 och 3:107

2022:30 Slöinge kyrka – Styrsystem, Antikvarisk medverkan 2022, Falkenbergs kn, Slöinge sn

2022:31 Under granarna i Älvasjö 1:3, Arkeologisk utredning 2022, Halmstad kn, Övraby sn, Älvasjö 1:3

2022:32 Krukmakeriet, Antikvarisk förundersökning 2022, Laholms kn och stad, Lerkvarnen 22

2022:36 Stråvalla kyrka – Utvändig renovering, Antikvarisk medverkan 2022, Varbergs kn, Stråvalla sn

2022:37 Värö kyrkogård – Äldre gravvårdar, Antikvarisk medverkan 2022, Varbergs kn, Värö sn

2022:39 Två provgropar i kvarteret Kräftan, Laholm, Laholms kn och stad, Kv. Kräftan 2, RAÄ 19:1/L1996:5394

2022:42 Slättåkra – fyra fornlämningar i Suseåns dalgång, Arkeologisk undersökning 2020, Halmstad kn, Slättåkra sn, Kleva 2:2, Slättåkra-Bårarp 1:10, Slättåkra 1:10, L2018:1120-1125, L2018:1144

2022:43 Från brons till järn – En boplats vid laxbutiken, Arkeologisk förundersökning 2021, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea-Lynga 1:7, L1997:5429

2022:44 Skrea 6:45-2, Arkeologisk utredning 2022, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 6:45-2

2022:45 Elledning i Bastionsgatan, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021, Halmstad kn och stad, RAÄ 44:1/L1997:3939

2022:47 Falkenbergs rådhus – Fasadrenovering, Antikvarisk medverkan 2022, Falkenbergs kn och stad, Innerstaden 3:1

2022:48 Utredning inom Elestorp 7:445, Arkeologisk utredning 2022, Laholms kn, Tjärby sn, Elestorp 7:445

2022:51 Skottorps slott – Renoveringsåtgärder – Trädgårdsmästeriets magasin, Antikvarisk medverkan, Laholms kn, Skummeslövs sn

2022:52 Grävrutor vid återinvigning av Lugnarohögen 12 juni 2022, Publik arkeologisk undersökning, Laholms kommun, Hasslövs sn, Hasslöv 1:26

2022:54 Slamsugning under golv i färgeribyggnad, Arkeologisk undersökning, Falkenberg stad, Vitan 9, Falkenberg 16:1, L1997:2181

2022:61 Tönnersjö kyrkas tidigmedeltida västmur med portalöppning, Arkeologisk undersökning, Halmstad kommun, Tönnersjö socken, Tönnersjö kyrka, L2018:490

2022:64 Arkeologisk utredning inför våtmarksområde i Galtabäck, Arkeologisk utredning, Varbergs kommun, Tvååker socken, Galtabäck 2:4

2022:65 Linnås 1:9, Arkeologisk utredning, Hylte kommun, Långaryd socken, Linnås 1:9

2022:80 Nedbrunnet kök under Nygatan, Halmstad stad, Halmstad 5:1, Nygatan, RAÄ Halmstad 44:1/L1997:3939

2022:83 Hemmanet Ås gårdstomt, Arkeologisk förundersökning, Varbergs kn, Dagsås sn, Klev 3:1, L2022:9473

Arkeologi & Byggnadsvård 2021

RAPPORTER 2021

2021:01 Tjärby grustäkt, Arkeologisk utredning 2020, Laholms kn, Tjärby sn, Tjärby 5:1 och 10:2

2021:02 Båtsmans, Antikvariska råd och riktlinjer vid flytt av byggnad, Varbergs kn, Värö sn, Lahall 2:13

2021:03 Skummeslövs kyrka – utvändig renovering, Antikvarisk medverkan 2020, Laholms kn, Skummeslövs sn

2021:04 Sankta Gertruds kapell – utvändig renovering, Antikvarisk medverkan 2020, Laholms kn och lfs

2021:05 Broktorp 4 – inredning av vind, Antikvarisk förundersökning 2021, Halmstad kn och stad

2021:06 Brovakten 4, Antikvarisk förundersökning, Halmstad kn och stad

2021:07 Landeryds Godsmagasin, Antikvariskt underlag inför renovering 2021, Hylte kn, Långaryds sn

2021:08 Brons- och Järnålder vid Holms kyrka, Arkeologisk undersökning 2019, Halmstad kn, Holm sn, Holm 2:3, L1996:7618

2021:09 Hotell Mårtensson, Antikvarisk förundersökning 2021, Halmstads kn och stad, Gillestugan 1

2021:10 Bocken 18 och 20, Förslag till planbestämmelser för kulturvärden 2021, Laholms kn och stad

2021:11 Inredning av kontor, Antikvariskt utlåtande 2021, Halmstad kn och stad, Kemisten 5

2021:13 Befästningsrester i Norre Katts park, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Halmstad kn och stad, Norre Katts park, L1997:4018, L1997:3939

2021:14 Öringe fiber, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Halmstad kn, Getinge sn, Öringe 1:5

2021:15 Hotell Mårtensson, Konsekvensbeskrivning 2021, Halmstad kn och stad, Gillestugan 1

2021:16 Busskur Stora torg, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Halmstad kn, Halmstad stad, Halmstad 5:2, RAÄ 44:1

2021:17 Inför ny vatten och elledning, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Falkenbergs kn, Falkenbergs stad, Smeden 10 och Östra Gärdet 1:38, L1997:2181

2021:21 Påarps gravfält, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021, Halmstad kn, Trönninge sn, Påarp 4:16, L1996:2687

2021:22 Marbäck, Arkeologisk utredning 2021, Halmstad kn, Snöstorp sn, Marbäck 2:12

2021:23 Fibernedläggning vid treuddar, en stensättning och en boplats i Bexets stugby, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Hylte kn, Färgaryds sn, Bexet 2:4 och 2:10, L1998:8810, L1998:8962, L1998:8765, L1998:8801, L1997:35

2021:24 Kv. Postmästaren, Esplanadparken och Norra Vallgatan, Kulturmiljöutredning inför planläggning, Varbergs kn och stad

2021:28 Dagsås kyrka – styrsystem, Antikvarisk medverkan 2021, Varbergs kn, Dagsås sn

2021:29 Flickskolan 6, Antikvarisk förundersökning, Varbergs kn och stad

2021:30 Gästgivaren 10, Antikvarisk förundersökning, Varbergs kn och stad

2021:31 Societetshuset i Varberg, Antikvarisk medverkan och sakkunnig i kulturvärden, Varbergs kn och stad

2021:32 Alfshögs kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, Falkenbergs kn, Alfshögs kn

2021:33 Askome kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, Falkenbergs kn, Askome sn

2021:34 Vessige kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, Falkenbergs kn, Vessige sn

2021:35 Manbyggnaden till Lyngåkra 6:8, Dokumentation 2021, Halmstad kn, Harplinge sn

2021:36 Gamlestugan i Morup, Antikvarisk medverkan 2021, Falkenbergs kn, Morups sn, Morup 27:1

2021:37 Hägareds gård – byte av fönster, Antikvarisk medverkan, Varbergs kn, Tvååkers sn

2021:38 Köinge kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, Falkenbergs kn, Köinge sn

2021:39 Okome kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, Falkenbergs kn, Okome sn

2021:40 Svartrå kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan, Falkenbergs kn, Svartrå sn

2021:41 Tjärby kyrka – konstglasfönster, Antikvarisk medverkan 2021, Laholms kn, Tjärby sn

2021:42 Tjärby kyrka – invändig renovering och fönsterrenovering, Antikvarisk medverkan, Laholms kn, Tjärby sn

2021:43 Varbergs idrottshall, Antikvarisk förundersökning 2021, Varbergs kn och stad, Freden 1

2021:44 Dagsås kyrka – utvändig restaurering, Antikvarisk medverkan, Varbergs kn, Dagsås sn

2021:45 Kirsten Munks hus, Antikvarisk medverkan 2021, Halmstad kn och stad, Kirsten Munck 1

2021:46 Flundran 5 – inredning av vind, Antikvarisk förundersökning 2021, Halmstad kn och stad

2021:48 Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning 2021, Laholms kn, Skummeslöv sn

2021:49 Fornlämningar vid Stafsingevägen, Arkeologisk efterundersökning 2021, Falkenbergs kn, Stafsinge sn, Stafsinge 3:7 3, 3:78 2

2021:50 Staffens stråtak, Antikvarisk medverkan, Falkenbergs kn, Stafsinge sn

2021:52 Vessinge sandhedar, Arkeologisk utredning 2021, Veinge sn, Vessinge 3:96

2021:57 Åkrabergs gård – Renovering av verandan, Antikvarisk medverkan 2021, Varbergs kn, Värö sn, Värö-Åkraberg 3:1

2021:58 Wallens slott – Terrassmurar och stolpbelysning, Antikvarisk medverkan 2021, Laholms kn, Våxtorps sn, Vallen 1:23

2021:59 Edenberga brandstation – Renovering av slangtornet, Antikvarisk medverkan 2021, Laholms kn, Ränneslövs sn, Edenberga 2:16

2021:60 Lottens – ommålning av bostadshuset, Antikvarisk medverkan 2021, Laholms kn, Knäreds sn, Västralt 2:10

2021:62 Dagsås kyrka – dagvattenhantering, Antikvarisk medverkan 2021, Varbergs kn, Dagsås sn

2021:63 Dagsås kyrka – bergvärme, Antikvarisk medverkan 2021, Varbergs kn, Dagsås sn

2021:64 Landa kyrka – exteriör renovering, Antikvarisk medverkan, Kungsbacka kn, Landa sn

2021:69 Hunnestads kyrka, Antikvarisk medverkan, Varbergs kn, Hunnestads sn

2021:70 Färgaryds kyrka, Antikvarisk medverkan 2021, Hylte kn, Färgaryds sn

2021:71 Långaryds kyrka – utvändig renovering, Antikvarisk medverkan 2021, Hylte kn, Långaryds sn

2021:72 Mesolitisk flinta och gravhög L1997:6640, Arkeologisk utredning och förundersökning i avgränsande syfte 2021, Kungsbacka kn, Landa sn, Rågelund 1:127, Sintorp 4:260

2021:73 Kinnareds kyrka – hussvampsskada vid takfot, Antikvarisk medverkan 2021, Hylte kn, Kinnareds sn

2021:74 Arkeologi inför ny gång- och cykelväg i Tjärby, Arkeologisk utredning 2019, Förundersökning 2019 och 2021 och Undersökning 2020, Laholms kn, Tjärby sn och Laholms lfs, Tjärby 2:18, m.fl, L1996:1912

2021:75 Landeryds godsmagasin – rapport över renovering, Antikvarisk medverkan 2021, Hylte kn, Långaryds sn

​2021:77 Förromerska eldar under gång- och cykelbana, Arkeologisk förundersökning 2021, Falkenbergs kn, Ljungby sn, Töllstorp 2:8/S:5, L2019:7068 – L2019:7072

2021:79 Trönninge dammanläggning, Arkeologisk utredning 2021, Halmstad kommun, Trönninge sn, Påarp 6:4 m. fl.​

2021:80 Sankt Clemens kyrka – Invändiga renoveringsåtgärder, Antikvarisk medverkan 2021, Laholms kn och stad

2021:81 Skrea kyrka – utvändig renovering, Antikvarisk medverkan 2021, Falkenbergs kn, Skrea sn

2021:84 Strömma Kvarn – förbättrad fiskvandring, Konsekvensutredning för kulturmiljön, Varbergs kn, Tvååkers sn, Strömma kvarn 9:1

Arkeologi & Byggnadsvård 2020

RAPPORTER 2020

2020:01 RAÄ 39 & 41 Skummeslövs socken, Arkeologisk undersökning 2017, Laholms kn, Skummeslövs sn, Lögnäs 1:3, L1996:7429-7430

2020:02 Nio fornlämningar längs Suseån, Arkeologisk förundersökning 2019, Halmstad kn, Kvibille och Slättåkra sn, Kvibille 2:5 m fl, L2018:1098, L2018:1112, L2018:1120, L2018:1123, L2018:1125, L2018:1135, L2018:1140, L2018:1143, L2018:1144

2020:03 Ett hål i Hamngatan, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Halmstad kn och stad, Hamngatan, RAÄ 44:1

2020:06 Dagsås kyrka, textilförvaring och åtgärder i sakristian, Antikvarisk medverkan, Dagsås sn, Varbergs kn

2020:07 Dagsås kyrka, nytt pentryskåp, Antikvarisk medverkan, Varbergs kn, Dagsås sn

2020:08 ”Lilla huset” vid Rosenfredsskolan, Antikvarisk förundersökning, Folkskolan 1, Varbergs kn och stad

2020:09 Landa kyrka, nytt styrsystem, Antikvarisk medverkan, Kungsbacka kn, Landa sn

2020:10 Landa kyrka, belysning, Antikvarisk medverkan, Kungsbacka kn, Landa sn

2020:11 Lindströmska huset, Antikvarisk förundersökning 2020, Halmstad kn och stad, Grev Kristoffer 13

2020:12 Grunnarp 3:12, Underlag och konsekvensbeskrivning 2020, Varbergs kn, Valinge sn

2020:14 Vattenledning Åled-Oskarström, Arkeologisk utredning steg 1 2020, Halmstads kn, Enslöv sn

2020:15 Veddige kyrka – invändig ändring, Antikvarisk konsekvensbeskrivning 2020, Varbergs kn, Veddige sn

2020:16 Lindbergs kyrka – framtagande av bemålat brädtak, Antikvarisk förundersökning 2020, Varbergs kn, Lindbergs sn

2020:19 St Laurentii kyrka – utvändig renovering, Antikvarisk medverkan 2020, Falkenbergs kn och stad

2020:22 VA-Ledning Eftra kyrkby-Långasand, Arkeologisk förundersökning och undersökning 2017, Falkenbergs kn, Eftra sn, fastigheterna Risarp 1:42 m fl, RAÄ Eftra 121 – 126

2020:23 Knobesholms tunnbinderi, Antikvarisk medverkan 2019, Falkenbergs kn, Asige sn, Knobesholm 1:3

2020:25 Hyltebruks kyrka – utvändig renovering, Rapport över renovering 2020, Hylte kn, Färgaryds sn

2020:26 Tönnersjö kyrka – Målning av fönster och portar, Intyg och rapport över renovering 2020, Halmstad kn, Tönnersjö sn

2020:34 Utredning inför GC-väg utmed väg 613 mellan Kustvägen och Harplinge samhälle, Arkeologisk utredning 2019, Halmstad kn, Harpline sn, Skee 1:2 m fl

2020:35 Söndrums församlingsgård, Antikvarisk förundersökning 2020, Halmstad kn, Söndrums sn, Söndrum 4:1

2020:36 Efterundersökning och återställning av plundringsgrop intill Krokstenen, Örelid, Arkeologisk efterundersökning 2020, Laholms kn, Tjärby sn, Tjärby 2:2, L1996:1693

2020:37 Skottorps slott – restaurering 2019, Antikvarisk medverkan 2019, Laholms kn, Skummeslövs sn, Skottorp 1:39

2020:39 Laholm RAÄ 142, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Laholms kn och stad, Lagaholm 4:1, L1997:7275

2020:40 Krutkällargången, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Halmstad kn och stad, Bastionen Norre Katt, L1996:4018

2020:41 Kv. Jungfrun, Oxen och Hästtorget, Förslag till planbestämmelser för kulturvärden 2020, Laholms kn och stad

2020:42 Spannarp Östra, Arkeologisk utredning 2019, Varbergs kn, Spannarps sn, Spannarp 13:55 m fl

2020:43 Fem provborrhål inom Österskans, Arkeologisk kontroll 2020, Halmstad kn, Österskans och Halmstad 6:31, L1997:3939

2020:44 Arkeologisk utredning inom Tofta 2:2, Arkeologisk utredning 2020, Varbergs kn, Lindbergs sn, Tofta 2:2, L1997:7805

2020:45 Stråtak på Apelviksgården i Varberg, Antikvarisk medverkan 2020, Varbergs kn och stad, Getakärr 5:111

2020:46 Professorn 7, Varberg, Antikvarisk förundersökning och konsekvensutredning 2020, Varbergs kn och stad

2020:48 Boplatslämningar i Hasslöv, Arkeologisk utredning 2020, Laholms kn, Hasslövs sn, Hasslöv 1:24, 1:96

2020:50 Villa Örnvik, Antikvarisk förundersökning 2020, Halmstad kn och stad, Eketånga 2:71

2020:51 Kvarnadalen i Sällstorp, Vård- och underhållsplan 2020, Varbergs kn, Sällstorps sn

2020:52 Landa Kyrka – Mögelsanering, Antikvarisk medverkan, intyg och rapport 2020, Kungsbacka kn, Landa sn

2020:53 Societetshuset, Antikvarisk konsekvensutredning 2017/2020, Varbergs kn och stad, Getakärr 3:60

2020:54 Långanskogen, Vård- och underhållsplan 2020, Varbergs kn, Sibbarps sn

2020:55 Göingegårdens smedja, Antikvarisk förundersökning 2020, Varbergs kn, Göingegården 1:13

2020:56 Falkenbergs stadshus – Ändring av ventilation, Antikvarisk medverkan 2019-2020, Falkenbergs kn och stad, Svea 10

2020:57 Ny Spillvattenledning i Skrea, Arkeologisk utredning 2020, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 2:4 m fl

2020:58 Lugnarohögen, Antikvarisk medverkan 2020, Laholms kn, Hasslövs sn, Hasslöv 1:15, RAÄ 3:1

2020:59 Boplatslämningar inom Altona 2:1 och 4:34, Arkeologisk utredning 2020, Laholms kn och stad, Altona 2:1 m fl

2020:60 Odlingen, Dokumentation 2020, Halmstad kn, Tönnersjö sn, Tönnersjö 4:2

2020:61 Fasad- och markförändring, Antikvarisk förundersökning 2020, Halmstad kn och stad, Excellensen 2

2020:62 Arkeologisk utredning av Boberg 8:27, Arkeologisk utredning 2019, Falkenbergs kn, Skrea sn, Boberg 8:27

2020:63 Arkeologisk utredning av fastigheten Mellby 5:44 i Södra Mellby Laholms kommun, Arkeologisk utredning 2020, Laholms lfs

2020:64 Landeryds station – Godsmagasinet, Underlag inför renovering, Hylte kn, Långaryds sn

2020:65 Hunnestad 5:24 och 5:13, Arkeologisk utredning 2020, Varbergs kn, Hunnestads sn, Hunnestad 5:24, 5:13

2020:66 Svenstorps mejeri – Renovering av fönster, Antikvarisk medverkan 2020, Falkenbergs kn, Eftra sn, Ullarp 4:1

2020:67 Vinbergs prästgård – Fasadrenovering, Antikvarisk medverkan 2020, Falkenbergs kn, Vinbergs sn, Vinberg 5:7

2020:68 Nya fornlämningar på Galgberget, Arkeologisk utredning 2020, Halmstad stad, Halmstad 7:3

2020:69 Österskans, Arkeologisk förundersökning 2019, Halmstad stad, Halmstad 6:31 och Österskans 1, L1997:3939, L1997:4866

2020:70 Nösslinge kyrka – klimatförbättrande åtgärder, Antikvarisk medverkan 2020, Varbergs kn, Nösslinge sn

2020:71 Nösslinge kyrka – borttagande av bänk, Antikvarisk medverkan 2020, Varbergs kn, Nösslinge sn

2020:72 Lugnarohögen inför renovering, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Laholms kn, Hasslövs sn, Hasslöv 1:15, L1997:902

2020:73 Bårarps stenbrott, Arkeologisk fältinventering 2020, Halmstad kn, Steninge och Rävinge sn, Allgustorp 1:1 m fl

2020:74 Knäreds kyrka – ommålning av utvändiga snickerier, Antikvarisk medverkan 2020, Laholms kn, Knäreds sn

2020:75 Vippentorpet – omläggning av halmtak, Antikvarisk medverkan 2020, Laholms kn, Ysby sn, Bygget 1:3

2020:76 Frillesås-Rya 4:17, Arkeologisk utredning 2020, Kungsbacka kn, Frillesås sn

2020:77 Slätteryds byskola – takrenovering, Antikvarisk medverkan 2020, Hylte kn, Södra Unnaryds sn, Slätteryd 1:7

2020:78 Halmstad centralstation, Färgutredning 2020, Halmstad kn och stad, Halmstad 2:29

2020:79 Lindbergs kyrka – exteriör och interiör restaurering, Antikvarisk medverkan 2020, Varbergs kn, Lindbergs sn

2020:80 Lindbergs kyrka – bemålat brädtak, Antikvarisk medverkan 2020, Varbergs kn, Lindbergs sn

2020:81 Färjeterminalen i Varbergs hamn, Antikvarisk förundersökning 2020, Varbergs kn, Getakärr 9:14

2020:82 Abilds kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan 2020, Falkenbergs kn, Abilds sn

2020:83 Asige kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan 2020, Falkenbergs kn, Asige sn

2020:84 Eftra kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan 2020, Falkenbergs kn, Eftra sn

2020:85 Årstads kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan 2020, Falkenbergs kn, Årstads sn

2020:86 Vattenledning Tönnersjö-Perstorp, Arkeologisk utredning steg 1 2020, Halmstad kn, Tönnersjö och Eldsberga sn

2020:87 Solcellsanläggning Susegården, Miljökonsekvensbeskrivning, Halmstad kn, Gillarp 4:1

2020:88 Radiobyn, Antikvarisk utredning 2020, Varbergs kn, Grimeton

2020:90 Skrea 8:5, Lyckan, Arkeologisk utredning 2020, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 8:5, 7:2

2020:91 Boplats Slöinge 102:1/L1997:5212, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020, Falkenbergs kn, Slöinge sn, Slöinge 4:38

2020:92 Strandhotellet och Hallandsgården, Kulturhistorisk utredning 2020, Laholms kn

2020:93 Gödestads kyrka – utvändig restaurering, Antikvarisk medverkan, Varbergs kn, Gödestads sn

2020:94 Drängsereds kyrka – utvändig renovering, Antikvarisk medverkan 2020, Hylte kn, Drängsereds sn

2020:95 Hasslövs kyrka – ommålning av fönster och portar, Antikvarisk medverkan 2020, Laholms kn, Hasslövs sn

2020:96 Vindbryggan 3, Kulturhistorisk utredning 2020, Halmstad kn och stad

Arkeologi 2019

ARKEOLOGI 2019

2019:2 I och kring Brunerör – Fyra fornlämningar – en plats, Undersökning 2015, Eldsberga sn, Fyllinge 20:393, RAÄ 37, 144, 145 och 163, Bilaga 2, 3 & 11

2019:3 Livet i gravhögarnas landskap, Undersökning 2016, Laholms kn, Tjärby och Veinge sn, Vessinge 3:6, Veinge 3:4, Tjärby 10:2, Veinge RAÄ 346 & 347 samt Tjärby RAÄ 69

Förundersökning inom del av fornlämning Skummeslöv RAÄ 26, Arkeologisk förundersökning 2019, Laholms kn, Skummeslöv sn, Skummeslöv 30:15, L1997:6016

Arkeologisk förundersökning av boplatser, Arkeologisk förundersökning 2019, Varbergs kn, Lindbergs sn, Göingegården 1:13, RAÄ 130 och 131

Gyttja, vatten och flygsand, Arkeologisk förundersökning 2019, Laholms kn, Laholms lfs, Södra Mellby 23:4, L1996:7852, L1996:7854, L1996:7855, L1996:7853

Gravar vid Kassa källor, Förundersökning 2019, Halmstad kn, Holm och Övraby sn, Älvasjö 3:1, L1996:5605 (RAÄ Övraby 25:1), L1996:7189 (RAÄ Övraby 9:1), L1996:7190 (RAÄ Holm 134), L2019:2289, L2019:2290 och L2019:2291

Arkeologisk undersökning genom schaktningsövervakning vid Holm RAÄ 6:1, Schaktningsövervakning 2019, Halmstad kn, Holms sn, Holm 1:3

Arkeologisk utredning inom fastigheten Bögesgård 1:33 Harplinge socken, Utredning 2019, Halmstad kn, Harplinge sn, L2019:2740

Lindhov 1:22, Utredning 2019, Varbergs kn, Lindbergs sn, Lindhov 1:22, 1:78

Medeltida klostermurar, kulturlager, en grav som ingått i dominikanerklostret S:ta Katarina och efterreformatoriska husgrunder, Förundersökning 2006 Etapp 2 och Schaktningsövervakning 2007, Halmstad kn och stad, kv. Klammerdamm 3, RAÄ 23:1 och 44:1

Förhistoria och medeltid vid Nissans nedersta fors, Undersökning 1983, Halmstad kn och stad, Gymnasiegatan, Olympiavägen, Wallbergsgatan, RAÄ 46

Nya elkablar under Nissan, Schaktningsövervakning 2018, Halmstad kn och stad, Bankgatan/Hamngatan, RAÄ 44:1

Arkeologisk undersökning genom schaktningsövervakning vid Ligravfältet, Schaktningsövervakning 2019, Kungsbacka kn, Fjärås sn, Li 2:23 och Duvehed 2:14, Fjärås RAÄ 515:1 och RAÄ 81:1

Förundersökning i avgränsande syfte inom fornlämning Torpa RAÄ 53:1, Förundersökning 2019, Varbergs kn, Torpa sn, Torpa-Kärra 1:24, 15:9, RAÄ Torpa 53:1

Byte av elstolpe invid Okome RAÄ 18, ett stenblock med skålgropar, Schaktningsövervakning 2019, Falkenbergs kn, Okome sn, Bäckagård 1:6, RAÄ 18:1

Fjärrvärme vid Kv. Idrottsmanen 9, Schaktningsövervakning 2018, Halmstad kn och stad, Kv. Idrottsmannen 9, RAÄ 46:1

Fjärrkyla till Länsstyrelsen, Undersökning 2018, Halmstad kn och stad, Halmstad 5:1 och kv. Sankt Nikolaus 19, RAÄ 44:1

Schaktning för vattentank i Norre Katts park, Efterundersökning 2019, Halmstad kn och stad, Norre Katts park, RAÄ 44:1

VA-ledning inom Eftra 7:30, Schaktningsövervakning 2018, Falkenbergs kn, Eftra sn, Eftra 7:30

Geotekniska provgropar vid bastion Norre Katt, Undersökning 2018, Halmstad kn och stad, Halmstad 5:1, RAÄ 33:1

Arkeologisk förundersökning av fastigheten Grimeton-Torstorp 4:6, Förundersökning 2018, Grimeton sn, Grimeton-Torstorp 4:6

Tönnersjö kyrka, Byggnadsdokumentation 1990, Halmstad kn, Tönnersjö sn

Skreakitteln – en förromersk brandgrav i en importerad metallkittel på krönet av Skrea backe, Arkeologidagen och efterundersökning 2008 samt forskningsutredning 2018, Skrea sn, Skrea 14:5, Skrea RAÄ 29

Byggnadsvård 2019

BYGGNADSVÅRD 2019

 

2019:18 Baronen 2, 3 & 4, Bebyggelseantikvarisk utredning, Halmstads kn

2019:04 Gamla fängelset, Antikvarisk förundersökning inför invändig ombyggnad, Slottet 3, Halmstad kn

Arkeologi 2018

ARKEOLOGI 2018

2018:1 Väst om Stommakulle Boplatsundersökning av lämningar från bronsålder och järnålder, Undersökning 2016, Falkenbergs kn, Stafsinge sn, Stafsinge 2:194, 2:204, RAÄ 132, 133 och 148, Bilaga 1-2, Bilaga 3-9, Bilaga 9 3D, Bilaga 10-11

2018:2 Undersökning av slagfältslämning efter Slaget vid Fyllebro och en stensättning från äldre bronsålder, Undersökning 2016, Halmstad kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393, Snöstorp RAÄ 114 & 118

2018:3 Lämningar vid Kistinge industriområde, Undersökning 2017, Halmstad kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393, RAÄ 122

2018:4 Fjärde kvadranten – arkeologisk undersökning av en boplats från perioden yngre förromersk järnålder, Undersökning 2017, Halmstads kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393, RAÄ 120 och 121

Arkeologisk utredning vid Trönningenäs, Utredning 2018, Varbergs kn, Lindbergs sn, Trönningenäs 5:29, 1:15, 1:44, 1:22 och 1:23

Söndrums kyrka, Byggnadsdokumentation 1987, Söndrums sn

Vabränna 10:5, Utredning 2018, Varbergs kn, Veddige sn, Vabränna 10:5

Tönnersjö kyrka, Schaktningsövervakning 2018, Halmstad kn, Tönnersjö sn, Tönnersjö 8:1

Kvarteret Hummern, Schaktningsövervakning och Förundersökning 2018, Laholms kn och stad, kv. Hummern 15, RAÄ 19:1

Arkeologisk schaktningsövervakning vid förläggning av elkabel invid fornlämning Getinge RAÄ 13:5, Undersökning 2018, Halmstad kn, Getinge sn, Öringe 2:26, RAÄ 13:5

Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning av fastigheten Kvibille 21:1, Utredning 2018, Halmstad kn, Kvibille sn, Kvibille 21:1

Årderspår och fynd i Södra Mellby, Utredning 2018, Laholms kn, Laholms lsf, Mellby 23:4, Trulstorp 2:33

Smedinge bys förhistoria, Förundersökning 2017, Kungsbacka kn, Fjärås sn, Rossared 5:18, RAÄ 496

GC-Väg Trottaberg, Förundersökning 2018, Halmstad kn, Söndrums sn, Trottaberg 3:4, RAÄ 34:3

Ett schakt genom Halmstad slotts f.d. trädgård, Schaktningsövervakning 1985, Halmstad kn och stad, kv. S:t Nicolaus 19, RAÄ 44:1

Arkeologisk förundersökning inför anläggande av våtmark, Förundersökning 2018, Falkenbergs kn, Morups sn, Munkagård 1:1, RAÄ 100:1

Gödastorp, Utredning 2018, Falkenbergs kn, Skrea sn, Gödastorp 3:13, 3:14, Skrea RAÄ 223

Ett tvåskeppigt långhus från äldre järnålder i Ysby – Arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning 2018, Schaktningsövervakning 2018, Laholms kn, Ysby sn, Ysby 21:4, RAÄ 82

Lilla Tjärby 2:15, förändrad delsträcka för vattenledning, Utredning 2018, Laholms kn, Tjärby sn, Lilla Tjärby 2:15

Förundersökning av två boplatser samt en kompletterande utredning inom Östra Gärdet i Falkenberg, Förundersökning och kompletterande Utredning 2017, Falkenberg stad, Östra gärdet 1:38, Mursleven 2,3 och 4 samt Murverket 2, RAÄ 55 & 56

Arkeologisk utredning inom Kårarp 1:15 m fl, Utredning 2018, Halmstad kn, Övraby sn, Kårarp 1:15 m. fl.

Boplatslämningar vid Lugnarohögen, Utredning & Förundersökning 2018, Laholms kn, Hasslövs sn, Hasslöv 1:15 och 1:26, RAÄ 3:1

Arkeologisk utredning av planerad ledningskorridor för spillvattenledning, Utredning 2018, Laholms kn och lsf, Nyby industriområde – Smedjeån, Mellby 17:1 m. fl.

Två små schakt i S:t Lars Kyrkogata, Falkenberg, Schaktningskontroll 2006, Falkenberg kn och stad, St Lars Kyrkogata, RAÄ 16

Arkeologisk utredning inför byggnation av äldreboende i Bukärr, Utredning 2018, Kungsbacka sn, Släp sn, Bukärr 2:122, Nötegången 1:91, 1:126

Arkeologisk utredning Norra Villmansstrand, Utredning 2017, Halmstad kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393

Byggnadsvård 2018

BYGGNADSVÅRD 2018

 

2018:40 Örjansskolans gamla annex, Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad, Läroverket 1, Halmstads kn

2018:31 Halmstads slott, Tilläggsisolering av kallvindar i västra och södra flyglarna, Slottet 1, Halmstads kn

2018:30 Halmstads slott, Renovering av portik i södra flygeln, Slottet 1, Halmstads kn

2018:24 Halmstads slott, Renovering av fönster på södra och västra fasaderna, Slottet 1, Halmstads kn

2018:03 Byggmästaren 24, Antikvarisk förundersökning, Byggmästaren 24, Halmstads kn

Arkeologi 2017

ARKEOLOGI 2017

2017:1 Vid gränsen – Utsikt mot senneolitikum och äldre bronsålder i Stafsinge, Utredning 2009, Falkenbergs kn och stad, Stafsinge sn, Stafsinge 7:1 m fl, Fornlämningarna RAÄ Stafsinge 129 och RAÄ Falkenberg 48

2017:2 Trelleborgshus och en brunn i Söndrums kyrkby under en omvälvande tid i Halland, Undersökning 2013, Halmstad kn, Söndrums sn, Söndrum 3:15, RAÄ 98

2017:3 Bronsålder och tidig medeltid vid Skrea kyrka, Undersökning 2016, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 23:41, RAÄ 226

Tröinge 3:107 och 15:1 Arkeologisk utredning inför ny grundskola i Vinberg, Utredning 2017, Falkenbergs kn, Vinbergs sn, Tröinge 3:107 och 15:1

Arkeologiska utredningar inför detaljplanläggning i Långaveka, Utredningar 2017, Falkenbergs kn, Morups sn, Långaveka 2:3, 3:21 och 4:1

Arkeologisk förundersökning av RAÄ 448 i Södra Unnaryd, Förundersökning 2017, Hylte kn, Södra Unnaryds sn, Södra Unnaryd 1:49, Fornlämning Södra Unnaryd RAÄ 448

VA-ledning Kvibille-Slättåkra, Utredning etapp 1 2017, Halmstad kn, Kvibille och Slättåkra sn

Stenålder vid Ebbarps hög, Undersökning 2007, Veinge sn, Skogaby 2:31, RAÄ Veinge 325

Korsningen Nygatan och Brogatan, Förundersökning 2017, Halmstad kn och stad, Halmstad 5:2, RAÄ 44:1

Utvidgad täkt, Utredning 2017, Halmstad kn, Övraby sn, Fotstad 1:1 m fl, RAÄ Övraby 85

Kvarteret KARL XI 7, Förundersökning (etapp 2) 2016, Halmstad kn och stad, kvarteret Karl XI 7, RAÄ 44:1

Kistinge industriområde, Förundersökning 2017, Halmstad kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393, RAÄ 122, 124 och 126

Kv. Brännugnen 6 och 7, Schaktningsövervakning 2017, Falkenbergs kn och stad, Kv. Brännugnen 6 och 7, RAÄ 16:1

Storgatan Delen Klammerdammsgatan-Bastionsgatan, Schaktningsövervakning 2017, Halmstad kn och stad, Storgatan, RAÄ 44:1

Storgatan Delen Kyrkogatan-Rådhusgatan, Förundersökning 2017, Halmstad kn och stad, Storgatan, 44:1

Fiberband genom Våghalsbastionen, Schaktningsövervakning 2017, Halmstad kn och stad, Klammerdammsgatan (delen Vallgatan-Karl XI:s väg), RAÄ 31:1 och RAÄ 44:1

Utredning inför utökat VA-ledningssystem inom Lilla Tjärby 1:13 och 1:2, Utredning 2017, Laholms kn och lfs, Lilla Tjärby 1:13 och 1:2

Ytinventering av en upplöjd stenåldersboplats i Rydöbruk, RAÄ 214 Torup sn, 2017 Hylte kn, Övregård 1:34

Arkeologisk utredning av sträckan Långasand-Eftra by inför planerad dragning av vattenledning, Utredning 2017, Falkenbergs kn, Eftra sn

Arkeologisk förundersökning vid Holm RAÄ 132, Förundersökning 2017, Halmstad kn, Holms sn, fastigheten Holm 2:3, Holm RAÄ 132

Södra Unnaryd 1:49, Utredning 2017, Hylte kn, Södra Unnaryds sn, Södra Unnaryd 1:49 och 1:238

Nypåträffad boplats i Lögnäs, Förundersökning 2017, Laholms kn, Skummeslövs sn, Lögnäs 1:3, Skummeslöv RAÄ 39, 40 & 41

Utredning inför anläggande av våtmark i Olofsbäck, Utredning 2017, Falkenbergs kn, Stafsinge sn, Olofsbäck 1:33, RAÄ Stafsinge 67:1

Ny VA-ledning sträckan Hedhuset-Ängstorp, Utredning 2016 etapp 2, Laholms lfs och Skummeslövs sn, Trulstorp 1:6 m fl, Laholms lfs RAÄ 210 m fl

Altona 2:1, Utredning 2017, Laholms kn och stad, Altona 2:1

Bebyggelse och odling på prästgårdstomten i Halmstad, Undersökning 2015, Halmstad kn och stad, Kv. S:t Nicolaus 17, RAÄ 44:1

Schaktning för nytt kabelskåp, Schaktningsövervakning 2017, Halmstad kn och stad, Bankgatan delen Köpmansgatan-Storgatan, RAÄ 44:1

Hausknechtska huset, Utredning 2016 Förundersökning 2016, Laholms kn och stad, kv. Hästen 5, RAÄ 19:1

Inför utvidgning av Kistinge industri, Arkeologisk utredning 2016, Halmstad kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393 m fl

Rapporter Byggnadsvård 2017

BYGGNADSVÅRD 2017

 

2017:28 Varmbadhuset i Varberg, Antikvarisk förundersökning inför tillbyggnad, Skepparen 19, Varbergs kn

2017:21 Flickskolans gymnastiksal, Antikvarisk förundersökning inför renovering, Getakärr 3:36, Varbergs kn

2017:19 Bebyggelse i Varbergs hamn, Kulturhistorisk byggnadsdokumentation av silo, varvshus, sandlada och mekanisk verkstad, Getakärr 9:14, Varbergs kn

2017:17 Fjärås kyrkogård, Omläggning av mur, Rapport över renoveringen​, Kungsbacka kn, Värö sn

2017:13 Snidaren 13, Kulturhistorisk byggnadsdokumentation, Varbergs kn

2017:12 Tullhuset, Kulturhistorisk utredning, Getakärr 3:46, Varbergs kommun

2017:11 Snidaren 1, 13, 14 och 15, Kulturhistorisk utredning, Varbergs kn

Arkeologi 2016

ARKEOLOGI 2016

2016:1 Möten mellan tider – Döda människor reser inga monument vol. 1 – Om rännhus och gravar från brons- och järnåldern, samt något om en medeltida gård, Döda människor reser inga monument  vol. 1, Undersökning 2012, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 6:68, RAÄ Skrea 224, 225

2016:2 Gravhögen Brune kulle – Döda människor reser inga monument vol. 2 – Utgrävningen av ett sargat monument i Skrea, Döda människor reser inga monument vol. 2, Undersökning 2012, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 6:63, RAÄ 21

2016:3 ÅLED Boplatslämningar från brons- och järnålder, Undersökning 2015, Halmstad kn, Enslövs sn, Djäknebol 1:1, RAÄ 344

2016:4 Järnålder i Nyby – En gård från romersk järnålder utanför Laholm, Undersökning 2014, Laholms kn och stad, Nyby 3:38, RAÄ 31:1

2016:5 Staden som blev till sand, Undersökning och Antikvarisk kontroll utförd 2013, Förundersökning 2014, Halmstad kn och stad, Halmstad 9:16 m fl, RAÄ 45 & 105

2016:6 Huslämningar från brons- och järnålder, Undersökning 2014, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 2:39, RAÄ 171, 210 och 241

Justerad sträckning för VA-ledning inom Lilla Tjärby 1:13 och 1:3, Utredning 2016, Laholms kn och lfs, Lilla Tjärby 1:13 och 1:3

Arkeologisk utredning inför vattenmagasin i Fyllinge, Utredning 2016, Halmstad kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393

Schaktningsövervakning Söndrums kyrkogård, Undersökning 2016, Halmstad kn, Söndrums sn, Söndrum 5:1 och 11:1

Schaktningsövervakning i samband med schaktning för dränering och dagvattenavledning invid Karl Gustav Kyrka, Förundersökning 2016, Varbergs kn, Karl Gustav sn

Schaktningsövervakning i samband med ny VA-ledning samt golvrenovering i Valinge kyrka och kyrkogård, Förundersökning 2016, Varbergs kn, Valing sn, Valinge 10:3

Köpinge 1:12, Förundersökning 2016, Laholms kn, Laholms lfs, RAÄ 108 och 234

Fjärde kvadranten Fyllinge – Förundersökning inför kommande bostadsbyggnation, Förundersökning 2016, Halmstad kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393

Arkeologisk utredning Frillesås-Ryd, Utredning 2016, Kungsbacka kn, Frillesås sn, Frillesås-Ryd 3:77

Arkeologisk förundersökning inför anläggande av GC-väg längs väg 768 Morups socken, Förundersökning 2016, Falkenbergs kn, Morups sn

Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning i Torups socken, Utredning 2016, Hylte kn, Torups sn, Givagård 1:27 och Sjögård 1:5

Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning av fastigheten Skravelsbo 1:4, Torup socken, Utredning 2016, Hylte kn, Torups sn, Skravelsbo 1:4

Schaktningsövervakning i kvarteret Klammerdamm 4 och 6, Schaktningsövervakning 2016, Halmstad stad, Kv. Klammerdamm 4 och 6, RAÄ 44:1

Ett elledningsschakt i södra delen av Halmstad innerstad, Schaktningsövervakning 2016, Halmstad kn och stad, Halmstad 1:1, RAÄ 28:1 och 44:1

Schaktningskontroll RAÄ Veinge 199:1, Schaktningskontroll 2016, Laholms kn, Veinge sn, Veinge 8:23, RAÄ Veinge 199:1

Arkeologisk utredning inom Östra Gärdet, Falkenberg, Utredning 2016, Falkenbergs kn och stad

Kvarteret Vitan, Förundersökning 2016, Falkenbergs kn och stad, Kv. Vitan, RAÄ 16:1

Efterundersökning på Örelids gravfält, Efterundersökning 2016, Laholms kn, Tjärby sn, Tjärby 2:2 och 3:2, RAÄ 37:1

Förundersökning av stensättning och slagfält vid Fyllebro, Förundersökning 2016, Halmstad kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393, Snöstorp RAÄ 114

Odlingslager i Kv. Bocken 10-12 i Laholm, Förundersökning 2014, Laholms kn och stad, RAÄ 19:1

Medeltid på Örjans vall, Förundersökning och Antikvarisk kontroll 2014, Halmstad kn och stad, Halmstad 9:5, RAÄ 46:1

VA-ledning i Kövlinge, Förundersökning 2015, Laholms kn, Ysby sn, Kövlinge 1:14, 1:22

Murar och kulturlager vid Västerport korsningen Karl XI:s väg/Brogatan, Förundersökning 2015, Halmstad kn och stad, Karl XI:s väg/Brogatan, RAÄ 44:1

Norra bastionen och Norre Port, Utredning steg 1 2016, Halmstad kn och stad, Halmstad 5:1, RAÄ 33:1 och 44:1

Kv. Drejaren 4, Förundersökning 2015, Falkenbergs kn och stad, Kv. Drejaren 4, RAÄ 16:1

Borrprov och CPT-Sondering i Klammerdamm 6, Förundersökning 2015, Halmstad kn och stad, Halmstad RAÄ 44:1

Förundersökning inom västra delen av Gällareds kyrka i samband med sänkning av marknivå under bjälklaget, Förundersökning 2015, Falkenbergs kn, Gällareds sn

Väg 601, ny dragning av sträckan Tiarpsallén-Kustvägen, Förundersökning 2015, Halmstad kn, Söndrum och Vapnö sn, Tiarp 12:6

Slaget vid Genevad, Förundersökning 2013, Halmstad kn, Eldsberga sn, Eldsberga 33:1, Eldsberga RAÄ 162

En förhistorisk boplats invid Vinbergs kyrka, Förundersökning 2015, Falkenbergs kn, Vinbergs sn, Vinberg 5:1, 5:2

Trädplanteringsgropar S:t Nikolai kyrkogård, Förundersökning 2015, Halmstad kn och stad, S:t Nicolaus 18, RAÄ 44:1

Byggnadsvård 2016

BYGGNADSVÅRD 2016

 

Hallands konstmuseum, Kulturhistorisk värdering, Museet 2, Halmstad kn

2016:26 Laholms missionshus, Omläggning av plåttak, Rapport över renovering, Falken 26, Laholms stad och kn

2016:25 Hunnestads kyrka, Renovering av fönster och fasadlagning, Intyg och rapport över renovering, Hunnestads sn, Varbergs kn

2016:21 Mangårdsbyggnaden på Hägareds gård, Exteriör målning och renovering, Rapport över renovering, Hägared 1:1, Tvååkers sn, Varbergs kn

2016:15 Staffens hembygdsgård, Kulturhistorisk dokumentation, renovering av tak m.m, Rapport över renovering, Olofsbo 4:34, Stafsinge sn, Falkenbergs kn

2016:08 Kvarteret Malmen och Charleshill, Kulturhistorisk utredning, Malmen 5, 6, 7, 8, 9 och Charleshill 1, Varbergs kn

2016:07 Pannhuset, C-, D-, och E-hallen byggt för en f.d. textilindustri i Varberg, Rivningsdokumentation, Renen 13, Varbergs kn

2016:01 Vendelsö kvarn, Antikvarisk medverkan vid renovering, Vendelsö 1:3, Värö sn, Varbergs kn

Rapporter tidigare än 2016

ARKEOLOGI 2015

2015:3 Albinsro – Bebyggelseutveckling från senneolitikum till idag, Undersökning 2011, Halmstad kn, Söndrums sn, Trottaberg 2:2, RAÄ 108

2015:6 Boplatslämning och stensättning med milsvid utsikt i Elestorp, Undersökning 2013, Laholms kn, Tjärby sn, Elestorp 7:445, 7:570, RAÄ 75 & 78

2015:7 Boplatsen vid vadet, Undersökning 2013, Halmstad kn, Eldsberga sn, Eldsberga 33:1, Eldsberga RAÄ 151

2015:8 En medeltida gård och spår av nordiska sjuårskriget vid Slottsmöllan, Undersökning 2013, Halmstad kn och stad, Halmstad 9:173, RAÄ 87:1, 103 & 104

2015:9 Tankar är vinden – kunskap är seglet, Rapportering av vindkraftuppföljning i Halland

Schaktningsövervakning för ny vattenledning till Skällinge kyrka och kyrkogård, Förundersökning 2015, Varbergs kn, Skällinge sn, Skällinge kyrka och kyrkogård

Fyllinge, Utredning 2015, Halmstads kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393

Borrprover i Kvarteret Karl XI 7 väster om Lilla Torg, Förundersökning steg 1 2015, Halmstad kn och stad, Halmstad RAÄ 44:1

Medeltida lämningar i Skrea, Förundersökning 2015, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 23:41, RAÄ 219, 226

Ny VA-ledning i Skottorp, Utredning 2015, Laholms kn, Skummeslövs sn, Skummeslöv 4:1 m. fl.

Naturreservat vid Vessigesjön, Utredning 2015, Laholms kn, Veinge sn, Vessinge 3:2 och 3:96

Arkeologisk utredning inför anläggande av gång- och cykelväg, Morup-Ås, Utredning 2014-2015, Varbergs och Falkenbergs kn, Morups och Tvååkers sn

Sällstorps kyrka och kyrkogård, Undersökning 2014, Varbergs kn, Sällstorps sn, Sällstorp 16:1

Efterundersökning av vikingatida ryttargrav, Efterundersökning 2014, Varbergs kn, Lidbergs sn, Kristineberg 1:1

Ny dragning av sträckan Tiarpsallén-Kustvägen, Utredning 2015, Halmstad kn, Söndrums och Vapnö sn, Tiarp 12:6

Arkeologisk utredning inför anläggande av trafikplats, Utredning 2015, Halmstad kn och stad, Halmstad 4:22 m. fl.

Kulturlager i fem av sex borrhål, Förundersökning 2015, Halmstad kn och stad, Kv. Sankt Nicolaus 17, RAÄ 44:1

Fynd från historisk och förhistorisk tid – en arkeologisk förundersökning av en brunn samt boplatslämningar från yngre järnålder i Nyby, Laholm, Förundersökning 2014, Laholms kn och stad, Nyby 3:38 och 3:50, RAÄ 47 – 54

Boplats och kulturlager från brons- och järnålder, Snöstorps IP, Halmstads kn, Snöstorps sn, Förundersökning 2014, Snöstorp 19:79 m fl, RAÄ 116

Åskloster i nytt ljus – År 3, Undersökning 2013, Varbergs kn, Ås sn, Åskloster 1:1, RAÄ 190

Ombyggnation av Västra längan, Varbergs fästning, Förundersökning 2013, Varbergs kn och stad, RAÄ 27

 

BYGGNADSVÅRD 2015

2015:27 Mästocka kyrkogård, Kulturhistorisk dokumentation, Laholms kn, Veinge sn, Mästocka kyrkogård

2015:25 Abilds kyrka, Intyg och rapport över renovering, Falkenbergs kn, Abilds sn, Abilds kyrka

2015:22 Gården Grunnarp, Antikvarisk medverkan, Varbergs kn, Gården Grunnarp

2015:20 Veddige gamla folkskola, Dokumentation inför rivning, Varbergs kn, Veddige sn, Veddige 33:2, Veddige Gamla Folkskola

2015:18 Femsjö småskola, Dokumentation av en renovering, Hylte kn, Femsjö sn, Femsjö prästgård 2:2, Femsjö småskola

2015:14 Lottastugan, Rapport över renovering, Varbergs kn och stad, Getakärr 3:60, Lottastugan

2015:12 Magasinet, Rivningsdokumentation, Varbergs kn och stad, Renen 13

2015:11 Disponentvillan, Rivningsdokumentation, Varbergs kn och stad, Renen 13

2015:3 Sköldska huset, Antikvarisk medverkan, Halmstad kn och stad, S:t Nikolai, Baronen 5

Skandinaviska textilfabriken, Antikvarisk förundersökning, Varbergs kn och stad, Renen 13

 

ARKEOLOGI 2014

2014:2 Visten vid vatten – Lämningar från mesolitikum, neolitikum och bronsåldern, Undersökning 2011, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 8:5, RAÄ 204

2014:4 Befästningar av olika ålder i kvarteret Gråmunken, Halmstad, Undersökning 2010, Halmstad kn och stad, kvarteret Gråmunken 1:1, RAÄ 44:1

Schaktningskontroll inför ledningsdragning i Norre Katts park, Förundersökning 2014, Halmstad kn och stad, Norre Katts park, RAÄ 33:1 och 44:1

Schaktningsövervakning vid och i Södra Unnaryds kyrka, Förundersökning 2014, Hylte kn, Södra Unnaryds sn, Unnaryd 3:14 och 4:8

Schaktningskontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1, Schaktningskontroll 2014, Varbergs kn, Skällinge sn, Skällinge 16:1

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1, Undersökning 2012, Varbergs kn, Ås sn, Åskloster 1:1, RAÄ 190

Kirsten Munk 1 Gårdsplan, Förundersökning 2014, Halmstad kn och stad, RAÄ 44:1

Vallgatan mellan Brogatan och Kyrkogatan, Förundersökning 2014, Halmstad kn och stad, RAÄ 44:1

Ollonborren 3, Förundersökning 2014, Laholms kn och stad, RAÄ 19

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Förundersökning 2014, Halmstad kn och stad, RAÄ 44:1

Lilla torg, Förundersökning 2014, Halmstad kn och stad, RAÄ 12:1 och 44:1

Uppe på berget – Röseområden, granater och vikingatida keramik i Elmås och Alered, Förundersökning och Undersökning 2013, Falkenbergs kn, Asige & Abild sn, Bjärnared 2:53 m fl, RAÄ Asige 152 – 156, 131:1 och RAÄ Abild 136, 138, 139, 202, 203

Hästhagen – Kompletterande förundersökning, Förundersökning 2013, Snöstorps sn, Snöstorp 20:4, RAÄ 96:1

 

BYGGNADSVÅRD 2014

2014:32 Staffens hembygdsgård, Kulturhistorisk dokumentation, Falkenbergs kn, Stafsinge sn, Olofsbo 4:34, Olofsbo hembygdsgård

2014:26 Tjärby kyrkogård, Kulturhistorisk dokumentation, Laholms kn, Tjärby sn, Tjärby kyrkogård

2014:25 Veinge kyrkogård, Kulturhistorisk dokumentation, Laholms kn, Veinge sn, Veinge kyrkogård

2014:24 Bosgårdsfallet, Renovering av en av dammvallarna, Hylte kn, Torups sn, Bosgård 1:15, Bosgårdsfallet

2014:23 Femsjö skola, Renovering av tak och veranda, Hylte kn, Femsjö sn, Femsjö Prästgård 2:2, Femsjö skola

2014:22 Lindhovs kungsgård, Rapport över renovering av byggnadsminne, Varbergs kn, Lindberga sn, Lindhov 1:1

2014:21 Skottorps slott, södra flygeln, Antikvarisk medverkan, Laholms kn, Skottorps slott – södra flygeln

2014:20 Östra flygeln – Hallands sjukhus Halmstad, Dokumentation inför rivning, Halmstads kn, Sankt Nikolai, Ekan 15

2014:10 Sjömanshuset, Byggnadsantikvarisk utredning, Halmstads kn, Martin Luthers församling, Sjömanshuset 1

2014:4 Patrikshills annex, Byggnadsantikvarisk utredning, Halmstads kn, Sankt Nicolai församling, Bagaren 11

2014:3 Gällarpsstugan i Påskbergsskogen, Utredning 2014, Varbergs kn och stad, Påskbergsskogen, Getakärr 5:1, Gällarpsstugan

 

ARKEOLOGI 2013

2013:1 Livet vid Storgatan under fyra sekel – Lämningar från tiden innan Halmstad till tiden efter stadsbranden, Undersökning 2011, Halmstad kn och stad, RAÄ 44

2013:2 Under vägen i Stafsinge – Vikingatida grophus och hantverkslämningar, Undersökning 2010, Falkenbergs kn, Stafsinge sn, Stafsinge 23:1/2 och 23:1/4, RAÄ 117

2013:3 Ås kloster i nytt ljus – År 2, Undersökning 2012, Varbergs kn, Ås sn, Åskloster 1:1, RAÄ 190

2013:4 Ett trelleborgshus vid Sperlingsholm – Lämningar från bronsålder och vikingatid, Förundersökning 2011 & Undersökning 2011, Halmstad kn, Övraby sn, Sperlingsholm 1:1, RAÄ 86

2013:5 Lalatoften i Tvååker – Bebyggelselämningar från järnålder och medeltid, Förundersökning 2009 & Undersökning 2010, Varbergs kn, Tvååkers sn, Tvååker 14:48, RAÄ 87, 88

Arkeologisk utredning Mellby 17:1, Utredning 2013, Laholms kn och lfs, Mellby 17:1

Gamla stränder och nya tider – Lämningar från övergången mellan jägar- och bondestenåldern, Förundersökning 2012, Falkenbergs kn, Skrea sn, Skrea 8:5, RAÄ 204

 

En sektion genom det äldsta Halmstad – En fördjupad arkeologisk förundersökning, Förundersökning 2012, Halmstad kn och stad, Halmstad 9:16 och 9:61, RAÄ 45

Förundersökningar av fyra områden längs VA-ledningen mellan Veinge och Kistinge, Förundersökning 2012, Laholms och Halmstad kn, Tjärby & Eldsberga sn, Elestorp 7:445 m fl, Tjärby RAÄ 74-76, Eldsberga RAÄ 146-149, 151-153, 156 och 158

 

BYGGNADSVÅRD 2013

 

2013:46 Landstatshusen, Antikvarisk bedömning inför invändig renovering, Sankt Nikolaus 19, Halmstads kn

2013:42 Rydöbruks missionshus, Renoverings- och underhållsarbeten, Rydö 1:13, Torups sn, Hylte kn

2013:41 Bua 8:42, Kulturhistorisk dokumentation inför rivning, Värö sn, Varbergs kn

2013:40 Brunnsbacka sågkvarn, Byte lilla vattenhjulet m.m, Antikvarisk medverkan, Hylte kn

2013:39 Staffens hembygdsgård  Kulturhistorisk dokumentation, renovering av tak och skorsten, Falkenbergs kommun, Stafsinge sn, Olofsbo 4:34

2013:38 Uthus på Östertull, Rivningsdokumentation, Laholms kommun, Lagaholm 2:8

2013:33 Långanskogen  Ryggning av stråtak samt återskapande av mellanvägg, Antikvarisk medverkan, Varbergs kommun, Sibbarps sn, Ästad 1:17

2013:32 Lahult 1:50  Uthus vid Rydöbruks f d brandstation, Byggnadsdokumentation, Hylte kommun, Torups sn

2013:31 Kreativa kraftfält i Halland  Slutrapport 2013

2013:27 Tullhuset  Antikvarisk förundersökning, Halmstads kn, Halmstad 2:49

2013:26 Åkrabergs ladugård  Dokumentation av en byggnadsrenovering, Varbergs kn, Värö sn, Åkraberg 1:12

2013:25 Varbergs torg, Brunnsparken och kyrkotomten  Kulturhistorisk utredning, Varbergs kn

2013:24 Societetsparken, Kulturhistorisk utredning, Varbergs kn, Getakärr 3:60

2013:23 Rudan 3  Antikvarisk förundersökning, Halmstad kn, Rudan 3

2013:22 Hausknechtska huset, Omputsning sockel m.m, Antikvarisk medverkan, Hästen 5, Laholms kn

2013:21 Bruno Mathssons sommarhus, Omläggning av tak, Onsjö 32:16, Söndrum sn, Halmstad kn

2013:17 Kronobränneriet, Ombyggnad av vindsvåningen, rapport över renovering, Borgen 15, Halmstads kn

2010:32 Teckningsmuseet, Ombyggnaden av f d brandstationen i Laholm, Laxen 9, Laholms kn

2010:14 Strandhotellet, Byggnadsantikvarisk förundersökning, Åmot 1:112, Laholms lfs, Laholms kn

 

ARKEOLOGI 2012

2012:2 Ås kloster i nytt ljus – År 1, Undersökning 2011, Varbergs kn, Ås sn, Åskloster 1:1, RAÄ 190

2012:3 Åker, gård och erosion – Återfunna bosättningar inför ny bebyggelse på kärleken, Halmstad kn och stad, Halmstad 9:149 & 9:158, RAÄ 89 & 90

2012:6 Laholm – Staden som trots allt är, Förundersökning 2008 & Undersökning 2008, Laholms kn och stad, Kv. Väduren 6, RAÄ 19

2012:7 En senmedeltida gård i Klackarp, Förundersökning 2008 & Undersökning 2008, Halmstad kn, Övraby sn, Sperlingsholm 1:1, RAÄ 82

2012:8 Stegelhögen Vendel- och vikingatida gravar, Undersökning 2010, Halmstad kn, Söndrum sn, Söndrum 3:8, RAÄ 5

”Medan fältmusiken ljudande från alla håll och artilleriet med god verkan begynte sitt dunder, började slaget”, Undersökning 2011, Halmstad kn, Snöstorps sn, Fyllinge 20:393, RAÄ 114

 

Äldre rapporter Arkeologi

 

2011

2011:1 Tjärby Södra – Bosättning och gårdar från bronsålder och förromersk järnålder, Undersökning 2007, Laholms kn, Tjärby sn, Tjärby 10:2, RAÄ 69

2011:2 Ett stycke bronsålder – en grav & en boplats, Undersökning 2011, Falkenbergs kn, Stafsinge sn, RAÄ 130 & RAÄ 12

2011:3 Furudal – Bebyggelselämningar från järnålder och medeltid, Undersökning 2007, Laholms kn, Veinge sn, Skogaby 2:31, RAÄ 326

2011:4 Kårarp – Hus och gårdar under brons- och järnålder, Undersökning 2008, Halmstad kn, Övraby sn, Halmstad 7:71, m fl, RAÄ 76

2011:5 Förskola med förhistoria – en plats med historia och framtid, Undersökning 2008, Halmstad kn, Kvibille sn, Kvibille 2:31, RAÄ 137

2011:7 RAÄ 29 – En hög med många överraskningar, Undersökning 2010, Halmstad kn, Kvibille sn, Kvibille 4:9, RAÄ 29, RAÄ 12

2011:9 En stensättning och boplatslämningar vid Vrangelsro, Förundersökning & Undersökning 2010, Halmstad kn, Övraby sn, Vrangelsro 5:5, RAÄ 83

 

2010

2010:2 Mästersmeden från Bergslagen, Undersökning 2009, Halmstad kn, Harplinge sn, Lyngåkra 3:13, RAÄ 167

2010:3 Vikingatida och tidigmedeltida gårdslämningar i Söndrums kyrkby, Undersökning 2005, Halmstad kn, Söndrums sn, Söndrum 3:8, RAÄ 98

2010:4 Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter, Undersökning 2008, Falkenbergs kn, Stafsinge sn, väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117

 

2009

2009:6 Tjärby Norra – ett förromerskt gravfält och gårdar från romersk järnålder, Undersökning 2007, 2008, Laholms kn, Tjärby sn, Tjärby 2:3 m fl, RAÄ 68

 

2008

2008:1 Rika gravar – vanlig boplats – Bronsålder till vendeltid vid Heberg, Undersökning 1997-1998, Falkenbergs kn, Årstads sn, Heberg 2:14, RAÄ 163

2008:3 Nolshögen – boplats, samlingsplats och gravplats, Undersökning 2006, Laholms kn, Veinge sn, Skogaby 4:34, RAÄ 334, 335

 

2006

2006:2 Gården under sanden – Äldre järnåldersbebyggelse vid Lynga, Undersökning 2001, Halmstad kn, Harplinge sn, Lynga 1:3, 2:3, RAÄ 155